Vooruitblik

De renteverhogingen van centrale banken in Europa en de Verenigde Staten leiden ertoe dat de economie afkoelt. Zelfs als een recessie wordt vermeden, zal de economie in deze gebieden niet snel groeien in 2023. Veel opkomende landen staan er in dit opzicht beter voor dan de ontwikkelde wereld. Dat komt omdat ze al eerder begonnen zijn met het verhogen van de rente, zodat de inflatie daar een minder groot probleem is. Onder meer Brazilië en Zuid-Korea voeren een heel degelijk economisch beleid.

In de opkomende wereld is China een verhaal apart. Het land heeft eind vorig jaar het strenge coronabeleid losgelaten. Momenteel kampt China met hoge aantallen coronabesmettingen. De verwachting is dat het land in de loop van 2023 uit zijn economische winterslaap ontwaakt. Dat leidt tot een groeiende vraag naar grondstoffen, die de prijzen mogelijk opdrijft. Op grondstofmarkten wordt momenteel ingeprijsd dat er weinig beweging komt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Elke verbetering in dit opzicht kan ervoor zorgen dat het aanbod van met name energiegrondstoffen wat toeneemt, zodat de krapte minder wordt. Aan de andere kant is er in dit opzicht natuurlijk altijd het gevaar van nieuwe escalatie.

Ook voor beleggingsmarkten zijn de vooruitzichten onzeker. De jaarcijfers die binnenkort gepubliceerd worden, geven straks beter inzicht in hoeveel last het bedrijfsleven van de afkoelende economie heeft. In verschillende opzichten staat de beleggingswereld er echter beduidend beter voor dan een jaar geleden. In het aandelensegment ligt de waardering lager dan begin 2022 terwijl de bedrijfswinsten goed op pijl zijn gebleven. Voor obligaties geldt dat staatsleningen inmiddels weer een redelijk couponrendement opleveren. Beleggers in bedrijfs- en high yield-obligaties worden bovendien goed beloond voor het extra risico dat ze lopen. Een ander voordeel is dat een goede spreiding over aandelen en obligaties een betere bescherming zal vormen dan in 2022.

Kwartaalupdate Q4 2022

Overzicht kwartaalupdate

Duurzame inhaalslag

Door de sterk gestegen olie- en aardgasprijzen, sprongen de rendementen van energiebedrijven er vorig jaar in positieve zin uit. Omdat in de meeste duurzame aandelen- en obligatieportefeuilles geen plaats is voor fossiele ondernemingen, bleven deze beleggingen in 2022 vaak wat achter bij het marktgemiddelde. Onder meer door het vooruitzicht dat de investeringen in groene energie en energiebesparing de komende tijd verder stijgen, kunnen duurzame beleggingen de komende jaren juist weer relatief goed presteren.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten