Vooruitblik

Wij verwachten dat de wereldwijde economische groei aanhoudt, al zal het tempo afnemen en het draagvlak iets minder breed zijn. In de tweede helft van 2021 verwachten we een duidelijke verbetering van de werkgelegenheid. We verwachten daarnaast positieve vermogenseffecten van een veerkrachtige huizen- en aandelenmarkt. En verdere effecten van (eerdere) fiscale stimulering en een historisch lage reële rente die de consumptie en investeringsactiviteit blijft stimuleren. Deze factoren wegen waarschijnlijk zwaarder dan de bedreiging die de vertragende Chinese kredietverstrekking vormt voor de wereldwijde economische activiteit.

Wat de inflatie betreft, nemen de basiseffecten in de loop van het derde kwartaal af. Echter, de door ons verwachte stijgende loongroei zal de heersende opvatting dat inflatie slechts tijdelijk is op de proef stellen. Daarmee blijft het mogelijk dat de bovengemiddelde economische groei in combinatie met een oplopende inflatie doorzet.

De nervositeit onder beleggers is duidelijk toegenomen door de recentelijk wat agressievere toon van de Amerikaanse centrale bank. We denken niet dat de Amerikaanse centrale bank het gemiddelde inflatiedoel heeft losgelaten, gezien de sterke focus op het bereiken van maximale werkgelegenheid en de weigering om de rente preventief te verhogen. De recente agressievere toon wijst er hooguit op dat de centrale bank zich bewust is van de risico's van oververhitting van de economie. Wij denken dat de Amerikaanse rentes weer zullen stijgen.

Kwartaalupdate Q2 2021

Overzicht kwartaalupdate

Rond de renteberichten van centrale banken in de tweede helft van 2021 verwachten we meer beweeglijkheid. Het onderliggende winstbeeld voor bedrijven blijft er rooskleurig uitzien dankzij de sterke consumentenvraag. Naar verwachting nemen de verstoringen aan de aanbodkant af in de tweede helft van 2021 en dus neemt dan ook de kostendruk voor producerende industrieën wat af. Ondanks de eerder genoemde consolidatie tussen waarde- en groeiaandelen verwachten we wel dat de draai van groei naar waarde aanhoudt. Op regionaal niveau blijven we de voorkeur geven aan Europese en Japanse aandelen boven Amerikaanse, vanwege het aantrekkelijkere momentum voor Europa en het relatief hoge opwaartse potentieel voor de macro-economie in de eurozone in het tweede halfjaar.

Naast de opwaartse risico’s zoals een steviger winstherstel in de tweede helft van 2021 zien wij ook verschillende neerwaartse risico’s voor risicovolle beleggingen. Daarom blijft ons algemene positie voor aandelen neutraal en laten we ons niet meeslepen door het positieve momentum op de aandelenmarkt. Seizoensmatig is dit doorgaans niet de beste periode voor aandelen. en het opwaarts potentieel voor aandelen is historisch gezien minder na een piek in voorspellende indicatoren. Daarnaast zijn er ook de nodige zorgen over Covid-19-mutaties en oplopende spanningen tussen China en de VS.

We hebben wat winst genomen op onze langlopende overweging in grondstoffen. Redenen daarvoor waren de invoering van importbeperkingen voor grondstoffen en het vrijgeven van grondstofreserves door China tegen een achtergrond van een aantrekkende Amerikaanse dollar. Voor de middellange termijn blijven we wel positief over deze beleggingscategorie vanwege de toenemende vraag vanuit de industrie, de achtergebleven investeringen van grondstoffenproducenten in de productiecapaciteit en het vermogen van grondstoffen om de inflatie bij te houden. Daarom hebben we nu nog een kleine overweging in grondstoffen.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten