Vooruitblik

Het scenario van bovengemiddelde economische groei en oplopende inflatie (reflatie) heeft nog steeds potentie. Echter, op de korte termijn voorzien wij turbulentie door aanhoudende stijging van producentenprijzen die tot productie uitval kan leiden in minder winstgevende delen van de goederen- en dienstensector. Dit voedt de bezorgdheid over stagflatie. Dat is een periode waarin de economische groei vertraagt, werkloosheid hoog blijft en koopkracht afneemt door prijsstijgingen van o.a. energie en voedsel.

De aanhoudende stijgende prijzen hebben ook de centrale bankiers wat huiverig gemaakt. In september was een subtiele verschuiving merkbaar in hun communicatie. Uit hun boodschap was duidelijk af te leiden dat zij de tijd rijp achtten om langzaam te starten met het terugdraaien van de ruimhartige financiële stimuleringsprogramma’s.

De Amerikaanse centrale bank was hier het duidelijkst in door aan te geven dat het afbouwen van de omvangrijke steunaankopen nabij is. We denken niet dat de Fed het gemiddelde inflatiedoel heeft losgelaten, gezien de sterke focus op het bereiken van maximale werkgelegenheid en de weigering om de rente preventief te verhogen. Ook lijkt het erop dat het verhogen van de rente waarschijnlijk eerder zal plaatsvinden dan eerst werd aangenomen door de markt. Dit wijst erop dat de Fed zich bewust is van het risico van oververhitting van de economie, wat een groter risico lijkt dan stagnatie.

Kwartaalupdate Q3 2021

Overzicht kwartaalupdate

Wij gaan ervan uit dat de kapitaalmarktrentes verder zullen stijgen. Hierbij verwachten wij dat de Amerikaanse rente leidend zal zijn. De Amerikaanse rente curve zal nog wat steiler worden. Dat wil zeggen dat de lange rente verhoudingsgewijs meer zal oplopen dan de korte rente.

Het scenario van stagflatie zal pas wegebben als de economische groei weer positief weet te verrassen of als de beperkingen in de aanbodketen afnemen in combinatie met meevallende winstcijfers over het derde en vierde kwartaal.

Wij verwachten dat de turbulentie veroorzaakt door stijgende inputkosten en vermeende productieverliezen overwaait richting 2022. Vooralsnog maken wij qua risicohouding een pas op de plaats met het verder ophogen van onze kaspositie ten koste van bedrijfsobligaties en de risicovollere high yield-obligaties. Met name de laatste beleggingscategorie is hoger gewaardeerd dan aandelen en is daarnaast ook gevoelig voor een oplopende kapitaalmarktrente. Wij blijven neutraal op aandelen waarbij we binnen aandelen kiezen voor relatief goedkope sectoren en regio’s (o.a. financials) die ook nog eens profiteren van een stijgende kapitaalmarktrente.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten