Wat kunnen we de komende jaren verwachten aan ingrijpende technologische innovaties? De specialisten van Robeco staken de koppen bij elkaar en hebben vier veelbelovende trends en vindingen op een rijtje gezet.

1. Flexibel scherm
De volgende stap bij smartphones kan dit jaar de introductie van een flexibel scherm zijn. De technologie om dat soort schermen te maken is al redelijk ontwikkeld. Het wachten is op betaalbare en aansprekende toepassingen.

Plastic kwetsbaarder
Flexibele schermen zijn van plastic in tegenstelling tot rigide beeldschermen die een glazen oppervlak hebben. Dat is meteen het probleem bij aanraakschermen. Plastic voelt minder prettig aan de vingertoppen dan glas en is bovendien kwetsbaarder. Er komen zo krasjes op het scherm.

Willow Glass
Dit bezwaar is opgelost door de komst van Willow Glass: een superdun glas dat mee kan buigen met een flexibel scherm. Dit glas maakt bijvoorbeeld de productie van nog dunnere en lichtere toestellen mogelijk. Voor de gebruiker is het voordeel dat het scherm nagenoeg onbreekbaar is.

2. Miljarden megabytes omzetten in zinvolle informatie
Bedrijven die chocola kunnen maken van de digitale sporen die hun klanten achterlaten, kunnen daar hun voordeel mee doen. Bekende voorbeelden zijn Amazon.com en Bol.com die je vertellen wat andere klanten die interesse hadden in het boek van je keuze, hebben besteld. Dit is nog maar het begin van het benutten van de immense berg informatie die computers, smartphones en sociale netwerken elk moment van de dag produceren.

Big Data
Dit verzilveren van nullen en enen uit computers wordt Big Data genoemd. Volgens experts van onder meer IBM staan we pas aan het begin van grote ontwikkeling. IBM is een van bedrijven die software ontwikkelt om Big Data te ontginnen. Denk aan programma’s die medische dossiers kunnen doorspitten om bepaalde patronen te ontdekken.

Project Watson
De grote sprong voorwaarts wordt met name verwacht van programma’s die gewone taal kunnen begrijpen. IBM heeft jaren gewerkt aan project Watson dat tot doel heeft menselijke taal te kunnen leren. Een mijlpaal in de project was in 2011 de overwinning van Watson bij een quiz waar de computer het opnam tegen twee steengoede kandidaten.
Watson is nog in een experimentele fase. De onderzoekers hopen op termijn te komen met praktische toepassingen.

3. U bent hier
In de marketing wordt veel verwacht van aanbiedingen die meer rekening houden met de persoonlijke omstandigheden en wensen. Een voorbeeld zijn diensten die worden aangeboden als de consument in de buurt van een bepaalde winkel is. De winkelketen die al contact heeft met zijn klant omdat die een kortingskaart heeft, kan deze consument een bericht sturen als hij in de omgeving is.

Locatieprogrammatuur
Voor deze ontwikkeling is goede locatieprogrammatuur essentieel. Google heeft met succesvolle en veel gebruikte Google Maps een machtig wapen in handen. Apple heeft een poging gedaan de macht van Google te breken met een eigen kaartprogramma, maar moest na veel fouten gas terug nemen. Eind vorig jaar haalde Apple de banden aan met Foursquare, een app die je laat zien waar winkels, cafés en vrienden zijn. Zo wil Apple de afhankelijkheid van Google verminderen.

4. Maakindustrie dichter bij huis
De vierde trend is dat de grootscheepse verplaatsing van industriële activiteiten naar Azië ten einde lijkt te zijn. Sommige maakindustrie keert weer terug naar Europa en Noord-Amerika.
Deze trend heeft twee oorzaken, die al enige tijd spelen. Ten eerste zijn de loonkosten in de lagelonenlanden de afgelopen jaren flink gestegen. Het verschil met ontwikkelde landen is daardoor geslonken. Ten tweede willen producenten van consumentenartikelen snel kunnen inspelen op trends. Dan is makkelijker als de fabrieken dichter bij de verkoopcentra staan.

Lage energieprijzen VS
In de VS spelen verder de lage energieprijzen een rol. De grootschalige winning van schalieolie en -gas maakt de VS weer aantrekkelijk als vestigingsplaats voor chemiebedrijven. In Europa zijn schalieolie en -gas controversieel vanwege de milieu-effecten en bovendien is de winning van deze fossiele brandstoffen in Europa sowieso lastiger.

3D-printing
Veranderingen in productieprocessen maakt de terugkeer van maakindustrie naar Europa ook haalbaarder. Een voorbeeld is 3D-printing. Deze technologie is nog in ontwikkeling, maar er komen steeds meer toepassingen in zicht. Denk aan het printen van auto-onderdelen en protheses. En TNO experimenteert met een 3D-printer die voedsel kan maken. De wetenschappers die betrokken zijn bij deze projecten waarschuwen voor te hoog gespannen verwachtingen: de technologie staat nog in zijn kinderschoenen.