Oplossingen worden kansen

Als leider in duurzaam beleggen biedt Robeco verschillende duurzame en klimaatgerelateerde oplossingen aan.

We zetten enkele kansrijke beleggingen op een rij.

RobecoSAM Sustainable Water Equities

Klimaatverandering heeft negatieve gevolgen voor de agrarische sector. Droogte en hittegolven leiden tot watertekort, terwijl hoosbuien en overstromingen gewassen onder water zetten en oogsten bedreigen. Wereldwijd groeien steden enorm maar gemeentelijke nutsvoorzieningen zijn vaak gebrekkig en slecht uitgerust voor het filteren van verontreiniging uit drinkwater of industrieel afvalwater. En er is niet alleen minder water beschikbaar voor huishoudens, maar ook voor het opwekken van energie en voor industriële processen (goed voor ruim 20% van het waterverbruik).

Waterkansen

Met RobecoSAM Sustainable Water investeer je in ondernemingen die met oplossingen komen om waterbronnen te maximaliseren, zowel in de waterwinning als in hergebruik. Je belegt in infrastructuur zoals irrigatiesystemen, transportpijpleidingen en meetnetten die het water efficiënt opslaan. En in waterzuivering waarmee schadelijke verontreiniging wordt verwijderd en afvalwater weer veilig kan worden hergebruikt. Of in bedrijven die waterkwaliteit controleren en zuivering analyseren en zo de watervoorraad helpen schoonhouden.

RobecoSAM Circular Economy Equities

Bergen afval op stortplaatsen, kustlijnen bezaaid met rommel en lucht vol met fijnstof. De afgelopen decennia zijn miljarden kubieke ton plastic geproduceerd, waarvan zo'n 90% maar kort is gebruikt om vervolgens permanent te worden afgedankt. Ieder jaar worden miljoenen kubieke tonnen verbrand of gedumpt op stortplaatsen of in zee. Het gebruik van grondstoffen blijft wereldwijd toenemen. Op dit moment wordt slechts 9% van de primaire hulpbronnen afgevangen en gerecycled.

Kringloopkansen

Met RobecoSAM Circular Economy Equities beleg je in meer dan alleen het recyclen van producten. We selecteren bedrijven die de hele circulaire economie mogelijk maken: van herontwerpen en hergebruiken tot het delen, innoveren en automatiseren van goederen en diensten. Denk dus ook bijvoorbeeld aan modulaire producten waarvan versleten onderdelen vervangen kunnen worden. Of aan product-as-a service bedrijfsmodellen (PaaS) waarbij producten na een verhuurperiode gerecycled of refurbished opnieuw in de markt worden gezet.

RobecoSAM Smart Mobility Equities

De transportsector is verantwoordelijk voor een vijfde van de verdikking van broeikasgassen en voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot. Luchtverontreiniging eist maar liefst acht miljoen levens per jaar en daar komen nog eens een miljoen sterfgevallen bij als gevolg van verkeersongevallen en aanrijdingen van voetgangers. Elektrische auto's stoten geen uitlaatgassen uit, wat de hoeveelheid schadelijke gassen en giftige deeltjes afkomstig van benzinemotoren drastisch verlaagt.

Kansen in mobiliteit

Met RobecoSAM Smart Mobility Equities investeer je in diverse technologieën en sectoren die de transformatie naar schoner, veiliger, sneller en hulpbronefficiënter transport mogelijk maken. Dat zijn naast producenten van elektrische auto’s bijvoorbeeld ook bedrijven die technologie of onderdelen leveren voor elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens en fabrikanten van slimme infrastructuur zoals snellaadpalen. Of producenten van accusystemen, chips voor veiligheidstechnologie en halffabricaten voor elektrische auto’s.

Robeco ONE Duurzaam

Zoek je een duurzame alles-in-één oplossing waarbij je niet veel omkijken hebt naar je beleggingen? Dan is Robeco ONE duurzaam wellicht interessant voor je.

Robeco ONE Duurzaam is een mixfonds dat belegt in een mandje aandelen- en obligatiefondsen van Robeco die voldoen aan de hoogste normen voor duurzaam beleggen.

Met deze ONE-variant beleg je in bedrijven en overheden die de strijd aangaan met wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, schending van mensenrechten en schaarse natuurlijke grondstoffen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten