Privacy en veiligheid

Van iedereen die Robecoklant is (geweest) of wil worden hebben wij persoonsgegevens nodig. Die gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring lees je hoe wij je gegevens zorgvuldig gebruiken, hoe wij je rechten beschermen en hoe je gebruik kunt maken van je rechten.
Meer over jouw privacy bij Robeco

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken en om het gebruik te analyseren. Ook kunnen we er informatie mee delen via social media en advertenties mee afstemmen op jouw voorkeuren. Bezoek je onze website, dan gebruiken wij functionele en analytische cookies, die zijn noodzakelijk om de site goed te laten werken. Dat geldt ook voor derde partijen namens wie wij cookies plaatsen.
Meer over onze cookie-instellingen

Wij vinden veilig online bankieren heel belangrijk. Onze website draait daarom op een beveiligde omgeving en heeft strenge veiligheidsmaatregelen. Lees wat wij eraan doen om online beleggen zo veilig mogelijk te maken en wat je zelf kunt doen.
Meer over veiligheid

Jouw privacy bij Robeco

Van iedereen die Robecoklant is (geweest) of wil worden hebben wij persoonsgegevens nodig. Die gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement lees je hoe wij je gegevens zorgvuldig gebruiken, hoe wij je rechten beschermen en hoe je gebruik kunt maken van je rechten.

Voor wie
Dit Privacy Statement geldt voor alle klanten, potentiële klanten en voormalige klanten van Robeco. Dit kunnen natuurlijke personen zijn, hun wettelijke vertegenwoordigers (denk aan ouders van minderjarige kinderen), nabestaanden en de wettelijke vertegenwoordigers of contactpersonen die namens bedrijven optreden.

Begrippen
Met gebruiken van gegevens bedoelen wij het verzamelen, vastleggen, raadplegen, veranderen en vernietigen van gegevens.

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens waarmee we een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Denk aan je naam, (email-)adres, woonplaats, telefoonnummer. Maar ook: je foto/video, Burgerservicenummer, IP-adres, rekeningnummer bij Robeco of bij een andere financiële instelling.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Gegevens die je met ons deelt als je klant wordt, informatie opvraagt, een formulier invult, een contract tekent of als je een gesprek hebt via onze websites of de telefoon.
 • Gegevens uit andere bronnen, zoals openbare bronnen of overheidsinstanties, denk aan de Kamer van Koophandel en sanctielijsten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Identificatiegegevens: naam, geboortedatum en -plaats, nummer identiteitsbewijs, e-mailadres, foto/video, telefoonnummer, nationaliteit, Burgerservicenummer/ fiscaal nummer en een voorbeeld van jouw handtekening.
 • ‘Ken uw klant’ gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht onderzoek te doen naar onze klanten, om frauduleuze handelingen en handelingen die in strijd zijn met internationale sancties te voorkomen en om de regels na te leven tegen witwassen, financiering van terrorisme en belastingfraude.
 • Telefoon- en chatgesprekken voor het controleren van orders, om fraude te voorkomen en voor trainingsdoeleinden.
 • Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, gegevens die gevoelige informatie bevatten over een individu, alleen als wij dat moeten op basis van wet- en regelgeving. Zo moeten wij een kopie van je paspoort en de opname (foto/video) bewaren waarmee je je identificeerde bij Robeco. Of als er strafbare feiten zijn gepleegd (fraude) waardoor wij je niet (langer) als klant willen accepteren.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
We gebruiken je persoonsgegevens voor:

 • het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Robeco,
 • relatiebeheer en marketing,
 • het verbeteren van bedrijfsprocessen,
 • het beveiligen tegen frauduleuze acties,
 • verantwoording afleggen aan de belastingdienst en toezichthouders.

Als wij je persoonsgegevens willen gebruiken voor andere doelen, dan vragen wij daarvoor uitdrukkelijk je toestemming. Je kunt deze toestemming altijd weigeren of intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Na afloop van de bewaartermijn worden ze op een veilige manier vernietigd. Wij bewaren je gegevens tot zeven jaar na het beëindigen van de klantrelatie omdat de belastingwetgeving dat bepaalt. Heb je contact gehad met Robeco zonder dat je daarna klant bent geworden dan bewaren wij je contactgegevens maximaal één jaar.

Welke persoonsgegevens delen we met andere partijen?
Wij delen je gegevens met andere partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk aan het delen van informatie met de belastingdienst of toezichthouders. En wij delen je gegevens voor onze dienstverlening. Denk aan juridische diensten, marketingactiviteiten en het verlenen van IT-diensten. Deze dienstverleners krijgen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk en ze moeten deze gegevens verwerken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Hoe beveiligen wij gegevens?
Robeco neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Toegang tot jouw gegevens is beperkt tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Onze IT-beveiliging voldoet aan internationale standaarden en wordt voortdurend aangepast aan nieuwe technische en wettelijke eisen. Bij het uitbesteden van verwerking van persoonsgegevens stellen wij dezelfde hoge eisen aan de partij die deze verwerking uitvoert.

Welke rechten heb je?
Jij blijft de eigenaar van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je mag:

 • Jouw gegevens inzien;
 • Jouw gegevens laten corrigeren als ze fout zijn;
 • Bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens als je daar een goede reden voor hebt;
 • De verwerking van jouw gegevens beperken, bijvoorbeeld omdat je vindt dat ze onjuist zijn of dat ze ten onrechte door Robeco worden verwerkt;
 • Jouw gegevens overdragen naar een andere dienstverlener;
 • Vergeten worden: wij verwijderen je gegevens als je voldoet aan de eisen daarvoor.

Hoe maak je gebruik van je rechten?
Wil je gebruikmaken van je rechten, geef dan via e-mailadres privacy@robeco.nl aan wat je verzoek is. Wij reageren dan zo snel mogelijk op je verzoek. Als dit om onvoorziene omstandigheden langer duurt dan de wettelijke termijn van 30 dagen, dan geven wij aan waarom deze overschrijding is ontstaan.

Heb je vragen of klachten over het gebruik van persoonsgegevens dan kun je je richten tot de Functionaris Gegevensbescherming bij Robeco via e-mailadres DPO@robeco.nl.

Terug naar boven

Functionele cookies
De Robeco website gebruikt cookies om de website goed te laten werken en om onze diensten te kunnen leveren. Denk aan cookies die zorgen dat je kunt inloggen op Mijn Robeco, of cookies voor beveiliging en fraudepreventie. We noemen dit noodzakelijke cookies en plaatsen ze altijd.

De Robeco website verdeelt bezoekers in groepen om ze relevante informatie te kunnen tonen. En voor het verbeteren van de website gebruiken we A/B-test oplossingen. Daarmee kunnen we controleren of veranderingen aan de website echt werken.

Analytische cookies
Wij werken continu aan het optimaliseren van onze website en van jouw gebruikerservaring. Daarom gebruiken we cookies om bezoekersgedrag te meten en websitebezoek te analyseren. We kijken daarbij naar het bezoek van alle gebruikers en niet van jou persoonlijk. We plaatsen analytische cookies altijd.

Marketing cookies
Met marketingcookies analyseren, optimaliseren en personaliseren wij marketingactiviteiten. Zo kunnen we je relevante informatie en aanbiedingen tonen op andere websites waarop we adverteren. We gebruiken deze cookies alleen als je akkoord bent gegaan via de cookiemelding. Marketingcookies zijn niet actief in Mijn Robeco.

Cookie overzicht
Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van alle cookies die actief zijn op de Robeco website.

Contact
Wil je meer weten over dit onderwerp, dan kun je ons bereiken via privacy@robeco.nl.

Terug naar boven

Veiligheid

Wij vinden veilig online bankieren heel belangrijk. Onze website draait daarom op een beveiligde omgeving en heeft strenge veiligheidsmaatregelen. Lees wat wij eraan doen om online beleggen zo veilig mogelijk te maken en wat je zelf kunt doen.

Uitgaande bedragen
Vanaf je Robecorekening kunnen wij alleen geld overboeken naar de tegenrekeningen die jij hebt doorgegeven en die op jouw naam staan.

Ons systeem controleert alle uitgaande en inkomende bedragen en controleert deze op ongebruikelijke patronen. Bij een verdachte transactie blokkeren we die en controleren ze telefonisch bij jou. Daarom hebben wij een telefoonnummer nodig waarop je goed bereikbaar bent.

Mijn Robeco: de beveiligde persoonlijke omgeving
Voor je online transacties gebruik je de beveiligde omgeving van onze website: Mijn Robeco. Die is alleen toegankelijk voor klanten, buitenstaanders kunnen niet bij de gegevens van onze klanten.

Als je inlogt op Mijn Robeco wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Dat je gegevens worden verzonden zie je aan het hangslotje in de adresbalk of rechtsonder in je browser. Controleer ook dat het internetadres begint met ‘https’ in plaats van ‘http’. Alle systemen van Robeco staan in beveiligde omgevingen op verschillende locaties.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Je e-mailadres is je gebruikersnaam. Wil je een ander e-mailadres gebruiken, wijzig dit dan in Mijn Robeco. We bevestigen dit op je oude en je nieuwe e-mailadres.

Log je voor het eerst in op Mijn Robeco dan kun je zelf je wachtwoord kiezen. Dat moet aan bepaalde eisen voldoen zodat anderen het niet makkelijk kunnen raden. Weet je je wachtwoord niet meer, kies dan voor “wachtwoord vergeten” op het inlogscherm. We sturen je een email waarna je een nieuw wachtwoord kunt maken.

Je wachtwoord is je persoonlijke eigendom; medewerkers van Robeco hebben geen toegang tot je wachtwoord! Het is belangrijk dat je regelmatig je wachtwoord verandert. Let op: we versturen geen wachtwoorden per post, dat is wel zo veilig!

Tweestapsverificatie
Inloggen in Mijn Robeco werkt met tweestapsverificatie. Daarvoor gebruik je de Robeco app op je smartphone. Deze extra stap maakt het nog moeilijker voor kwaadwillenden om bij je rekeninggegevens te komen, zelfs al hebben ze je wachtwoord. Heb je geen smartphone? Dan kun je gebruikmaken van SMS-verificatie.

Berichten via e-mail
Criminelen proberen soms klantgegevens te achterhalen met berichten die lijken op e-mails van Robeco (phishingmails). Wees daarom alert en let op het volgende:

 • E-mails van Robeco eindigen op @robeco.nl, @e.robeco.nl of @e.mijnrobeco.nl
 • Via onze e-mails kun je nooit rechtstreeks inloggen op Mijn Robeco. Wij verwijzen altijd naar www.robeco.nl, waar je zelf kunt inloggen
 • Wij vragen per e-mail of telefonisch nooit om je inloggegevens
 • Heb je toch een verdacht bericht ontvangen? Laat het ons dan weten.

Dit kun jij doen

 • Gebruik apparatuur met een recente browser en installeer de updates van je besturingssysteem
 • Gebruik een up-to-date virus- en malware scanner, firewall en anti-spyware
 • Gebruik Mijn Robeco niet op een openbare Wifi-hotspot
 • Installeer geen illegale en/of onbekende software
 • Controleer de URL en het slotje van de beveiligde verbinding als je inlogt op Mijn Robeco.
 • Log uit als je klaar bent
 • Hou je wachtwoord geheim. Medewerkers van Robeco zullen nooit vragen om je wachtwoord; niet aan de telefoon en ook niet per e-mail.
 • Meld verdachte zaken meteen bij Robeco via 010 - 224 11 99 of contact@robeco.nl
 • Kijk op www.veiligbankieren.nl voor meer tips over veilig bankieren.

Samen veilig: wees alert!
Net als andere financiële instellingen zijn wij zeer alert op signalen van onze klanten. In geval van een mogelijk risico kunnen wij zeer snel al onze systemen blokkeren. Wij verwachten ook van jou dat je alert reageert op verdachte zaken en die direct aan ons doorgeeft.

Ben je deskundig op het gebied van internetbeveiliging en heb je een mogelijke zwakte in onze systemen ontdekt? Help ons dan door het responsible-disclosure formulier in te vullen.

Terug naar boven

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten