Terug naar overzicht

Wat is Roparco?

Let op: Eind oktober stopt Roparco. Vanaf dan is elke Robecorekening namelijk automatisch een rekening waarmee je alleen nog kunt beleggen. Er kan dan geen geld meer op je rekening staan dat niet is belegd in Robecofondsen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Roparco is het spaarproduct op uw Robeco beleggingsrekening. Door een deel van uw inleg op Roparco te zetten, zorgt u voor een betere spreidingsmix in uw beleggingsportefeuille. Ook als u even helemaal niet wilt beleggen met uw inleg, kunt u uw geld ‘parkeren’ op Roparco.

Uitleg over Roparco

Roparco is het spaarproduct op uw Robeco beleggingsrekening. Door een deel van uw inleg op Roparco te zetten, zorgt u voor een betere spreidingsmix in uw beleggingsportefeuille. Ook als u even helemaal niet wilt beleggen met uw inleg, kunt u uw geld ‘parkeren’ op Roparco. Net als bij een spaarrekening verrekenen we rente over het bedrag dat op Roparco staat. En wilt u uw geld weer beleggen, dan kan dat op elk gewenst moment. Uw spaartegoed op Roparco houdt u aan bij de Rabobank. Uw geld op Roparco wordt beschermd volgens het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Storten en opnemen

Roparco is, naast een spaarrekening, ook een tussenrekening voor uw stortingen, opnames en aan- en verkopen. Iedere storting komt altijd eerst binnen op Roparco. Het Roparcotegoed kan vervolgens gebruikt worden om beleggingsfondsen aan te kopen. Voor verkopen van uw beleggingen geldt hetzelfde, de opbrengst van de verkoop komt altijd terecht op Roparco. Vanaf Roparco kunt u vervolgens een opname doen naar uw tegenrekening.

Kosten van Roparco

Het aanhouden van een beleggingsrekening met daarop alleen Roparco is kosteloos. U betaalt alleen kosten wanneer u beleggingen aanhoudt. Controleer hier tot welke saldogrens de rentevergoeding van toepassing is of dat er mogelijk sprake is van negatieve rente.

Depositogarantiestelsel

Het spaartegoed op uw Robecorekening (Roparco) houdt u aan bij de Rabobank. Dit tegoed valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS), omdat Rabobank een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft. Heeft u één of meer rekeningen bij de Rabobank? Dan telt uw spaartegoed op Roparco mee in de hoogte van uw tegoeden bij de Rabobank die onder het depositogarantiestelsel vallen. Het DGS garandeert een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank met een vergunning van DNB.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten