Ik ben aangesteld als bewindvoerder, hoe geef ik dit door?

Voor het melden van een bewindvoerder ontvangen wij graag een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (de rekeninghouder hoeft niet mee te tekenen), een kopie van een geldig paspoort/Europese identiteitskaart van de bewindvoerder en een kopie van de uitspraak van de kantonrechter. U kunt deze documenten sturen naar: Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam.

Hoe geef ik als bewindvoerder financiële opdrachten door?

Aan- en verkoopopdrachten geeft u door via Mijn Robeco of de Robeco-app. Overboekingen naar de tegenrekening dient u schriftelijk aan ons door geven met een ondertekend verzoek. U mag dit verzoek toesturen per post, per mail of door het verzoek te uploaden in Mijn Robeco. Als er sprake is van een gezamenlijke bevoegdheid, geeft u alle financiële opdrachten aan ons door met een schriftelijk verzoek, ondertekend door alle bewindvoerders.

Ik ben aangesteld als curator. Hoe geef ik dit door?

Voor het melden van een curator ontvangen wij graag een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (Rekeninghouder hoeft niet mee te tekenen), een kopie van een geldig paspoort/Europese identiteitskaart van de curator en een kopie van de uitspraak van het kantongerecht. U kunt deze documenten sturen aan: Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam.

Hoe geef ik als curator financiële opdrachten door?

Aan- en verkoopopdrachten geeft u door via Mijn Robeco of de Robeco-app. Overboekingen naar de tegenrekening dient u schriftelijk aan ons door geven met een ondertekend verzoek. U mag dit verzoek toesturen per post, per mail of door het verzoek te uploaden in Mijn Robeco. Als er sprake is van een gezamenlijke bevoegdheid, geeft u alle financiële opdrachten aan ons door met een schriftelijk verzoek, ondertekend door alle curatoren.

Ik ben executeur van een levenstestament. Hoe geef ik dit door?

Voor het melden van een executeur van een levenstestament ontvangen wij graag een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (Rekeninghouder hoeft niet mee te tekenen), een kopie van een geldig paspoort/Europese identiteitskaart van de executeur en een kopie van het levenstestament. U kunt deze documenten sturen naar: Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam.

Hoe geef ik als executeur financiële opdrachten door?

Als executeur van een levenstestament geeft u financiële opdrachten door via Mijn Robeco of de Robeco-app.

Ik ben notarieel gevolmachtigde. Hoe geef ik dit door?

Voor het melden van een notarieel gevolmachtigde ontvangen wij graag een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier, een kopie van een geldig paspoort/Europese identiteitskaart van de gevolmachtigde en een kopie van de notariële akte (indien de akte ouder is dan één jaar, ontvangen we graag een bewijs van de notaris dat de akte nog geldig is). U kunt deze documenten sturen aan: Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam.

Hoe geef ik als notarieel gevolmachtigde financiële opdrachten door?

Als notarieel gevolmachtigde geeft u financiële opdrachten door via Mijn Robeco of de Robeco-app.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten