Wat gebeurt er als mijn kind 18 jaar wordt?

Drie maanden voordat de rekeninghouder 18 jaar wordt, sturen wij een aankondiging naar de wettelijk vertegenwoordiger(s). Op de dag dat de rekeninghouder 18 jaar wordt, blokkeren wij de rekening en verwijderen wij de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de rekening. De rekeninghouder die meerderjarig is geworden kan ons vervolgens het formulier Meerderjarig worden  toesturen om akkoord te gaan met de voorwaarden en het reglement van Robeco. De rekeninghouder krijgt hierna zelf toegang tot en zeggenschap over de rekening.

Ik ben 18 jaar geworden, hoe krijg ik toegang tot mijn rekening?

Download het formulier Meerderjarig worden en stuur dit met de aanvullende gegevens naar onderstaand adres: Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam.

Mijn kind is 18 geworden. Waarom heb ik geen inzage meer in de rekening?

Op de dag dat de rekeninghouder 18 jaar is geworden, hebben wij de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de rekening verwijderd. Vanaf die datum blokkeren wij de rekening totdat de rekeninghouder het formulier Meerderjarig worden heeft toegestuurd. Daarna heeft alleen de rekeninghouder toegang tot de rekening.

Ik heb een en/of rekening met een minderjarig kind, wat gebeurt er als hij/zij 18 jaar wordt?

Bij het meerderjarig worden van uw zoon/dochter dient er met het formulier Meerderjarig worden een nieuwe tegenrekening opgegeven te worden. Deze tegenrekening dient dezelfde tenaamstelling te hebben als de Robecorekening. Als er geen bankrekening is die op uw naam en de naam van uw kind staat, dient de Robecorekening op één naam te worden gezet. Daarna kan eventueel wel een gemachtigde worden toegevoegd. Om wijzigingen aan te brengen op de rekening gebruikt u het Wijzigingsformulier particulier. Hier vindt u meer informatie over een gemachtigde toevoegen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten