Vooruitblik

Het economische herstel dat zich afgelopen kwartaal heeft aangediend zal in onze visie de komende maanden verder doorzetten. In ontwikkelde markten zullen de lockdowns afnemen door een steeds hogere groepsimmuniteit. Als gevolg daarvan verwachten wij dat de consumptie en investeringen aangejaagd worden. Uitgestelde particuliere uitgaven, hoge overheidsbestedingen en de aanhoudend lage rente dragen daar aan bij. Ook aantrekkend optimisme onder ondernemers en positieve vermogenseffecten van een veerkrachtige huizenmarkt wereldwijd zullen een positieve invloed hebben.

Dat betekent dat het zogeheten ‘reflatie thema’ van aantrekkende economische groei en oplopende inflatie nog steeds meewind krijgt. Tegelijkertijd verwachten we ook de komende maanden duidelijk hogere inflatiecijfers. Die zullen de vrees bij beleggers voor hogere inflatie in de verdere toekomst nog meer voeden. Nu inflatie de grootste vrees van beleggers is geworden, wacht komend kwartaal een belangrijke test voor centrale bankiers. Kunnen zij de markt blijven overtuigen dat de opleving van inflatie slechts tijdelijk is en daarmee de rentemarkt kalmeren, of verliest de markt - die zelf al geanticipeerd heeft op een renteverhoging in 2022 door de Fed - haar geduld dat inflatie tijdig beteugeld zal worden?

Hoewel het onderliggende beeld voor bedrijfswinsten er heel rooskleurig uit blijft zien, verwachten wij rond deze test voor centrale bankiers meer beweeglijkheid op de aandelenmarkt in het tweede kwartaal. We hebben een voorkeur voor risicodragende beleggingen, met name aandelen, maar hebben in deze fase het gewicht voor aandelen teruggebracht naar neutraal. Wij verwachten dat de draai van relatief dure technologie-aandelen naar achtergebleven waardeaandelen door zal zetten. Binnen aandelen blijven we om die reden bij een overwogen positie voor Europa en Japan. Voor opkomende markten handhaven wij het neutrale gewicht. Amerikaanse aandelen blijven op een minder dan gemiddeld gewicht. Naast het opwaarts potentieel, door snelle verbetering van bedrijfswinsten als gevolg van vervroegde heropeningen van de economie, zien wij ook verschillende neerwaartse risico’s. Naast onzekerheid rondom uitlatingen van de Amerikaanse Centrale Bank over het rentebeleid is ook de vraag hoe president Biden zijn American Jobs Plan gaat financieren. Dit kan tot hogere belastingen voor bedrijven gaan zorgen en daarmee de bedrijfswinsten drukken. Traditioneel is het seizoenseffect voor aandelen in het tweede kwartaal minder gunstig terwijl het algehele marktsentiment momenteel zeer optimistisch is.Gelet op de toenemende vraag vanuit de industrie, de achtergebleven investeringen van grondstoffenproducenten in de productiecapaciteit en het vermogen om inflatie bij te houden, handhaven we een overwogen positie in grondstoffen.

Kwartaalupdate Q1 2021

Overzicht kwartaalupdate

De beweeglijkheid van staatsobligaties blijft een aandachtspunt. Zeker nu naar verwachting de feitelijke inflatie komende maanden zal oplopen. Hogere rentes zouden passen bij deze fase van economische groei. Op kortere termijn is een verder oplopende rente zeker denkbaar. Wij handhaven daarom onze onderwogen positie in staatsobligaties. Door de forse daling van de renteopslagen (spreads) op hoogwaardige bedrijfsobligaties en de hoge rentegevoeligheid, zijn de vooruitzichten voor deze beleggingscategorie niet meer aantrekkelijk, vandaar dat we de weging verder hebben teruggebracht van neutraal naar onderwogen. Gezien de oplopende dollarkoers en een terugvallend groeitempo in China hebben we tevens obligaties in opkomende markten teruggebracht van overwogen naar neutraal.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten