Pensioenakkoord: wat gaat er veranderen?

| Pensioen

Begin juli gingen ook de FNV-leden akkoord met verdere uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. De nieuwe regels moeten uiterlijk in 2026 in werking treden. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

  • Share
Robeco LIFE

Eerder stoppen met werken? Met Robeco LIFE wordt die droom misschien werkelijkheid

Ontdek Robeco LIFE

Over de precieze invulling wordt de komende jaren onderhandeld, maar de contouren van het nieuwe stelsel tekenen zich al af. Voorbeelden van veranderingen die eraan komen zijn:

  • Twee nieuwe contractvormen
  • De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen
  • De doorsneepremie wordt afgeschaft
  • De flexibiliteit van het pensioenstelsel neemt toe
  • Zzp’ers kunnen makkelijker pensioen opbouwen

Twee nieuwe contractvormen

De grootste wijziging is dat de enigszins harde toezegging over de toekomstige pensioenuitkering wordt losgelaten. In plaats van de huidige (min of meer vaste) pensioenuitkering, komen er twee typen contracten: het nieuwe pensioencontract voor alle deelnemers aan pensioenfondsen, dat tijdens de onderhandelingen van de komende jaren vaste vorm krijgt. En de verbeterde premieregeling dat een alternatief vormt voor het ‘vaste pensioen’. Pensioendeelnemers kunnen er zelf voor kiezen om met een deel van het pensioenkapitaal door te beleggen, zodat ze uitzicht krijgen op een variabele uitkering die mogelijk hoger ligt. In beide regelingen is de beschikbare premie het uitgangspunt. Alle pensioenregelingen moeten hierop aangepast worden.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Als onderdeel van het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd in de periode tot 2025 enkele maanden lager ligt dan aanvankelijk gepland. Daarna wordt de koppeling aan de levensverwachting iets aangepast. In plaats van dat de AOW-leeftijd 1 jaar stijgt voor elk jaar dat we langer leven, is dat straks nog maar 8 maanden.

De doorsneepremie wordt afgeschaft

In het oude pensioenstelsel bouwden alle deelnemers aan een pensioenfonds per ingelegde euro dezelfde rechten op. Hierbij speelde leeftijd geen rol. Dat is niet helemaal eerlijk, aangezien de euro van bijvoorbeeld een 30-jarige veel meer tijd heeft om in waarde te stijgen dan de euro van een 60-jarige. In het nieuwe stelsel ontstaat er een meer directe relatie tussen je inleg nu en de uitkering later.

Met name werknemers in de leeftijd van 40 tot 50 jaar dreigen de dupe te worden van de omschakeling van een gezamenlijke pensioenpot naar meer individuele potjes. Deze middengroep heeft in het verleden al veel geld ingelegd voor de huidige groep gepensioneerden. In de toekomst is er echter geen generatie die hetzelfde voor hen doet, als gevolg van de omschakeling naar individuele potjes. Bij het uitwerken van de plannen wordt gezocht naar een oplossing van hoe de compensatie voor deze groep vorm gaat krijgen.

De flexibiliteit van het pensioenstelsel neemt toe

Het nieuwe pensioenstelsel wordt persoonlijker en flexibeler. Zo kun je straks maximaal 10% van je opgebouwde pensioen op de ingangsdatum opnemen, bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen. Een andere aanpassing is dat de pensioenhoogte meer meebeweegt met de economie en de resultaten op de beleggingsmarkten. Dat is fijn als het goed gaat met de economie en de koersen stijgen, maar minder prettig in sombere beurstijden. Daarom is het verstandig om je beleggingsrisico af te bouwen naarmate de pensioendatum nadert. Ook wordt via de aanleg van een solidariteitsreserve voorkomen dat de pensioenhoogte sterk schommelt.

Zzp’ers kunnen makkelijker pensioen opbouwen

Er zijn in het pensioenakkoord twee afspraken gemaakt over de pensioenopbouw van zzp’ers. In de toekomst wordt het voor deze groep verplicht om een verzekering voor het arbeidsongeschiktheidsrisico af te sluiten. Daarnaast wordt onderzocht hoe zzp’ers makkelijker voor hun pensioen kunnen sparen. Enkele voorstellen worden volgend jaar besproken en in de periode tot 2026 verder uitgewerkt. In plaats van af te wachten, is het als zzp’er verstandig om nu al zelf voor je pensioen aan de slag te gaan.

Zelf extra pensioen opbouwen

Misschien wil je in de toekomst eerder stoppen met werken, of wil je een pensioen met de financiële ruimte om bijvoorbeeld verre reizen te maken. Gezien de grotere afhankelijkheid van de economie in het nieuwe stelsel, kan het verstandig zijn om te zorgen voor extra pensioenperspectief. Een goede manier om dat te regelen is met Robeco LIFE, de pensioenoplossing van Robeco. Je behoudt daarmee alle flexibiliteit en vergroot tegelijk je kans op een mooie aanvulling op je pensioen.

Wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor gepensioneerden leest u in een volgend artikel.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten