Wanneer komt er duidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel?

| Pensioen

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is volgens de huidige planning op 1 januari 2027 helemaal afgerond. Er is echter een kans dat die invoering vertraging oploopt of dat de voorgenomen wijzigingen helemaal niet doorgaan.

  • Share

Het Nederlandse pensioenstelsel stond de afgelopen jaren volop in de schijnwerpers. In het verleden was er behoorlijk wat kritiek op het bestaande systeem. Renteschommelingen hadden bijvoorbeeld veel invloed op de hoogte van de buffer en het vermogen van pensioenfondsen om de pensioenuitkering mee te laten stijgen met de inflatie (‘indexeren’). Om de tekortkomingen aan te pakken, heeft voormalig minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in 2021 een conceptwetsvoorstel voor een nieuw pensioensysteem ingediend.

Pensioenakkoord

Een belangrijk onderdeel van het Pensioenakkoord is dat het systeem met de dekkingsgraden verdwijnt. In plaats daarvan gaat iedereen een persoonlijk pensioenvermogen opbouwen. Jongeren gaan in het nieuwe stelsel minder meebetalen aan de pensioenuitkeringen van ouderen. En hoe jonger je bent, hoe risicovoller je pensioenpremie wordt belegd. Van een beloofd pensioen zal geen sprake meer zijn: de pensioenhoogte gaat mede afhangen van economische ontwikkelingen.

Dat moet voorkomen dat jongeren de tegenvallers voor oudere generaties moeten opvangen. In het nieuwe stelsel komt er bovendien meer ruimte voor zzp’ers en werknemers zonder pensioenopbouw om op fiscaal vriendelijke wijze pensioenvermogen op te bouwen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2022 met een overtuigende meerderheid aangenomen: 93 tegen 48 stemmen.

Robeco LIFE

Eerder stoppen met werken? Met Robeco LIFE wordt die droom misschien werkelijkheid

Ontdek Robeco LIFE

Invoering Pensioenwet

In het voorjaar volgt een stemronde in de Eerste Kamer. De uitkomst daarvan is minder zeker. Op 30 mei wijzigt de Senaat namelijk van samenstelling op basis van de Provinciale Statenverkiezingen van half maart. Hierdoor hebben partijen die in de Tweede Kamer voor de wetswijziging stemden, straks een veel kleinere meerderheid. Als de stemming vertraging oploopt, treedt de wet niet volgens planning op 1 juli in werking.

Die datum ligt overigens al een half jaar later dan de 1 januari 2023 die bij de presentatie van het Pensioenakkoord werd genoemd. Het is onduidelijk of bij een nieuwe vertraging ook de periode van 3,5 jaar opschuift, waarin vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders de pensioenregelingen moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Formeel kan de Eerste Kamer wetten alleen aannemen of verwerpen. In de praktijk is er echter een aantal middelen – zoals toezeggingen en moties – om invloed aan te wenden en een wet zo nog aan te laten passen. Binnen enkele maanden gaat dus duidelijk worden of de nieuwe Pensioenwet er gaat komen, hoe die wet er precies uitziet en wanneer alle wijzigingen ingaan.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten