Groene energie bloeit op onder Biden

De technologie voor wind- en zonne-energie is sterk verbeterd en de investeringsbereidheid is de afgelopen jaren gegroeid. Maar het aantreden van Joe Biden is het ontbrekende ingrediënt om groene energie te laten opbloeien.

Toen Joe Biden het Witte Huis betrok was een van zijn eerste beslissingen het terugkeren in het klimaatakkoord van Parijs. Maar kan hij de duurzame omslag echt een impuls geven? Kijkend naar het Trump-beleid zou je immers kunnen zeggen dat de invloed van de politiek kennelijk niet heel groot is.  

De zogeheten Reicher-driehoek heeft daar een antwoord op. Volgens Dan Reicher – Amerikaans wetenschapper en voormalig onderminister van Energie – zijn er drie ingrediënten nodig om de opmars van schone energie in een stroomversnelling te brengen: technologie, investeringen en politiek beleid.

Duurzame technologie

Op het vlak van groene technologie is er de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt. De efficiëntie van zonnepanelen gaat bijvoorbeeld met sprongen vooruit. Volgens brancheorganisatie IEA is de prijs voor een megawattuur zonne-energie bij grote projecten al gedaald tot het niveau van dat van moderne aardgascentrales. Windenergie is door de ontwikkeling van grotere windmolens zelfs al iets goedkoper dan fossiele brandstoffen.

Voldoende kapitaal beschikbaar

Dat kostenvoordeel is een belangrijke reden waarom investeerders hun geld tegenwoordig veel liever in hernieuwbare energie steken. Daardoor is er volop kapitaal beschikbaar voor groene energieprojecten. Daarbij speelt ook mee dat duurzaam beleggen tegenwoordig eerder regel is dan uitzondering.

Groene ambitie

Het enige wat volgens Reicher dus nog ontbrak is politiek beleid. En daarin staat Joe Biden lijnrecht tegenover zijn voorganger. Zo trok hij op de eerste dag van zijn presidentschap ook een streep door de aanleg van een grote oliepijplijn. In sommige opzichten is Biden nog ambitieuzer dan de officiële doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Tijdens zijn campagne zei hij bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten vanaf 2035 alleen maar groene stroom moeten opwekken.

Meer dan mooie woorden

Het heeft er alle schijn van dat het klimaatbeleid van Biden niet alleen bij mooie woorden blijft. Er liggen plannen om de komende vier jaar $ 2.000 miljard te investeren in het verbeteren van de elektriciteitsinfrastructuur en in initiatieven om efficiënter met energie om te springen. Alles wijst erop dat met het aantreden van Biden de politieke wil als laatste ingrediënt is toegevoegd aan de mix die gaat zorgen voor een bloeiperiode voor groene energie.

In onze januari-nieuwsbrief vroegen we klanten of ze door het aantreden van Joe Biden meer kansen zien op het gebied van duurzaam beleggen. Bij meer dan de helft is de interesse toegenomen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten