Wat is de actuele spaarrente van Roparco?

De actuele rentetarieven van Roparco vindt u hier.

Hoe blijf ik op de hoogte van rentewijzigingen?

Het rentetarief op Roparco is variabel en kan dus meebewegen met de markt. De actuele rentetarieven vindt u hier. Wilt u automatisch een e-mail ontvangen als wij de rente aanpassen? Log dan in op Mijn Robeco en meld u aan voor de Rentemelder via Mijn gegevens en Abonnementen.

Wanneer ontvang ik rente op Roparco?

Uw geld op Roparco is direct rentedragend vanaf het moment dat het geld door Robeco ontvangen is tot aan de dag waarop het wordt overgeboekt naar een tegenrekening of u er fondsen mee aankoopt. We berekenen de rente dus op dagbasis. Uw saldo aan het eind van de dag bepaalt de rente van die dag. We schrijven de rente op Roparco één keer per jaar bij, met valutadatum 1 januari. Hoewel de fysieke rentebeschrijving altijd later plaatsvindt dan 1 januari, loopt u zo geen rente mis.

Valt mijn Roparcosaldo onder het depositogarantiestelsel?

Het spaartegoed op uw Robecorekening (Roparco) houdt u aan bij de Rabobank. Dit tegoed valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, omdat Rabobank een bankvergunning van De Nederlandse Bank heeft. Heeft u één of meer rekeningen bij de Rabobank? Dan telt uw spaartegoed op Roparco mee in de hoogte van uw tegoeden bij de Rabobank die onder het depositogarantiestelsel vallen. De wet bepaalt dat alle banken met een eigen bankvergunning deelnemen aan het depositogarantiestelsel (DGS). Het DGS garandeert dat u (een deel van) uw betaal- en spaartegoed vergoed krijgt als uw bank in de problemen komt. Als een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen, stelt De Nederlandse Bank het DGS in werking. De Nederlandsche Bank voert de regeling uit. Belangrijk om te weten, uw beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Daarom hoeft u dit vermogen niet mee te nemen in de berekening voor het maximale vermogen dat onder de garantie valt.

Betaal ik bij Robeco negatieve rente?

Sinds 1 januari 2021 betaalt u negatieve rente over het spaartegoed op Roparco. De actuele saldogrens vindt u hier.

Waarom rekent Robeco een negatieve rente?

Omdat Robeco een vermogensbeheerder is en geen bank, hebben wij met de Rabobank een overeenkomst om daar het Roparcosaldo van onze klanten te plaatsen. Daarmee zijn wij gekoppeld aan de rentetatieven die de Rabobank hanteert. Voor grotere vermogens is de marktrente sinds enige tijd negatief geworden. De actuele spaartarieven kunt u hier zien.

Hoe wordt de negatieve rente in rekening gebracht?

De negatieve rente wordt net als de creditrente direct aan het begin van het nieuwe jaar verrekend.

Mag ik meerdere rekeningen openen om het Roparcosaldo onder €250.000 te houden?

Het is niet toegestaan om meerdere rekeningen met dezelfde tenaamstelling te openen met als doel in een ander rentetarief te vallen. Wij zullen toezien op het totaalsaldo van het spaarvermogen over al uw rekeningen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten