Terug naar overzicht

Bewindvoering / Notariële volmacht

Bent u bewindvoerder, heeft u een notariële volmacht of bent u curator van één van onze rekeninghouders? Dan helpen wij u graag de zaken goed te regelen.

Bewindvoering

Een bewindvoerder heeft online inzage in de rekening en mag ondertekende opdrachten of wijzigingen doorgeven. Staat er een mederekeninghouder op de rekening? Dan moet deze altijd mee tekenen.

Bewindvoering melden

Voor het melden van een bewindvoerder ontvangen wij graag de onderstaande stukken:

  • Ondertekend verzoek door de bewindvoerder, met daarop zijn of haar gegevens (vergeet het e-mailadres niet!)
  • Kopie van de uitspraak van het kantongerecht 
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bewindvoerder

De bovenstaande stukken kunt u sturen naar:

Robeco 
Postbus 2100 
3000 CC Rotterdam

Notariële volmacht

Een notarieel gevolmachtigde heeft online inzage in de rekening en mag online of telefonisch opdrachten doorgeven. Voor wijzigingen op de rekening dient de rekeninghouder wel altijd zelf mee te tekenen.

Notarieel gevolmachtigde (af)melden

Voor het melden van een gevolmachtigde ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • Ondertekend verzoek door de gevolmachtigde en de rekeninghouder(s), maar daarop zijn of haar gegevens (vergeet het e-mailadres niet!)
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gevolmachtigde
  • Kopie van de notariële akte (indien de akte ouder is dan één jaar, ontvangen we graag een bewijs van de notaris dat de akte nog geldig is)

De bovenstaande stukken kunt u sturen naar:

Robeco 
Postbus 2100 
3000 CC Rotterdam

Onder curatelestelling

Een meerderjarige die zijn belangen niet meer behoorlijk kan behartigen, kan door de rechter ‘onder curatele’ worden gesteld. Onder curatelestelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiële zaken én persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Financiële beslissingen op de Robecorekening kunnen alleen met toestemming van de curator.

Onder curatelestelling (af)melden

Voor het opnemen van een curator ontvangen wij graag de onderstaande stukken:

  • Ondertekend verzoek door de curator en eventuele mederekeninghouder, met daarop zijn of haar gegevens (vergeet het e-mailadres niet!)
  • Kopie van de uitspraak van het kantongerecht
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de curator en van een eventuele mederekeninghouder die niet onder curatele is gesteld

De bovenstaande stukken kunt u sturen naar:

Robeco 
Postbus 2100 
3000 CC Rotterdam

Neem contact op

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande nummer:

Telefoonnummer:
010 – 224 12 25

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten