Terug naar overzicht

Rendement

Uw portefeuillerendement vindt u overzichtelijk terug via Rendement in het menu in Mijn Robeco. U ziet direct het portefeuillerendement van het huidige kalenderjaar in euro’s en percentage. Daaronder staat het rendement per fonds weergegeven. Als u op zoek bent naar gerealiseerd rendement van een of meerdere specifieke fondsen over de afgelopen jaren, kunt u het best navigeren naar de Fondsselector op onze website.

Rendement in euro’s

Uw rendement in euro’s is simpelweg uw totale portefeuillewaarde verminderd met de som van al uw aan- en verkopen en de gerekende dienstverleningskosten. De pagina Rendement in Mijn Robeco geeft standaard het rendement sinds start van het kalenderjaar weer. U kunt rechtsboven in de pagina de voorgaande kalenderjaren selecteren.

Rendement in percentage

Het rendementspercentage is gebaseerd op een tijd gewogen gemiddelde. Dat betekent dat tussentijdse aan- en verkopen, dividenduitkeringen worden meegenomen in de berekening. Het percentage komt hierdoor niet overeen met het Rendement in euro’s. De pagina Rendement in Mijn Robeco geeft standaard het rendement sinds start van het kalenderjaar weer. U kunt rechtsboven in de pagina de voorgaande kalenderjaren selecteren. 

Wilt u de details weten over de berekening van het rendementspercentage? Ga dan naar onze uitleg hieronder over de Time Weighted Rate of Return methode.

Rendement op fondspagina

In de Fondsselector en op fondspagina’s ziet u het gerealiseerd rendement in het verleden. Als standaard staat het gemiddeld jaarlijks rendement over de laatste 3 jaar weergegeven. Indien het fonds nog niet zo lang bestaat, geeft de fondsselector nog geen gerealiseerd rendement. Opent u de fondspagina, dan kunt u het year-to-date, 1-, 3- en 5-jaarsrendement vinden.

De lopende fondskosten zijn in het rendement verwerkt. De dienstverleningskosten en eventuele transactiekosten dient u nog van het rendement af te halen.

Time Weighted Rate of Return

Voor de berekening van rendement wordt doorgaans gebruik gemaakt van de Money Weighted Rate of Return methode of de Time Weighted Rate of Return methode. Robeco kiest voor de Time Weighted Rate of Return methode omdat deze manier van berekenen een accurater beeld geeft van de prestaties van uw portefeuille. In tegenstelling tot de Money Weighted Rate of Return methode houdt het namelijk rekening met uw aankopen, verkopen, switches en dividenduitkeringen. De methode is echter niet eenvoudig te begrijpen en daarom het beste uit te leggen middels een voorbeeld:

Met de Time Weighted Rate of Return methode start er een nieuwe tijdsperiode op het moment dat u aankoopt of verkoopt. In dit voorbeeld gaan we uit van drie tijdsperiodes:

  • Periode 1: U start uw portefeuille bij Robeco met een storting en aankoop van €1.000. In deze periode stijgt de waarde van uw portefeuille met 5%, en dus stijgt de waarde in euro’s: 1000 * (1 + 0,05) = €1.050. 
  • Periode 2: U besluit voor €100 bij te storten en aan te kopen. In deze periode daalt de waarde van de portefeuille met 3%, en dus daalt de waarde in euro’s: (1050 + 100) * (1 – 0,03) = €1.115,50 
  • Periode 3: U besluit voor €2.000 bij te storten en aan te kopen. In deze periode stijgt de waarde van de portefeuille met 2%, en dus stijgt de waarde in euro’s: (1115,5 + 2000) * (1 + 0,02) = €3.177,81

Aan het eind van de 3e periode heeft u in totaal 1000 + 100 + 2000 = €3.100 ingelegd. U heeft een totaal rendement van (3177,81 – 3.100) / 3100 * 100% = 2,51% op uw inleg. Dit percentage zouden wij weergeven als we zouden kiezen voor de simpele Money Weighted Rate of Return methode. Met de Time Weighted Money Rate of Return doen we het anders. De rendementspercentages van de drie periodes worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie. In dit voorbeeld zou dat als volgt gaan:

( (1 + 0,05) + (1 – 0,03) + (1 + 0,02) ) / 3 = 1,01%

Dus met de Time Weighted Rate of Return methode start er een nieuwe periode nadat u heeft bijgekocht of verkocht, en al deze periodes worden meegenomen in de berekening. Het resultaat is een eerlijkere weergave van de prestatie van de fondsen in uw portefeuille.

Liever een medewerker spreken?

Neem contact op

Verberg contact opnemen

Met een medewerker spreken?

Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30

Chatten

In gesprek
Chat offline

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten