Onlangs werd Janet Yellen voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Wat kunnen we van deze bankpresident verwachten?

Yellen drukt al enkele decennia een stevig stempel op het economisch beleid van de Verenigde Staten. Ze bekleedde in het verleden invloedrijke functies, onder andere als voorzitter van het belangrijkste economische adviescollege van het Witte Huis. Daarnaast was ze hoofd van het Fed-kantoor in San Francisco en - sinds 2010 - vice-voorzitter van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

Havik of duif
De belangrijkste vraag die steeds opduikt als de Federal Reserve een nieuwe voorzitter krijgt: wordt het een ‘havik’ of  een ‘duif’? Zo ook nu, bij de voordracht van Janet Yellen.
De twee vogelnamen verwijzen naar het dubbele mandaat van de Fed: zorgen voor prijsstabiliteit en maximale werkgelegenheid. Een havik richt zich vooral op bestrijding van de inflatie, terwijl een duif meer gefocust is op de werkgelegenheid.
Gezien haar achtergrond kan Yellen tot de laatste categorie worden gerekend. "Ik ben tegen een zuiver op inflatie gericht mandaat, waarbij een centrale bank zich alleen met inflatie bemoeit en niet met werkgelegenheid", zei ze ooit over de Federal Reserve. En afgelopen april nog meldde ze dat terugdringing van de werkloosheid op dit moment prioriteit zou moeten hebben bij de Fed. Zelfs als dat ertoe leidt dat de inflatie tijdelijk licht boven de 2 procent uitkomt, de inflatiedoelstelling voor de langere termijn die de Federal Reserve onder haar invloed sinds 2012 hanteert.
Yellen heeft bovendien een andere kijk op inflatie dan haviken. Ze is niet van mening dat dit cijfer tot nul moet worden teruggedrongen. Een heel lichte inflatie is volgens haar zelfs gunstig voor de arbeidsmarkt.

Opkopen staatspapier
De Democrate Yellen gelooft dat de overheid de economie moet stimuleren om uit een recessie te komen. Ze is dan ook mede-architect van het ruime monetaire beleid dat de Federal Reserve sinds de crisis voert. Door op grote schaal staatspapier en herverpakte hypotheken op te kopen, wil de Fed de rente laag houden en zo de economische groei bevorderen.
Omdat dit slechts een tijdelijke maatregel is, ontkomt Yellen er niet aan de teugels op zeker moment weer aan te trekken. Algemeen wordt verwacht dat zij dit geleidelijk zal doen. Zelf heeft Yellen aangegeven het huidige beleid voort te willen zetten tot de Amerikaanse werkloosheid onder de 6,5 procent is gezakt; wat haar positie als duif nogmaals benadrukt.
Veel Republikeinen maken zich zorgen. Zij vrezen een fors oplopende inflatie als Yellen te laat op het rempedaal drukt.

Of hun angst bewaarheid wordt, zal na februari 2014 blijken. Mits het Congres haar zegen geeft, neemt Yellen dan het roer over van Ben Bernanke. Dan wordt duidelijk of deze duif in staat is om zowel het economisch herstel aan te wakkeren als de inflatie in toom te houden.