Erik Breen heeft een grote passie: bedrijven duurzamer maken. Als hoofd Responsible Investing vervult hij met zijn team de rol van actief betrokken aandeelhouder bij ondernemingen in de Robecoportefeuille. 'De resultaten zijn er; we noteren gemiddeld een verbetering van 60%.'

Gaat het om significante verbetering van de bedrijfsresultaten?
'Duurzame bedrijven boeken in principe betere resultaten, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de aandeelhouder. Met die zestig procent verbetering doel ik op de gemiddelde successcore van onze dialoog met bedrijven die we selecteren voor onze engagementactiviteiten. Vooraf bepalen we welke verbeteringen in duurzaamheid we bij een bedrijf tijdens de dialoog willen bereiken.'
Dat lijkt op het werk dat Robeco’s dochter SAM doet
‘Dat klopt. In samenwerking verzamelen we informatie om goed te kunnen beoordelen hoe duurzaam een bedrijf is. Sam beoordeelt bij een groot aantal bedrijven in een breed onderzoek hoe hun duurzaamheid zich vertaalt in financiële verwachtingen. Robeco stimuleert in een actieve dialoog bedrijven tot duurzamer gedrag. We richten ons op thema’s en op een beperkt aantal bedrijven per thema. Bijvoorbeeld waterbeleid. Beide werkwijzen ondersteunen elkaar in Robeco’s ambitie als duurzame belegger.’

Wat houdt ‘engagement’ in?
‘De term is het best te vertalen als actieve dialoog. Op het moment dat Robeco belegd heeft in een bedrijf, leggen we als grote aandeelhouder actief contact en vragen we de leiding om op specifieke punten het beleid te verbeteren. Dat doen we wereldwijd bij zo’n 400 bedrijven. En we zien dat dat zowel in duurzaamheid als in bedrijfsresultaten voordeel oplevert. Zo voldoen we aan twee doelstellingen die wij nastreven: waarde toevoegen aan onze beleggingen en de voorwaarden scheppen voor een goede toekomst voor de komende generaties.
We selecteren de bedrijven waarmee we willen praten aan de hand van thema’s als milieu, maatschappij en corperate governance. Daarbinnen kijken we naar zaken die belangrijk zijn voor de sector waarin de onderneming werkt. Zo weten we dat een textielbedrijf veel water nodig heeft. Is het management zich bewust van die waterafhankelijkheid? En van de impact daarvan op de omgeving? En zo ja, is er een beleid, en vervolgens: wordt dat geïmplementeerd? Zo werken we per thema een heel traject af. Dat traject duurt drie jaar, dus de relatie met dat management is bijzonder belangrijk. Alles is gebaseerd op vertrouwen. De praktijk leert dat je zonder vertrouwen minder snel een open dialoog hebt over echt heikele punten waarmee een onderneming worstelt. In onze – overigens strikt vertrouwelijke – rapportage is in één oogopslag duidelijk dat bijvoorbeeld een groot sportkledingmerk de afgelopen drie jaar een enorme verbetering heeft laten zien in watermanagement.’

Gezien uw passie voor duurzaamheid lijkt deze functie u op het lijf geschreven.
‘Absoluut. Wat ik belangrijk vind in dit werk is dat je verantwoordelijk bent binnen je invloedssferen. Dat geldt voor een mens en dat geldt ook voor bedrijven. Waar je invloed kunt hebben, daar draag je ook verantwoordelijkheid.