Robeco gebruikt cookies om het websitebezoek te analyseren, om informatie via social media te kunnen delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door op akkoord te klikken of verder te gaan op deze site stemt u hiermee in. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

AKKOORD

Door verder te gaan heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies op deze website. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

Bel mij

Bij Robeco kunt u vrijwel alle informatie online vinden. Staat uw vraag er niet bij? Wij bellen u graag

 
Stel uw vraag

Hoe kan ik storten op mijn Robeco rekening?

Storten op uw Robecorekening kan op twee manieren: Via iDEAL of naar het IBAN-nummer van Robeco. U vindt de iDEAL-pagina op Mijn Robeco onder de tab ‘Opdracht plaatsen’ en vervolgens ‘Storten’.

Wilt u liever overboeken via de internetomgeving van uw eigen bank? Gebruik daarvoor onderstaande gegevens:
Robeco IBAN-nummer NL75 RABO 0300 0000 14
Ten name van Robeco
Omschrijving of betreft Vul hier alleen uw eigen Robecorekeningnummer in

Wat is het IBAN nummer van Robeco?

Hieronder de gegevens die u nodig heeft voor een storting naar uw Robecorekening:

Robeco IBAN-nummer: NL75 RABO 0300 0000 14
Ter name van: Robeco
Omschrijving of betreft: Vul hier alleen uw eigen Robecorekeningnummer in

Hoe werkt de stortingsmix?

Met een stortingsmix worden al uw stortingen naar Robeco automatisch gebruikt om uw fondsen aan te kopen. U kiest zelf de fondsen en de verdeling over deze fondsen. Het voordeel is dat u geen opdracht meer hoeft te geven na de storting. 

Hoe kan ik een bedrag opnemen van mijn Robecorekening?

U kunt eenvoudig zelf een bedrag overboeken van uw Robecorekening naar een tegenrekening. U kunt alleen bedragen opnemen van Roparco. Log in op Mijn Robeco en ga naar Overboeken.

Hoe lang duurt het voordat mijn opname is bijgeschreven op de tegenrekening?

Opnames die voor 12:00 uur worden doorgegeven, worden in principe dezelfde werkdag op uw tegenrekening bijgeschreven. Opnames na 12:00 zullen de volgende werkdag worden bijgeschreven. Let op! Dit is ook afhankelijk van de andere bank waardoor er uitzonderingen kunnen zijn op deze regel.

Hoe kan ik een opdracht opvoeren in Mijn Robeco?

Kies in ‘Mijn Robeco’ in het menu: Opdracht plaatsen
Vervolgens kiest u Aankopen of Verkopen. Met de knop Fondsen aankopen kunt u dan nieuwe fondsen aan de portefeuille toevoegen. U kunt meedere fondsen tegelijk aan- en verkopen. Vul al uw aan- en verkopen in één keer in voordat u op controleer en verzend drukt.

Aanpassen of annuleren
Wilt u op een later tijdstip dezelfde dag (maar dan wel voor 14:00u ) een nieuwe opdracht doen of bestaande opdrachten aanpassen of annuleren, dan kan dat in Transactieoverzicht via de knop 'Opdracht aanpassen'.

Wanneer wordt uw opdracht uitgevoerd?

Hoofdregel: Opdracht op werkdag vóór 14:00 uur ingelegd = volgende werkdag uitgevoerd.

U wilt weten wanneer uw opdracht wordt uitgevoerd en tegen welke koers. Als hoofdregel worden opdrachten die u op een werkdag vóór 14:00 uur inlegt de volgende werkdag uitgevoerd tegen de transactiekoers van die dag. Zie hiervoor schema 1:

Opdracht

dag 1 vóór 14:00 uur

dag 1 ná 14:00 uur


Uitvoering

dag 2

dag 3

Transactiekoers

eind dag 1

 eind dag 2

Zaterdagen en zondagen zijn geen werkdagen. Daarom worden uw opdrachten van vrijdag ná 14:00 uur tot maandag 14:00 uur.

Uitzonderingen:
Er zijn bijzondere dagen waarop de uitvoering later plaatsvindt. Onder Service & Contact vindt u een overzicht per maand van deze bijzondere dagen en welke fondsen het betreft. Hieronder vindt u verdere uitleg over deze dagen:

Algemene feestdagen

Op Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 2e Paasdag, Dag van de Arbeid en 2e Kerstdag geldt dat opdrachten die vóór 14:00 uur de dag vóór een feestdag zijn ingelegd op de dag ná deze feestdag worden uitgevoerd tegen de transactiekoers van die dag. Zie hiervoor schema 2:

Vanaf 14:00 uur vóór de feestdag tot 14:00 uur op de feestdag zelf is het niet mogelijk om een opdracht te geven.
Schema 2: (NB dag 2 is de feestdag)

Opdracht

dag 1 vóór 14:00 uur:

dag 1 ná 14:00 uur tot dag 2 14:00 uur

dag 2 ná 14:00 uur


Uitvoering

dag 3

X

dag 4

Transactiekoers

 eind dag 1

X

einde dag 3

Luxemburgse feestdagen

Een groot deel van de Robeco-fondsen is in Luxemburg geregistreerd. Luxemburg kent, naast de algemene feestdagen, ook enkele extra feestdagen namelijk: Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Maria Hemelvaart en Allerheiligen. Op en rond deze dagen wordt een opdracht voor een Luxemburgs fonds op een zelfde wijze behandeld als in schema 2.

Let op:
Voor opdrachten in niet-Luxemburgse fondsen geldt echter een administratieve afwijking. Deze worden wél op de Luxemburgse feestdag verhandeld (zoals in schema 1), maar u ziet de verwerking daarvan pas een dag later in uw rekeningoverzicht op Mijn Robeco .

Regio fondsen en hun feestdagen

Van sommige Robeco-fondsen is het merendeel van de beleggingen genoteerd aan beurzen buiten de EU, die aparte feestdagen kennen. Deze regio-fondsen en de bijbehorende feestdagen zijn per maand vermeld onder Service & Contact.
Opdrachten in deze fondsen die vóór 14:00 uur twee dagen vóór een regionale feestdag zijn gegeven worden de dag vóór deze feestdag uitgevoerd.

Vanaf 14:00 uur twee dagen vóór de regionale feestdag, tot 14:00 uur op de feestdag zelf is het niet mogelijk om opdrachten voor deze regionale fondsen te geven.

Schema 3: (NB dag 3 is de feestdag)


Opdracht

dag 1
vóór 14.00u

dag 1
ná 14:00 uur

dag 2

dag 3
tot 14:00 uur

dag 3
ná 14:00 uur


Uitvoering

dag 2

X

X

X

dag 5

Transactiekoers

 einde dag 1

X

X

X

 einde dag 4

Hoe wordt uw opdracht uitgevoerd?

Dagelijks verzamelen wij alle koop- en verkoopopdrachten van onze klanten. Onze beleggersgiro verrekent die individuele opdrachten tot één verzamelopdracht per beleggingsinstelling. Die verzamelopdrachten geven wij door aan banken die de opdrachten vervolgens uitvoeren met de betreffende fondsen. In de selectie van die banken proberen wij het best mogelijke resultaat voor uw beleggingsopdracht te behalen. Hierbij wegen de factoren prijs (transactiekoers) en uitvoeringskosten het zwaarst, maar wordt ook rekening gehouden met de snelheid van uitvoering, de waarschijnlijkheid van uitvoering en de kwaliteit en kosten van de afwikkeling. Welke banken wij geselecteerd hebben hangt af van het soort product:

Open-end fondsen
Wij geven de beleggingsopdrachten voor deze producten door aan RBC Investor Services Bank SA, gevestigd te Luxemburg. RBC Investor Services Bank SA geeft uw beleggingsopdracht door aan de administrateur van de beleggingsinstelling. Soms is RBC Investor Services Bank SA zelf door de beleggingsinstelling aangewezen als administrateur.

Closed-end fondsen en gestructureerde producten
Bij gestructureerde producten met een vaste looptijd of closed-end beleggingsfondsen met een vaste looptijd, hebben wij het volgende beleid:

  • Als het product aan de beurs is genoteerd, dan geven wij uw beleggingsopdracht, eventueel gegroepeerd met beleggingsopdrachten van andere klanten, door aan Rabobank International. Uw beleggingsopdracht wordt dan uitgevoerd op de beurs, waarbij de koers tot stand komt op basis van vraag en aanbod. Als er weinig vraag of aanbod is, dan kunnen wij als tegenpartij optreden om tot een goede prijsvorming te komen, zodat het best mogelijke resultaat kan worden behaald. Dit zijn wij echter niet verplicht.
  • Als het product niet aan de beurs is genoteerd, dan zullen wij de order doorgeven aan de beheerder van het product. De verkoopkoers wordt dan gebaseerd op de intrinsieke waarde minus een afslag.

Geen afwijkende instructies
Het doorgeven en uitvoeren van orders is een volledig gestandaardiseerd proces. Daarom kunnen wij uw specifieke instructies die afwijken van ons orderuitvoeringsbeleid slechts in zeer uitzonderlijke gevallen uitvoeren. Voor zover wij toch een specifieke instructie, die afwijkt van het ons orderuitvoeringsbeleid, voor u uitvoeren, dient u zich te realiseren dat dit ons kan beletten om bij de uitvoering van de desbetreffende order het best mogelijke resultaat te behalen.

Bijzondere omstandigheden
Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld het uitvallen van ordersystemen en/of grote drukte in het orderverkeer dan kunnen wij er niet aan gehouden worden de order overeenkomstig dit beleid uit te voeren. Wij zijn dan niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.

Hoe wordt de transactiekoers bepaald?

De prijs waarop gehandeld wordt, is de waarde van de onderliggende effecten in de beleggingsportefeuille (= intrinsieke waarde), gedeeld door het aantal uitstaande participaties of aandelen. De kosten voor het inkopen en plaatsen van stukken worden in de transactiekoers verwerkt door een opslag (bij per saldo uitgiftes van stukken) of een afslag (bij per saldo het innemen van stukken) op de intrinsieke waarde. Hierdoor krijgt u een realistische prijs.

Wat is een fonds feestdag?

Er zijn twee verschillende situaties waarbij de Robecofondsen te maken kunnen hebben met een fondsfeestdag.

  1. Alle Robecofondsen hebben Nederland of Luxemburg als vestigingsplaats. Wanneer de beurs in één van deze landen vanwege een officiële feestdag is gesloten, dan is er geen handel mogelijk.
  2. Het kan voorkomen dat de beurs in het land waar (een aanzienlijk deel van) de onderliggende beleggingen van het fonds (is)zijn genoteerd is gesloten in verband met een nationale feestdag. Als voorbeeld: Robeco Emerging Markets Equities. Ongeveer 22% van het fondsvermogen is belegd in China. Beurssluiting vanwege een Chinese feestdag betekent dat er in dit fonds geen handel mogelijk is. Dit komt een aantal keren per jaar voor en in het betreft diverse Aziatische feestdagen en nationale feestdagen in de Verenigde Staten.

U kunt de fonds feestdagen terugvinden op onze site.

Hoe kan ik zien welke fondsen er dividend uitkeren?

Op de productpagina per fonds staat aangegeven of het fonds dividend uitkeert of niet. U kunt ook kijken naar het totaaloverzicht inclusief bedragen op de dividendpagina.

Hoe kan ik de voorkeur van mijn dividenduitkering wijzigen?

Uw dividend wordt standaard herbelegd in het fonds. U kunt er echter voor kiezen om het dividend cash bij te laten schrijven op Roparco. Ga hiervoor naar de Rekeninginstellingen in Mijn Robeco.

Is er een dividendnota beschikbaar van de uitkering?

U kunt per dividend uitkering een aparte nota vinden in uw Transactieoverzicht. Hier staan alle specificaties van de dividenduitkering vermeld. Op het fiscaal jaaroverzicht vindt u het totaal van ontvangen dividend in één jaar.

Hoe kan ik een maandelijkse incasso instellen?

U kunt uw incasso instellen in Mijn Robeco. U kunt zelf het gewenst bedrag en uw verdeling voor de incasso opgeven. Kies in het menu Opdracht plaatsen en vervolgens Storten. Om uw maandelijkse incasso te activeren hebben we van u nog wel een ingevuld machtigingsformulier nodig. U ontvangt deze per post of kunt het direct downloaden.

Hoe wijzig ik de hoogte van mijn maandelijkse storting?

Log in op Mijn Robeco, ga naar Opdracht plaatsen en kies daarna voor Storten. Hier kunt u een nieuw bedrag opgeven. Uw oude inleg komt daarmee automatisch te vervallen.

Wanneer vindt mijn incasso plaats?

De maandelijkse incasso vindt standaard rond de 26ste van de maand plaats. Valt dit in het weekend, dan verschuift de incassodatum naar de eerstvolgende werkdag.

Hoe kan ik mijn incasso stopzetten?

U kunt uw incasso stopzetten als u inlogt op Mijn Robeco. Kies in het menu Opdracht plaatsen en vervolgens Storten. Uw lopende incasso vervalt als u het vinkje verwijdert voor de tekst 'Ik machtig Robeco om maandelijks onderstaande opdracht uit te voeren'.

Wat kost beleggen bij Robeco?

Bij Robeco betaalt u voor beleggen een bedrag voor onze dienstverlening en daarnaast fondskosten voor het beheer van uw fonds. De dienstverleningskosten zijn een percentage over uw belegd vermogen. Deze kosten brengen we elk kwartaal achteraf in rekening en worden automatisch afgeschreven van uw Roparco spaartegoed. Fondskosten zijn de kosten voor het dagelijkse beheer van het fonds. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Elk kwartaal kunt u een uitsplitsing vinden van uw betaalde kosten voor de dienstverlening en het kostenpercentage in uw fondsen.

Hoe worden de dienstverleningskosten berekend?

Aan het einde van een kwartaal stellen we op een peildatum vast hoeveel belegd vermogen u heeft. Op basis daarvan berekenen wij de dienstverleningskosten voor het afgelopen kwartaal. 

Ik heb alleen spaargeld, wat betaal ik dan?

Over uw Roparco spaargelden betaalt u geen dienstverleningskosten en geen fondskosten.

Ik heb geen Roparco spaartegoed op mijn rekening, wat nu?

We raden u altijd een bedrag op het Roparco spaartegoed aan te houden. Wanneer er geen Roparco op de rekening staat worden er fondsen verkocht om de kosten te incasseren. Om u een idee te geven hoeveel Roparco saldo u moet aanhouden: Wanneer u € 10.000 belegd zijn de dienstverleningskosten ongeveer € 9,- per kwartaal. Er zal dus 9 EURO per kwartaal van uw Roparco spaartegoed worden afgeschreven.

Ik heb een nieuw wachtwoord aangevraagd, maar vervolgens geen e-mail ontvangen.

Het kan voorkomen dat de e-mail in uw ongewenste post (junk mail) binnenkomt. U kunt het e-mailbericht verplaatsen naar uw ‘gewone’ inbox en vervolgens de e-mail openen. Staat de e-mail niet in uw ongewenste post? Controleer dan goed uw e-mailadres en vraag wederom een nieuw wachtwoord aan. 

In het scherm 'wachtwoord wijzigen' werkt de knop 'opslaan' niet.

Een belangrijk programma om de website van Robeco te kunnen gebruiken is de zogenaamde webbrowser. Met een verouderde webbrowser werken sommige functies niet optimaal Indien u beschikt over een recente webbrowser kunt u het volgende doen:

  • Open het e-mailbericht van Robeco met als onderwerp “wachtwoord wijzigen”
  • In het e-mailbericht ziet u een oranje knop “Ik ga akkoord en stel mijn wachtwoord opnieuw in”
  • Volg de aanwijzing op onder die knop en kopieer en plak de link in uw webbrowser

Indien bovenstaande aanwijzingen niet het gewenste resultaat opleveren kunt u contact zoeken met een van onze medewerkers. Wij zullen voor u controleren of er storingen op onze website zijn.

Ik wil mijn wachtwoord wijzigen maar de website geeft aan dat de gegevens niet juist zijn.

Ik wil mijn wachtwoord wijzigen, ik vul mijn e-mailadres en geboortedatum in maar de website geeft aan dat de gegevens niet juist zijn;

Het kan zijn dat uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is of dat wij een ander e-mailadres van u hebben genoteerd. In dit geval raden wij u aan uw gegevens via de chat met een van onze medewerkers te controleren.

Ik wil mijn wachtwoord wijzigen, ik vul mijn e-mailadres en geboortedatum in maar ontvang geen e-mailbericht van Robeco;

Het e-mailbericht wat wij u toegestuurd hebben is mogelijk in uw zogenaamde ‘spam- of junkfolder’ terecht gekomen. U herkent de e-mail aan het onderwerp: Nieuw wachtwoord instellen. Als u ons e-mailbericht niet hebt ontvangen gaat er mogelijk iets mis bij het verzenden of ontvangen van het bericht. U kunt via een van onze medewerkers controleren of het e-mailbericht is verzonden.

Ik kan niet inloggen vanaf mijn iPad

Hebt u al een wachtwoord aangemaakt via de PC? Een wachtwoord aanmaken en de eerste keer inloggen, dient u met de PC te doen. Daarna kunt u gewoon inloggen met tablets en andere mobiele apparaten.

Dit kan een aantal oorzaken hebben:

  • Indien u voor het eerst in wilt loggen op www.robeco.nl moet u een wachtwoord instellen. Dit dient u vanaf een normale computer of laptop te doen. Klik hier om uw wachtwoord in te stellen.
  • Onze website is primair ontworpen om gebruikt te worden vanaf een normale computer of laptop. U kunt echter op eenvoudige wijze inloggen en uw rekening beheren van uw iPad. Dit doet u door gebruik te maken van de gratis Robeco App.

Waar vind ik het Fiscaal Jaaroverzicht?

Het Fiscaal Jaaroverzicht is online opvraagbaar in Mijn Robeco. U kunt het jaaroverzicht vinden onder de menuoptie Rekeningdetails en vervolgens onder de tab Jaaroverzichten.

Hoe kan ik het jaaroverzicht printen?

U kunt het Fiscaal Jaaroverzicht opvragen in een PDF bestand. Een PDF bestand is erg geschikt om te printen. Klik hiervoor op Afdrukken naar PDF.

Het lukt mij niet om het jaaroverzicht te openen, wat nu?

Het jaaroverzicht is een PDF bestand. Om het bestand te openen dient u een PDF reader op uw computer te hebben geïnstalleerd. De meest gebruikte PDF reader is van Adobe. Heeft u nog geen PDF reader? Dan kunt u deze gratis installeren via http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/.

Ik zie allerlei rare tekens wanneer ik het jaaroverzicht probeer te openen, hoe kan dat?

Waarschijnlijk opent u het jaaroverzicht niet in een PDF reader maar een tekstbestand zoals notepad. Wanneer u bijvoorbeeld Firefox als browser gebruikt wordt u notepad aangeboden om het jaaroverzicht te openen. U kunt een ander programma kiezen door ‘open met’ te selecteren en vervolgens een PDF reader te selecteren zoals adobe. Mocht dit niet lukken, raden we u aan het jaaroverzicht in een andere browser te openen zoals Google Chrome of Internet Explorer.

Hoe open ik een rekening?

U kunt in 5 eenvoudige stappen een rekening openen. 

Wanneer ontvang ik het startgeld van €25, - ?

Het startbedrag wordt op zijn vroegst na 1 maand dat u klant bent geworden bijgeschreven op Roparco. De 1 maand gaat in nadat de rekening helemaal actief is en uw eerste storting op de rekening is bijgeschreven.

Kan ik als bestaande klant nog een rekening openen?

U kunt als bestaande klant een tweede rekening openen via het rekening openen proces. Log eerst in met uw bestaande inloggegevens. U persoonsgegevens worden daarmee automatisch ingevuld.

Hoe kan ik mijn rekening opheffen?

Het is altijd spijtig een rekening te moeten afsluiten, omdat wij u natuurlijk graag als klant willen behouden. We begrijpen echter ook dat er redenen kunnen zijn om de rekening bij Robeco te beëindigen.

U kunt uw rekening bij Robeco telefonisch opheffen. Neem daarvoor contact met ons op via 010 - 224 11 99 of via chat. Vanuit het buitenland bereikt u ons op 0031 - 10 - 224 11 99. We helpen u graag om de rekening op een goede manier te beëindigen.

Uw rekening kunt u ook schriftelijk opheffen door het formulier Opheffen rekening te downloaden, in te vullen en terug te sturen.

Hoe kan ik informatie van opgeheven rekeningen inzien?

U kunt ook nadat de rekening is opgeheven nog gewoon inloggen in Mijn Robeco. Daar kunt u oude rekening informatie zoals de fiscaal jaaroverzichten en uw transacties raadplegen.

Hoe kan ik een tegenrekening wijzigen, toevoegen of verwijderen?

Als u geld wilt opnemen, maken we het bedrag altijd over naar de Nederlandse bankrekening die u hebt opgegeven. Dit noemen we een tegenrekening. Wilt u overboeken naar een andere rekening, dan moet ook deze als tegenrekening in ons systeem opgenomen worden. Alle tegenrekeningen die u opgeeft, moeten op uw naam staan. U kunt geen spaarrekening bij andere banken als tegenrekening opgeven.
Rekeninggegevens waaronder uw tegenrekeningnummer kunt u om veiligheidsredenen niet online aanpassen en moeten schriftelijk aan ons worden doorgeven.  Daarvoor kunt u onderstaand wijzigingsformulier downloaden, invullen en per post versturen aan Robeco.
Voor particuliere klanten

Let op! Stuur het formulier terug voorzien van een handtekening van alle rekeninghouders (in geval van een en/of rekening) inclusief kopie identiteitsbewij(s)zen.

Voor zakelijke klanten

Let op! Stuur het formulier terug voorzien van een handtekening van alle rekeningbevoegden inclusief ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van de statutair bevoegde functionaris(sen) en opgegeven vertegenwoordiger(s).
Daarnaast vragen we een Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
(Indien uw organisatie niet ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel, een kopie van recente documenten waarin de functionarissen bij naam en functie worden genoemd.)

Hoe kan ik een gemachtigde toevoegen of verwijderen?

Met een machtiging geeft u een (of meerdere)derde(n) de bevoegdheid om naast u over het saldo van uw rekening te beschikken. Dit betekent dat de gemachtigde op uw Robecorekening beleggings- of spaaropdrachten mag geven of geld mag overboeken naar uw tegenrekening.

Let op : Als u de enige rekeninghouder bent en u komt te overlijden, dan vervalt deze machtiging. U kunt dat voorkomen door een tweede rekeninghouder te benoemen. Een tweede rekeninghouder heeft dezelfde bevoegdheden als de eerste rekeninghouder.

Sommige gegevens kunt u om veiligheidsredenen niet online aanpassen en moeten schriftelijk aan ons worden doorgeven.  Voor het opgeven van een machtiging vragen we u het onderstaande machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en per post terug te sturen.

Hoe kan ik een rekeninghouder toevoegen?

Een tweede rekeninghouder heeft dezelfde bevoegdheden als een eerste rekeninghouder. Met een tweede rekeninghouder geeft u een derde de bevoegdheid om naast u over het saldo van uw rekening te beschikken. Dit betekent dat de rekeninghouder op uw Robecorekening beleggings- of spaaropdrachten mag geven of geld mag overboeken naar uw tegenrekening.

Hoe kan ik een overlijden melden?

Gecondoleerd met het verlies van uw naaste. Bij een overlijden gaat uw aandacht logisch gezien niet meteen uit naar financiële zaken. Wij helpen u om de nalatenschap zo eenvoudig mogelijk in orde te maken.

  • Bekijk onze hulp bij nalatenschap

Met welk bedrag kan ik instappen in Robeco ONE?

Wilt u aan de slag met Robeco ONE? Daar geldt geen minimaal instapbedrag voor. Let op: we hebben hiervoor wel een eerste identificatiestorting van u nodig. Deze is minimaal 50 euro.

Hoe kan ik storten op mijn Robeco ONE rekening?

U kunt eenvoudig storten op uw rekening via iDEAL. Logt u hiervoor in Mijn Robeco. U kunt op uw Robeco ONE-rekening storten via het centrale rekeningnummer: NL75 RABO 0300 0000 14 ter name van Robeco. Vergeet daarbij niet uw eigen Robeco ONE-rekeningnummer in de omschrijving te vermelden. U storting wordt automatisch belegd in Robeco ONE als u een stortingsmix op de rekening aanhoudt. U kunt de stortingsmix inzien en/of aanpassen op de stortingspagina in Mijn Robeco.

Hoe kan ik een bedrag opnemen van Robeco ONE?

Als u geld wilt opnemen van uw Robeco ONE-rekening, kunt u dat door een deel van uw ONE-beleggingen ten gunste van uw Roparco tegoed te verkopen. Dit proces duurt minimaal één dag. Daarna kunt u met een overboeking geld opnemen.

Wat is Robeco LIFE?

Robeco LIFE zijn beleggingsfondsen met meerdere belegging categorieën. Er wordt belegd in Aandelen, obligaties en spaartegoeden. De LIFE fondsen hebben een vaste einddatum. U kunt zelf het fonds kiezen gericht op de datum dat u een bepaald doel behaald wil hebben. Het is een vrije manier van pensioen opbouwen waarbij je zelf alles in de hand hebt. U kunt je inleg altijd aanpassen of stoppen wanneer je wilt. Bijvoorbeeld als u onverwacht geld nodig hebt.

Hoe zit het met het risico van Robeco LIFE?

Robeco LIFE fondsen bouwen automatisch het risico af naar mate de einddatum dichter bij komt. In het begin zal het risico daarom iets hoger liggen en naar mate de looptijd vordert zullen er meer bedragen op spaartegoeden worden gezet.

Wat zijn beleggingsfondsen?

Een beleggingsfonds is een door een team van experts beheerde portefeuille waarin u kunt deelnemen. Een groep mensen brengt geld bij elkaar en dat geld wordt collectief belegd. U kunt kiezen uit allerlei beleggingsfondsen, zoals aandelenfonden, obligatiefondsen, vastgoedfondsen of mixfondsen.

Waarom beleggen met beleggingsfondsen?

Met een beleggingsfonds kunt u vanaf een klein bedrag per maand al beleggen met een goede spreiding. Een goede spreiding is cruciaal als u succesvol wilt beleggen. Bovendien biedt fondsbeleggen gemak. De fondsmanager volgt de markten en houdt het beleggingsfonds in de gaten. Daar hebt u dus geen omkijken naar.

Wat betekenen de letters achter de fondsnaam?

Een aandelenklasse geeft informatie over bepaalde eigenschappen van een fonds. Bijvoorbeeld of het fonds dividend uitkeert en hoe vaak per jaar dat is. Dit wordt aangegeven met een letter.

 

Aandelenklasse

Toelichting aandelenklasse

F klasse

Geen dividend

FH klasse

Geen dividend, valuta risico is afgedekt

C klass

Dividend uitkerend 4 x per jaar

CH klasse

Dividend uitkerend 4 x per jaar, valuta risico is afgedekt

EUR G klasse

Dividend uitkerend 1 x per jaar

N klasse

Geen dividend

Hoe spaar ik bij Robeco?

Als u een rekening opent bij Robeco, krijgt u automatisch ons spaarproduct Roparco. Wilt u meer weten over sparen bij Robeco, ga dan naar onze informatiepagina over Sparen met Roparco.

Hoe veilig is mijn spaargeld?

Het spaartegoed op uw rekening valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit garandeert op dit moment spaargeld tot 100.000 euro per persoon per bank. Bij een gezamenlijke rekening wordt dus maximaal € 200.000 vergoed. Ook uw minderjarige kinderen kunnen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel.

Welke rente kan ik ontvangen?

Heeft u geld staan op uw Robecorekening, dan ontvangt u automatisch spaarrente. Hier vindt u een overzicht van de actuele spaarrente.

Waar vind ik informatie over mijn oude Rozeker product?

Robeco beheert geen verzekeringsproducten meer. Informatie over verzekeringsproducten die voorheen bij Robeco waren ondergebracht vindt u op www.robestverzekeringen.nl.

Waar vind ik gegevens over mijn Roparco hypotheek die bij Robeco liep?

Alle informatie over Roparco Hypotheken vindt u op www.roparcohypotheken.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Roparco Hypotheken via 033 - 4539904 of via roparcohypotheken@stater.nl.

Hoe werkt de extra inleg?

U ontvangt een premie wanneer u in de actieperiode (17 sep t/m 12 nov 2015) een incasso instelt of uw huidige incasso met min. €50,- ophoogt. Deze premie zal oplopen als u hiernaast nog netto extra inlegt (aankopen minus verkopen) in de actieperiode. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/maandbeleggen. De actievoorwaarden voor de startpremie staan hier.

Tot wanneer kan ik meedoen met de Maandbeleggen actie?

De Maandbeleggen actie loopt van 18 september tot en met 12 november 2015. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/maandbeleggen. De actievoorwaarden voor de startpremie staan hier

Kan iedereen zich inschrijving voor de Maandbeleggen actie?

Alle Robeco klanten die voor 1 januari 2015 hun rekening hebben geopend kunnen zich inschrijven voor de Startpremie Maandbeleggen. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/maandbeleggen. De actievoorwaarden voor de startpremie staan hier

Kan ik ook meedoen als ik al een incasso heb?

Ja dat is mogelijk. Wanneer u uw huidige incasso verhoogt met minimaal €50,- wordt uw premie berekend over uw gehele incassobedrag.
Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/maandbeleggen. De actievoorwaarden voor de startpremie staan hier

Wat zijn de actievoorwaarden voor de startpremie ‘Maandbeleggen’?

De actievoorwaarden voor de startpremie staan hier. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/maandbeleggen.

Wanneer ontvang ik mijn startpremie ‘Maandbeleggen’?

De startpremie Maandbeleggen wordt 2 maanden ná uw eerste incasso inning uitgekeerd op uw rekening. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/maandbeleggen. De actievoorwaarden voor de startpremie staan hier.

Waar kan ik mij inschrijven voor de startpremie ‘Maandbeleggen’?

U kunt zich inschrijven op www.robeco.nl/maandbeleggen. De actievoorwaarden voor de startpremie staan hier.

Hoe kan ik mij afmelden voor mailingen van Robeco?

Wij sturen twee type e-mails. Rekeninginhoudelijke bevestigingen zoals transactiebevestigingen. Deze zijn wij verplicht te sturen en kunt u niet stopzetten. Daarnaast sturen we informatieve e-mails zoals de nieuwsbrief, fundupdate en de rentemelder. U kunt zelf kiezen of u deze e-mails wenst te ontvangen of niet. U kunt per mailing uw voorkeur aangeven via ‘Gegevens en Abonnementen’ in Mijn Robeco.

Ik ontvang geen e-mail van Robeco, hoe kan dat?

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom u geen e-mailberichten ontvangt. Wij sturen onze e-mails naar het bij ons bekende e-mailadres waarmee u ook inlogt in Mijn Robeco. Controleer goed of dit e-mailadres nog actief is. De meeste e-mails sturen we alleen naar de eerste rekeninghouder. Daarnaast kan het voorkomen dat onze e-mailberichten in de ongewenste post is terecht gekomen.

Waar kan ik mij inschrijven voor de Goed Bezig Beloning?

U kunt zich inschrijven op www.robeco.nl/goedbezig. De actievoorwaarden voor de Goed Bezig Beloning staan hier.

Wat bedoelt Robeco met ‘eerdere inleg in 2015’ voor de Goed Bezig Beloning?

Met eerdere inleg bedoelen we al uw aankopen van beleggingen minus alle verkopen van uw beleggingen in de periode van 1-1-2015 tot en met 5-8-2015. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/goedbezig. De actievoorwaarden voor de Goed Bezig Beloning staan hier.

Tot wanneer kan ik meedoen met de Goed Bezig Beloning?

De Goed Bezig Beloning actie loopt tot en met 15 september 2015. Je ontvangt een Goed Bezig Beloning over het totaal van alle nieuw belegde bedragen in de actieperiode (6 augustus 2015 t/m 15 september 2015). Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/goedbezig. De actievoorwaarden voor de Goed Bezig Beloning staan hier.

Hoeveel moet ik minimaal aankopen om mee te doen met de Goed Bezig Beloning?

De minimale inleg is € 2.500 en staat daarna ten minste 12 maanden op je Robecorekening. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/goedbezig. De actievoorwaarden voor de Goed Bezig Beloning staan hier.

Wat zijn de actievoorwaarden voor de Goed Bezig Beloning?

De actievoorwaarden voor de Goed Bezig Beloning staan hier. Meer informatie over de Goed Bezig Beloning kunt u vinden op www.robeco.nl/goedbezig.

Wanneer ontvang ik mijn Goed Bezig Beloning?

De Goed Bezig Beloning wordt uiterlijk 14 oktober 2015 bijgeschreven op uw Rekening. Als u een stortingsmix heeft ingesteld wordt de Goed Bezig Beloning volgens de stortingsmix verdeeld. Wilt u deze bekijken of wijzigen? Ga naar Mijn Robeco, Opdracht Plaatsen en kies voor storten. Meer informatie kunt u vinden op www.robeco.nl/goedbezig. De actievoorwaarden voor de Goed Bezig Beloning staan hier.

Staat uw vraag hier niet bij?

Vul dan onderstaand vragen formulier in.
Stel uw vraag

Voorbeeld 'van der'