Veel bedrijven kopen eigen aandelen aan. Is dat eigenlijk gunstig voor de aandeelhouder?

Microsoft, Philips, Apple, Arseus, Ahold, Walt Disney... Diverse beursgenoteerde bedrijven besloten onlangs tot de inkoop van eigen aandelen. Aandeleninkoop kan een aardige optie zijn voor bedrijven met een flinke hoeveelheid cash, die geen interessante mogelijkheden voor overnames of investeringen zien.

Er kunnen allerlei redenen zijn om zo'n besluit te nemen. Een bedrijf hoopt bijvoorbeeld op een koersstijging, om later de stukken met winst te kunnen verkopen of makkelijker geld te kunnen ophalen voor een overname. Ook kan een onderneming de aandelen gebruiken als beloning voor het management.

Blijk van vertrouwen ...
De terugkoop van aandelen kan positieve gevolgen hebben voor aandeelhouders. Het getuigt van vertrouwen van het management in het eigen bedrijf. Dat kan kopers op de beurs aantrekken en de beurskoers een impuls geven.

Een ander voordeel is dat de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden als aandelen van de beurs worden gehaald. Dat leidt tot een stijgende winst per aandeel.

Verder voorkomt een terugkoopactie dat bestuurders in de verleiding komen om het geld aan te wenden voor onverstandige investeringen, zoals onrendabele overnames of geldverslindende projecten.
De bedrijfstop kan het geld echter ook niet meer inzetten voor investeringen die wèl waarde kunnen creëren. Er kleven dus ook nadelen aan.

... of zwaktebod
Ook slinkt het eigen vermogen, dat dient als buffer voor slechte tijden. Dit kan bedrijven later alsnog in financiële problemen brengen. Verder kan terugkoop van eigen aandelen ook worden gezien als een zwaktebod: beleggers kunnen de conclusie trekken dat er blijkbaar geen andere rendabele investeringsmogelijkheden zijn. Dit alles kan de beurskoers onder druk zetten.

Of de inkoop van eigen aandelen gunstig uitpakt voor de aandeelhouder hangt dus af van de situatie. De timing moet goed zijn en een bedrijf moet niet te veel eigen schuld hebben. Ook moet een onderneming voldoende middelen overhouden om tegenslagen te kunnen opvangen en eventuele kansen te kunnen grijpen. Is dit het geval, dan is zo'n opkoopprogramma wellicht geen slechte optie.