Vooruitblik

Het economisch herstel dat zich heeft aangediend kan in onze visie de komende maanden verder afvlakken gezien de huidige intensivering van lockdowns in ontwikkelde markten. Richting de tweede helft van 2021 zullen hoge hoeveelheden spaargeld, aantrekkend optimisme vanuit het bedrijfsleven, positieve vermogenseffecten van een veerkrachtige huizenmarkt én de aanhoudend lage rente de consumptie en investeringen aanjagen naarmate groepsimmuniteit voor Covid-19 dichterbij komt.

In afwachting van groepsimmuniteit als gevolg van een vaccinatiegraad van minimaal 60%, is de wereldwijde economie komende kwartalen echter nog in de greep van opening en sluiting van (bedrijfs)activiteiten. Het ingezette economische herstel in de VS, Europa en China blijft onderliggend aanwezig maar vertoont met name in de dienstensector enige afkoeling. Die is meer gevoelig voor social distancing maatregelen. De brugfunctie, die fiscale-en monetaire beleidsmaatregelen vormen richting een zichzelf versterkend economisch herstel, is daarom cruciaal. De 900 miljard dollar aan steunmaatregelen, deels extra inkomenssteun voor huishoudens in de VS, is een steun in de rug. Maar bij een trage afvlakking van de piek in de besmettingen kan het onvoldoende zijn. In Europa zal de ECB heel ondersteunend blijven opereren na een uitbreiding van het noodsteun programma (PEPP) met 500 miljard euro in december.

Ondanks voortgaande stimuleringsmaatregelen die voor verdere koerswinsten kunnen zorgen, zijn de neerwaartse risico’s op korte termijn wel degelijk toegenomen. Een verdere aanscherping van de lockdowns is hierbij het meest in het oog springend. Daarbij komt dat beleggers uitbundig zijn en groepsimmuniteit rond juni goeddeels hebben ingeprijsd. Een vertraging in het traject richting groepsimmuniteit door problemen rondom de uitrol van vaccins, bijwerkingen, verminderde effectiviteit of maatschappelijke weerstand tegen (verplichte) vaccinatie, kunnen de markten een negatieve impuls geven. We geven aandelen momenteel daarom een neutraal gewicht in de portefeuilles. Inspelend op de toenemende vraag vanuit de industrie, bij verder economisch herstel van de coronacrisis, handhaven we een licht overwogen positie in grondstoffen.

Kwartaalupdate Q4 2020

Overzicht kwartaalupdate

Wij sluiten niet uit dat de rente op staatsobligaties, ondanks het zeer stimulerende beleid, op termijn een beetje stijgt. De kerninflatie zal maar zeer geleidelijk oplopen, al kan er aan het einde van het eerste kwartaal tijdelijk een opleving ontstaan als gevolg van de vergelijking met een lage startwaarde vorig jaar. Door de forse daling van de renteopslagen (spreads) op bedrijfsobligaties, zijn de vooruitzichten voor deze beleggingscategorie niet meer heel aantrekkelijk, vandaar dat we het gewicht hebben teruggebracht naar neutraal.

Belangrijke katalysatoren die de vooruitzichten op korte termijn kunnen verbeteren zijn een verwacht economisch herstel door een vervroegd pieken van de tweede Covid-19 golf, een extra stimuleringspakket van overheden en het FOMO (fear of missing out) effect bij beleggers die de eerste fase van de herstelrally hebben gemist en nu alsnog verder op de risicocurve aanschuiven.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten