Welke kosten betaal ik bij Robeco?

Robeco geeft altijd helder en volledig inzicht in de kosten. Robeco brengt kosten in rekening voor de dienstverlening en voor het beheer van uw fonds(en). Voor het online aan- en verkopen van Robecofondsen betaalt u geen transactiekosten. Hieronder vindt u een algemeen overzicht van onze tarieven. Hieronder vindt u een algemeen overzicht van onze tarieven.

Fondskosten
De fondskosten zijn de kosten voor het dagelijkse beheer van de fondsen. Deze kosten worden automatisch ingehouden op het vermogen van het fonds en worden verwerkt in de koers van het fonds. De fondskosten verschillen per fonds. U vindt de fondskosten terug op de productpagina van ieder fonds onder het kopje ‘Kosten’. De genoemde fondskosten zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld in het jaarverslag.

Dienstverleningskosten
De dienstverleningskosten zijn kosten voor alle diensten buiten het beheer van uw fondsen om. De dienstverleningskosten worden per rekening op dagbasis berekend op basis van uw belegde vermogen en ieder kalenderkwartaal achteraf geïncasseerd en afgeschreven via Roparco (het onbelegd vermogen). Heeft u een te laag spaarsaldo, dan verkopen wij naar rato kosteloos een stukje van uw beleggingen dat deze kosten dekt. U hoeft dan niets te doen.

Let op: Eind oktober stopt Roparco. Vanaf dan is elke Robecorekening namelijk automatisch een rekening waarmee je alleen nog kunt beleggen. Er kan dan geen geld meer op je rekening staan dat niet is belegd in Robecofondsen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Waarom worden er apart kosten in rekening gebracht?

Financiële ondernemingen, zoals Robeco, zijn wettelijk verplicht om de kosten voor hun dienstverlening rechtstreeks in rekening te brengen bij klanten.

Kan ik zelf mijn kosten berekenen?

Gebruik onze Rekenhulp kosten voor een kostenindicatie. Zo berekent u zelf hoeveel kosten u betaalt voor uw beleggingen bij Robeco.

Kan ik een bericht ontvangen wanneer de dienstverleningskosten geïncasseerd worden?

Als u van tevoren per e-mail geïnformeerd wilt worden over de inhouding van de dienstverleningskosten, dan kunt u zich abonneren op het servicebericht dienstverleningskosten via Mijn Robeco.

Hoe worden de dienstverleningskosten berekend?

De dienstverleningskosten zijn een percentage over de waarde van uw belegd vermogen. Deze kosten worden op dag basis berekend en brengen we elk kwartaal achteraf in rekening door deze automatisch af te schrijven van uw Roparcosaldo. Heeft u geen Roparcosaldo? Dan verkopen wij kosteloos een gedeelte van uw fondsen om de kosten te incasseren. Wij verkopen uw fondsen volgens de procentuele verdeling zoals u die hanteert binnen uw portefeuille zodat uw fondsverdeling intact blijft.

Ik heb meerdere rekeningen. Hoeveel betaal ik dan?

Wij berekenen de dienstverleningskosten per rekening. Als u meerdere rekeningen heeft, worden de dienstverleningskosten per rekening op dagbasis berekend. De dienstverleningskosten worden afgeschreven van het Roparcosaldo van de betreffende rekening.

Wanneer weet ik hoeveel kosten ik betaal?

Uw persoonlijke kostenspecificatie staat elk begin van het nieuwe kalanderkwartaal klaar in Mijn Robeco. Via de optie Kosten kunt u uw specificatie inzien.

Ik heb geen Roparco saldo, kunnen de kosten worden afgeschreven?

Indien u onvoldoende saldo heeft op Roparco, verkopen wij kosteloos een deel van uw beleggingen om de kosten te incasseren. Wij verkopen uw fondsen volgens de procentuele verdeling zoals u die hanteert binnen uw portefeuille, zodat uw fondsverdeling intact blijft. Wij zullen dus niet al uw kosten incasseren van één fonds als u in meerdere fondsen belegt.

Wanneer worden de dienstverleningskosten geïncasseerd?

De dienstverleningskosten worden aan het begin van ieder kalenderkwartaal geïncasseerd. Wilt u automatisch een e-mail ontvangen als wij de dienstverleningskosten inhouden? Log dan in op Mijn Robeco en meld u aan voor het servicebericht via Mijn gegevens en Abonnementen.

Wat zijn de kosten van Robeco ONE?

De kostentarieven van Robeco ONE vindt u hier.

Wat zijn de kosten van Robeco PLUS?

De kostentarieven van Robeco PLUS vindt u hier.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten