Disclaimer

1. Algemeen

Lees deze informatie met zorg voordat u verder gaat. De inhoud van alle webpagina’s van Robeco Institutional Asset Management B.V. (de ‘Website’) is samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (hierna ‘Robeco’), gevestigd te Amsterdam. Robeco Institutional Asset Management B.V., heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

2. Informatie over producten en diensten

U ontvangt per e-mail informatie over onze producten en diensten. Wanneer u geen commerciële informatie wilt ontvangen, kunt u dat op elk moment regelen door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ onder aan de e-mail.

3. Gebruik van de Website

Robeco beoogt altijd juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op bronnen die we betrouwbaar achten. We geven echter geen garantie of verklaring over de juistheid en volledigheid van die informatie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend). U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes. Deze informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.

4. Geografische beperkingen

Robeco biedt alleen diensten aan in Nederland. De informatie op de Website is niet bedoeld voor bezoekers uit landen waar het aanbieden van Nederlandse financiële diensten niet is toegestaan, of waar de diensten van Robeco niet verkrijgbaar zijn, zoals Amerikaanse burgers en ingezetenen. Let op: u bent als bezoeker van de Website zelf verantwoordelijk voor naleving van de in uw land geldende wetten en voorschriften.

5. Geen advies

De via/op de Website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Deze is ook niet bedoeld om u aan te zetten tot het (ver)kopen van een product of het afnemen van een dienst van Robeco, noch als basis voor een beleggingsbeslissing. Een beslissing om te gaan beleggen in een Robeco-product kan en mag u uitsluitend baseren op de informatie uit een definitief prospectus en de eventuele Essentiële Beleggersinformatie en andere informatie over het betreffende product (zoals (half)jaarresultaten). Deze informatie is op de Website verkrijgbaar.

6. Beleggingsresultaten

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementscijfers zijn gebaseerd op de maandultimo transactiekoersen en worden berekend op basis van totaalrendement met herbelegging van dividend. Voor de rendementscijfers van de in Luxemburg gevestigde fondsen hebben we tot 4 augustus 2010 de maandultimo transactiekoersen gebruikt. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de transactiekoersen van de eerste werkdag van de maand. Rendementscijfers ten opzichte van de benchmark geven het resultaat van het beleggingsbeheer vóór aftrek van beheervergoedingen en/of performance fees; de fondsrendementen zijn inclusief herbelegging van dividend en zijn gebaseerd op de intrinsieke waardes en wisselkoersen op het moment van waardering van de benchmark.

7. Informatie van derden

Als u hyperlinks naar websites van derden volgt, is dat voor eigen risico. Robeco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die sites. We hebben de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op de websites van derden niet geverifieerd.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Robeco en andere gegevensverstrekkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website of de opgenomen informatie en aanbevelingen. We kunnen deze informatie altijd zonder nadere aankondiging wijzigen. Verder zijn wij niet aansprakelijk en bieden we geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de Website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een dienst van Robeco. Robeco is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten die door uw bezoek aan en het gebruik van de Website kunnen ontstaan.

9. Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en ander eigendom en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de Website, behoren toe aan en zijn verkregen door Robeco. Deze rechten gaan niet over op personen die toegang krijgen tot deze informatie.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten