Agenda

Om te zorgen dat u niets mist stelt Robeco iedere maand een complete agenda samen. Hierin tonen we u de sluitingsdagen van fondsen, uitkeringsdata van dividend, de geplande maandelijkse incasso datum en lopende acties.

Huidige acties

U kunt voordeel halen uit acties van Robeco. De lopende acties staan hier weergegeven met looptijd en specificaties, zodat u niets hoeft te missen.

  • Maak via het actieformulier kenbaar dat je meedoet aan de actie
  • Koop je in de periode van 4 december tot 20 december 2018, 14.00 uur Robeco PLUS beleggingsfondsen aan, dan betaal je geen aankoopkosten (normaal 0,20%)
  • De maximale vergoeding per klant bedraagt €250 in de genoemde periode
  • Bij aankoop worden de aankoopkosten eerst in rekening gebracht en achteraf vergoed
  • De vergoeding van jouw aankoopkosten wordt in januari 2019 bijgeschreven op Roparco (spaartegoed)
  • Je kunt kiezen uit alle Robeco PLUS beleggingsfondsen, die in de genoemde periode aan te kopen zijn
  • Robeco toetst niet of jouw keuze voor Robeco beleggingsproducten bij je aansluit
  • Robeco is gerechtigd het tegoed terug te vorderen indien je afwijkt van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik
  • Je Robecorekening dient voor 1 november 2018 geopend te zijn
  • Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kun je contact opnemen met Robeco

  Op zoek naar de actiepagina?
  https://www.robeco.nl/beleggen/acties/beleggersbalans/plus

  • Maak via het actieformulier kenbaar dat je meedoet aan de actie
  • Je ontvangt een premie over het totaal van alle nieuw belegde bedragen in de actieperiode van 4 december 2018 t/m 18 januari 2019
  • De calculatie van de premie wordt gebaseerd op het netto belegd bedrag (aankopen minus verkopen van de totale portefeuille) in de actieperiode
  • Heb je meerdere rekeningen? Deze worden allemaal meegenomen in de berekening
  • Transactiekosten hebben geen invloed op de berekening
  • Je betaalt over je fondsaankopen reguliere transactiekosten (Robeco ONE is altijd kosteloos)
  • De minimale inleg is €2.000 en staat daarna ten minste 12 maanden op je Robeco beleggingsrekening
  • Eventuele maandelijkse incasso’s die worden belegd tellen ook mee voor de berekening
  • Je kunt beleggen in Robeco ONE, Robeco PLUS of Robeco LIFE. Robeco toetst niet of je keuze voor Robeco beleggingsproducten bij je past
  • Voor iedere €2.000 euro inleg ontvang je €10 premie. De premie kan oplopen tot maximaal €100
  • De beloning wordt uiterlijk 5 februari 2019 bijgeschreven op je rekening
  • Er wordt maximaal één beloning persoon uitgekeerd
  • Je Robecorekening dient voor 1 november 2018 geopend te zijn
  • Robeco is gerechtigd de beloning terug te vorderen indien je afwijkt van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik
  • Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kun je contact opnemen met Robeco

  Op zoek naar de actiepagina?
  https://www.robeco.nl/beleggen/acties/beleggersbalans/one

  • Actie voor bestaande sparende Robecoklanten die starten met beleggen in Robeco ONE
  • Maak via het actieformulier kenbaar dat je meedoet aan de actie
  • Als je tussen 4 december en 18 januari start met beleggen in Robeco ONE ontvang je een eindejaarspremie
  • Je ontvangt een premie over het totaal van alle belegde bedragen in de actieperiode van 4 december 2018 t/m 18 januari 2019
  • De calculatie van de premie wordt gebaseerd op het netto belegd bedrag (aankopen minus verkopen van de totale portefeuille) in de actieperiode
  • De minimale inleg is €2.000 en staat daarna ten minste 12 maanden op je Robeco ONE beleggingsrekening
  • Eventuele maandelijkse incasso’s die worden belegd tellen ook mee voor de berekening
  • Robeco toetst niet of je keuze voor Robeco beleggingsproducten bij je past
  • Voor iedere €2.000 euro inleg ontvang je €10 premie. De premie kan oplopen tot maximaal €100
  • De beloning wordt uiterlijk 5 februari 2019 bijgeschreven op je rekening
  • Er wordt maximaal één beloning persoon uitgekeerd
  • Robeco is gerechtigd de beloning terug te vorderen indien je afwijkt van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik
  • Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kun je contact opnemen met Robeco

  Op zoek naar de actiepagina?
  https://www.robeco.nl/beleggen/acties/beleggersbalans

 • 0ntvang €25 bij uw eerstvolgende inleg van minimaal €5000

  • Na het invullen van de vragenlijst reserveren we €25 beleggingstegoed voor u
  • Dit bedrag kunt u verzilveren bij uw eerstvolgende transactie in november
  • Plaats in de periode 7 november tot 30 november 2018 een beleggingsorder (of orders)
  • De som van uw fondsaankopen in deze periode is minimaal €5000 (aankopen minus verkopen)
  • U kunt beleggen in Robeco ONE of in andere Robeco beleggingsproducten
  • Robeco toetst niet of uw keuze voor Robeco beleggingsproducten bij u aansluit
  • U betaalt over uw fondsaankopen reguliere transactiekosten (Robeco ONE online aankopen is altijd kosteloos)
  • Transactiekosten hebben geen invloed op de berekening van de minimale inleg
  • De inleg staat ten minste 12 maanden op uw Robecorekening
  • Het beleggingstegoed van €25 wordt uiterlijk 15 december 2018 bijgeschreven op Roparco (uw spaartegoed)
  • Er wordt maximaal één keer beleggingsgoed per persoon uitgekeerd
  • Deze actie is niet te combineren met andere acties in 2018
  • Robeco is gerechtigd het tegoed terug te vorderen indien u afwijkt van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik

  Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kun je contact opnemen met Robeco.

 • Maandbeleggen actie: stel maandbeleggen in en ontvang €25

  Maak via het actieformulier kenbaar dat je meedoet aan de actie 

  • Maandbeleggen instellen 
  • Robeco keert een startpremie uit van €25,- aan klanten die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • - Stel Maandbeleggen in met een bedrag van minimaal €50 om te beleggen in Robecofondsen
   - Verhoog je bestaande incasso met netto minimaal €50 ten gunste van Robecofondsen

  • Toetsing en uitkering van de startpremie vindt binnen zeven werkdagen van de volgende maand plaats, na inning van de incasso. U ontvangt een bevestigingse-mail na de uitkering.
  • De incasso opdracht dient minimaal 3 maanden op je Robeco rekening te blijven staan.
  • De actieperiode loopt van 1 oktober t/m 14 december 2018. Robeco behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  • Deze actie is niet te combineren met andere acties in 2018.
  • Per persoon kun je maar eenmaal meedoen met deze actie en dus maar één premie ontvangen.
  • Robeco is gerechtigd de vergoeding terug te vorderen indien er is afgeweken van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik.

  Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kun je contact opnemen met Robeco.

 • Maak elke maand kans op 1 van de 3 iPhones (t/m 31 oktober 2018)

  Actie ter promotie van het gebruik van de Robeco-app.

  • In de maanden augustus, september en oktober maak je kans op het winnen van een iPhone.
  • Zowel bestaande als nieuwe gebruikers van de Robeco-app tijdens de actiemaanden dingen mee naar de 3 iPhones.
  • Type: Apple iPhone 8 - 64GB – Spacegrijs.
  • De 3 winnaars worden afzonderlijk aangewezen door middel van loting op 31 augustus, 30 september en 31 oktober.
  • Uiterlijk 5 dagen na de loting ontvangt de winnaar bericht hierover. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Deze actie loopt van t/m 31 oktober 2018. Robeco behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  • Het aanbod geldt alleen voor meerderjarigen.
  • Robeco spant zich in de iPhones zo snel mogelijk na de loting af te leveren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een eventuele late levering. De iPhone is niet voor geld of een ander product inwisselbaar.
  • Indien een deelnemer een klacht heeft over deze actie, dient de deelnemer dit schriftelijk kenbaar te maken aan Robeco. Robeco spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
  • Robeco heeft het recht om iemand toegang tot deze actie te ontzeggen, indien men niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Medewerkers van Robeco of de met haar samenwerkende reclamebureaus zijn uitgesloten van deelname.
  • Elke deelnemer stemt ermee in dat, wanneer hij zou winnen, zijn naam wordt vermeld op de website van Robeco (www.robeco.nl).
  • Deze actie wordt aangeboden door Robeco Institutional Asset Management B.V. in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kunt u contact opnemen met Robeco.

 • Actie ter promotie van het gebruik van de Robeco-app.

  • In de maanden augustus, september en oktober maak je kans op het winnen van een iPhone.
  • Zowel bestaande als nieuwe gebruikers van de Robeco-app tijdens de actiemaanden dingen mee naar de 3 iPhones.
  • Type: Apple iPhone 8 - 64GB – Spacegrijs.
  • De 3 winnaars worden afzonderlijk aangewezen door middel van loting op 31 augustus, 30 september en 31 oktober.
  • Uiterlijk 5 dagen na de loting ontvangt de winnaar bericht hierover. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Deze actie loopt van t/m 31 oktober 2018. Robeco behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  • Het aanbod geldt alleen voor meerderjarigen.
  • Robeco spant zich in de iPhones zo snel mogelijk na de loting af te leveren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een eventuele late levering. De iPhone is niet voor geld of een ander product inwisselbaar.
  • Indien een deelnemer een klacht heeft over deze actie, dient de deelnemer dit schriftelijk kenbaar te maken aan Robeco. Robeco spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
  • Robeco heeft het recht om iemand toegang tot deze actie te ontzeggen, indien men niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Medewerkers van Robeco of de met haar samenwerkende reclamebureaus zijn uitgesloten van deelname.
  • Elke deelnemer stemt ermee in dat, wanneer hij zou winnen, zijn naam wordt vermeld op de website van Robeco (www.robeco.nl).
  • Deze actie wordt aangeboden door Robeco Institutional Asset Management B.V. in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kunt u contact opnemen met Robeco.

 • Rendement om te delen actie: introduceer een nieuwe klant en ontvang allebei €25

  • Geef je introducé op door jouw unieke link en/of promotiecode te delen, of geef je kind of kleinkind op via het actieformulier.
  • Je ontvangt €25 wanneer jouw introducé/kind/kleinkind een Robecorekening heeft geopend en binnen 2 maanden een minimale storting heeft verricht van €50. Nadat de introducé zelf is gestart met beleggen ontvangt hij/zij ook de €25 in de vorm van startgeld.
  • De uitkering aan de klanten die nieuwe klanten hebben geïntroduceerd vindt elke 2 maanden plaats. De volgende uitkering vindt uiterlijk 3 januari.
  • Je kunt maximaal €250 via deze actie ontvangen. Dit ontvang je wanneer je minimaal 10 nieuwe klanten bij Robeco hebt geïntroduceerd.
  • Het startgeld (€25) voor de geïntroduceerde klant wordt op zijn vroegst 1 maand na klant worden bijgeschreven op Roparco.
  • Robeco is gerechtigd de vergoeding terug te vorderen indien er is afgeweken van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik.
  • Voor nadere informatie over de actie of deze voorwaarden, kun je contact opnemen met Robeco.

  Op zoek naar de actiepagina?

  Klik hier voor bestaande klanten. Klik hier voor introducees.

 • Wanneer u klant bent bij Robeco, dan beschikt u over een unieke promotiecode. Deze kunt u gebruiken om te delen met vrienden, familie of kennissen. Wanneer zij via deze persoonlijke link ook een rekening openen bij Robeco dan ontvangen zij €25,- en ontvangt ook u €25,-. Tot een maximum van €125,-. 

  Om mee te doen met deze actie ga naar Rendement om te delen

 • Heeft u een bestaande rekening bij Robeco dan beschikt u over een unieke promotiecode in de vorm van een link. Deze link kunt u gebruiken om te delen met vrienden, familie of kennissen. De promotiecode met link, vindt u terug nadat u inlogt in Mijn Robeco. Vervolgens kunt u onder het kopje Mijn gegevens op Nodig een vriend uit klikken. 

  Is er geen promotiecode aanwezig neem dan contact met ons op. 

  • Robeco keert een startbedrag uit van €25,- bij een minimale eigen inleg van €50,-.
  • Deze actie geldt voor iedere nieuwe klant gedurende de actieperiode. Voor klanten die al een rekening hebben bij Robeco geldt deze actie niet.
  • Wegens succes verlengd tot en met 31 december 2018
  • De actie geldt voor nieuwe klanten die een Robeco ONE rekening, Robeco LIFE rekening of fondsbeleggen rekening hebben geopend.
  • Je kunt beleggen in Robeco ONE of in andere Robeco beleggingsproducten. Robeco toetst niet of je keuze voor Robeco beleggingsproducten bij je aansluit.
  • Het startbedrag wordt op zijn vroegst na 1 maand dat je klant bent geworden bijgeschreven op Roparco.
  • Het geld dient minimaal 3 maanden op je Robeco rekening te staan.
  • Deze actie is niet te combineren met andere acties in 2018.
  • Per persoon kun je maar eenmaal meedoen met deze actie en dus maar één startbedrag ontvangen.
  • Robeco is gerechtigd de vergoeding terug te vorderen indien er is afgeweken van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik.

  • Bekijk de actie
  • Wij vergoeden de kosten die u maakt met het verkopen van uw beleggingsproducten elders met een maximum van 0,5% van de verkoopwaarde.
  • De totale maximale vergoeding is 500 euro per klant.
  • Het gestorte bedrag dient minimaal 10.000 euro te zijn.
  • Wij hebben een foto of kopie van de specificatie van uw gemaakte kosten nodig.
  • Deze dient u te e-mailen naar contact@robeco.nl. Vermeld daarbij uw Robecorekeningnummer!
  • De verkoopkosten zijn maximaal 3 maanden voor indienen van de specificatie gemaakt.
  • Eerder gemaakte kosten worden niet vergoed, enkel de kosten voor het verkopen van de producten waarvan de opbrengst wordt overgeboekt naar Robeco.
  • Deze actie geldt voor iedere klant en elke nieuwe klant gedurende de actieperiode.
  • U kunt beleggen in Robeco ONE of in andere Robeco beleggingsproducten. Robeco toetst niet of uw keuze voor Robeco beleggingsproducten bij u aansluit.
  • De actie is niet te combineren met andere acties in 2017.
  • Robeco is gerechtigd de vergoeding terug te vorderen indien er is afgeweken van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik.

Beurssluitingen deze maand

De beurzen kunnen gesloten zijn door bijvoorbeeld een feestdag of herdenking. Dat heeft tot gevolg dat Robeco niet altijd kan handelen. Uw fonds kan dus noodgedwongen tijdelijk kan sluiten. In de onderstaande tabel ziet u de sluitingsdata voor deze maand.

 • In verband met aanpassingen aan onze administratieve structuur kunt u van donderdag 29 november 14.00 tot maandag 3 december 14.00 geen opdrachten plaatsen in veel van onze fondsen.

  Dit betekent dat u tijdens de sluiting alleen opdrachten kunt plaatsen in de 11 onderstaande fondsen

  • Robeco CleanTech Private Eq
  • Robeco MMarket Obl Jul09/19
  • Robeco Private Equity
  • Robeco Private Equity Cert
  • Robeco SAM Global Gender Equality Impact Eq N EUR
  • Robeco SAM Global Small Cap Equities
  • Robeco SAM Smart Energy Fund N EUR
  • Robeco SAM Smart Materials Fund N EUR
  • Robeco SAM Smart Mobility Fund N EUR
  • Robeco SAM Sustainable Healthy Living Fund N EUR
  • Robeco SAM Sustainable Water Fund N EUR


  Let op: opdrachten in al onze fondsen, geplaatst tussen woensdag 28 november na 14.00 tot donderdag 29 november 14.00, worden later uitgevoerd dan gebruikelijk. De opdrachten worden tegen de transactiekoers van vrijdag 30 november verwerkt op dinsdag 4 december. 

  Opdrachten in de 11 bovenstaande fondsen, geplaatst tussen donderdag 29 november na 14.00 tot vrijdag 30 november 14.00, worden later uitgevoerd dan gebruikelijk. De opdrachten worden tegen de transactiekoers van maandag 3 december verwerkt op dinsdag 4 december.

December 2018

 • Dit betekent dat u van dinsdag 4 december na 14.00 tot donderdag 6 december 14.00 geen opdracht kunt plaatsen in de 38 onderstaande fondsen.

  - Robeco BP Global Premium Equities C EUR
  - Robeco BP US Large Cap Equities F EUR
  - Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR
  - Robeco BP US Premium Equities F EUR
  - Robeco BP US Premium Equities FH EUR
  - Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR
  - Robeco Corporate Hybrid bonds CH EUR
  - Robeco Credits Income CH EUR
  - Robeco Emerging Credits FH EUR
  - Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR
  - Robeco Global Credits CH EUR
  - Robeco Global FinTech Equities F EUR
  - Robeco Global Growth Trends Equities F EUR
  - Robeco Global Industrial Innovation Equities F EUR
  - Robeco Global Stars Equities Fund - EUR G
  - Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR
  - Robeco High Dividend Property Equities C EUR
  - Robeco High Yield Bonds CH EUR
  - Robeco High Yield Bonds zero duration FH EUR
  - Robeco New World Financial Equities F EUR
  - Robeco Property Equities F EUR
  - Robeco QI Global Conservative High Dividend Equities C EUR
  - Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR
  - Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR G
  - Robeco QI Global Dynamic Duration FH EUR
  - Robeco QI Global Enhanced Index Equities
  - Robeco QI Global Momentum Equities F EUR
  - Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR
  - Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G
  - Robeco QI Global Quality Equities F EUR
  - Robeco QI Global Value Equities F EUR
  - Robeco QI Long/Short Dynamic Duration FH EUR
  - Robeco QI Sustainable Conservative Equities F EUR
  - Robeco QI US Enhanced Index Equities F EUR
  - Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G
  - RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR
  - RobecoSAM Sustainable Food Equities F EUR
  - Rolinco - EUR G

 • In verband met de Dag van de Verzoening (Zuid-Afrika) kunt u van vrijdag 14 december na 14.00 tot dinsdag 18 december 14.00 geen opdracht plaatsen in het onderstaande fonds

  • Robeco Afrika Fonds – EUR G

 • In verband met Kerst kunt u van donderdag 20 december na 14.00 tot donderdag 27 december 14.00 kunt u geen opdracht plaatsen in de 5 onderstaande fondsen 

  • Robeco Afrika Fonds – EUR G 
  • Robeco QI European Conservative High Dividend Equities C EUR 
  • Robeco QI European Enhanced Index Equities F EUR
  • Robeco QI European Value Equities F EUR
  • RobecoSAM Sustainable European Equities F EUR

 • In verband met diverse beurssluitingen tijdens de kerstdagen worden aan- en verkopen later uitgevoerd dan gebruikelijk.

  • Opdrachten geplaatst op donderdag 20 december na 14.00 en vrijdag 21 december voor 14.00 worden uitgevoerd op donderdag 27 december.
  • Opdrachten geplaatst op vrijdag 21 december na 14.00 en voor donderdag 27 december 14.00 worden uitgevoerd op vrijdag 28 december.

 • In verband met diverse beurssluitingen tijdens de jaarwisseling worden aan- en verkopen later uitgevoerd dan gebruikelijk.

  • Opdrachten geplaatst op donderdag 27 december na 14.00 en vrijdag 28 december voor 14.00 worden uitgevoerd op woensdag 2 januari.
  • Opdrachten geplaatst op vrijdag 28 december na 14.00 en voor woensdag 2 januari 14.00 worden uitgevoerd op donderdag 3 januari.

Andere belangrijke data

Hieronder vindt u een overzicht van andere belangrijke data deze maand, zoals bijvoorbeeld de kosteninning en afwijkende openingstijden van de Beleggingsservice of vertragingen in de orderverwerking.

December 2018

 • Wat houdt deze wijziging in?

  Robeco maakt gebruik van een bewaarbedrijf om de administratie van de onderliggende effecten in de fondsen te verzorgen. Dit jaar gaat Robeco om diverse redenen veranderen van bewaarbedrijf. Dat betekent dat de fondsadministratie in 2 fases wordt overgebracht naar een andere partij. De laatste fase wordt tijdens deze periode uitgevoerd. Om te garanderen dat dit foutloos gebeurt, moeten helaas de fondsen een aantal dagen sluiten voor transacties.

  Dit betekent dat het grootste gedeelte van onze fondsen meerdere dagen niet aan- of verkocht kunnen worden. Bekijk onze beurssluitingen voor meer informatie.

 • Op donderdag 20 december is de Beleggingsservice bereikbaar tot 17.00 uur.

  Op vrijdag 21 december kunt u ons weer bereiken vanaf 09.00 uur.

 • Kerstdagen

  Opnames:
  Op eerste en tweede kerstdag is er geen betalingsverkeer in Nederland. Opnames die u plaatst tussen maandag 24 december na 13.45 en donderdag 27 december 10.00 worden op donderdag 27 december door de andere bank ontvangen.

  Stortingen:
  Stortingen naar uw Robecorekening, gedaan tussen maandag 24 december en donderdag 27 december worden bijgeschreven op vrijdag 28 december.

  Jaarwisseling

  Opnames:
  Op oudejaarsdag zijn er geen bijzonderheden. Op nieuwjaarsdag is er geen betalingsverkeer in Nederland. Opnames die u plaatst tussen maandag 31 december na 13.45 en woensdag 2 januari 10.00 worden op woensdag 2 januari door de andere bank ontvangen. Op oudejaarsdag zijn er geen bijzonderheden.

  Stortingen:
  Stortingen naar uw Robecorekening, gedaan tussen maandag 31 december en dinsdag 1 januari worden bijgeschreven op woensdag 2 januari.

 • Kerstdagen
  Op maandag 24 december zijn wij in verband met kerstavond bereikbaar van 09.00 tot 15.30.
  Op dinsdag 25 en woensdag 26 december zijn wij de gehele dag gesloten. U kunt ons weer bereiken op donderdag 27 december vanaf 09.00.

  Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag
  Op maandag 31 december zijn wij bereikbaar van 09.00 tot 15.30.
  Op dinsdag 1 januari zijn wij de gehele dag gesloten. U kunt ons weer bereiken op woensdag 2 januari vanaf 09.00.

Dividenduitkeringen

In december keren 14 fondsen dividend uit:

Robeco All Strategy Euro Bonds CH EUR
EUR 0,48
Robeco BP Global Premium Equities C EUR
EUR 0,74
Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR
EUR 0,93
Robeco Credits Income CH EUR
EUR 0,95
Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR
EUR 0,98
Robeco Global Credits CH EUR
EUR 0,70
Robeco High Dividend Property Equities C EUR
EUR 1,29
Robeco High Yield Bonds CH EUR
EUR 1,35
Robeco Investment Grade Corporate Bonds CH EUR
EUR 0,45
Robeco QI Emerging Conservative High Dividend Eq. C EUR
EUR 1,28.
Robeco QI European Conservative High Dividend Eq. C EUR
EUR 1,31
Robeco QI Global Conservative High Dividend Equities C EUR    
EUR 1,37
Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR
EUR 0,90
RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR
EUR 0,73

De bovenstaande fondsen gaan op 14 december ex-dividend. Het dividend zal op 21 december worden uitgekeerd. Wanneer u hebt gekozen voor automatische herbelegging van uw dividend wordt deze opdracht uitgevoerd op 28 december. Alleen de herbelegging van Robeco QI European Conservative High Div. Eq. C EUR zal later worden uitgevoerd, namelijk op 2 januari.

Meer over dividend uitkerende fondsen

Maandbeleggen

Als Maandbelegger belegt u automatisch en betaalt u geen aankoopkosten. Bovendien stapt u gespreid in. Dat verkleint uw timingsrisico. Instellen doet u eenvoudig via Maandbeleggen in Mijn Robeco.

 • Uw maandelijkse inleg wordt afgeschreven op donderdag 27 december.
 • U kunt de hoogte en fondsverdeling van uw inleg aanpassen tot maandag 17 december 18.30.
 • De aankoop van uw inleg zal volgens de fondsverdeling worden uitgevoerd op woensdag 2 januari.

Neem contact op

Verberg contact opnemen

Met een medewerker spreken?

Bereikbaar: maandag t/m donderdag: 09:00 - 21:00 | vrijdag: 09:00 - 17:30 | zaterdag: 10:00 - 16:00

Geselecteerde fondsen

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
2Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten