Een van de uitgangspunten van de economische theorie is dat ‘there is no such thing as a free lunch’. Dat geldt ook voor beleggers, maar met het goed spreiden van de beschikbare middelen komt je toch een heel eind in de richting van een gratis lunch.

Spreiding kost u immers niets en leidt in het algemeen tot minder risico. Een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille zou in 2013 ruim 17% rendement hebben opgeleverd. Het was een mooi jaar voor aandelen … met uitzondering van die uit de opkomende markten. In Amerika steeg de beurs met 25%, in Europa en Japan met 17% respectievelijk 52%. De graadmeter voor opkomende markten noteerde echter een stevige min van 16 % en viel daarmee behoorlijk uit de toon.

Opkomende markten
De aanleiding voor de koersval waren de signalen die de Fed vorig najaar gaf, dat deze vroeg of laat zou beginnen met het beperken van het opkoopprogramma van schuldpapier (‘tapering’). Daarnaast twijfelt de markt of China het hoge groeitempo kan blijven waarmaken. Ook zijn er dit jaar belangrijke verkiezingen in India, Zuid-Afrika, Indonesië en Brazilië die onrust kunnen veroorzaken. Kortom, er waren en zijn nogal wat factoren die beleggers onzeker hebben gemaakt, waardoor men grote bedragen uit de opkomende markten heeft weggetrokken. Wij zien dit als een tijdelijk effect; het langetermijnperspectief blijft onverminderd positief. Er lijkt zich geen fundamentele crisis te ontwikkelen zoals in de jaren negentig het geval was. Eerder is er sprake van een cashflow-probleem nu - na jaren van goedkoop geld - de geldstromen omdraaien.

Koersen en valuta’s lagen onder druk
Na de zwakte in aandelen en valuta’s in opkomende markten wordt het koersniveau vanuit een oogpunt van waardering weer interessant. Bovendien zijn de balansen van bedrijven en overheden solide. De winstgroei bij bedrijven zal voor dit jaar waarschijnlijk hoger zijn dan in een groot deel van de ontwikkelde markten zoals de VS, Japan en Europa.

Visie
Er is geen reden om een negatief standpunt voor opkomende markten in te nemen. Wel is het belangrijk de focus niet op één specifieke regio te richten. Het is essentieel een aandelenportefeuille wereldwijd te spreiden. Negatieve ontwikkelingen in een specifieke regio worden dan gecompenseerd door positieve trends elders in de wereld.

Fondsdiversificatie
In ons assortiment hebben wij meerdere fondsen die in opkomende markten beleggen, passend bij de verschillende typen en stijlen van beleggen: fundamenteel (op basis van fundamentele research), modelmatig (kwantitatief, wiskundige modellen), conservatief (laag gewaardeerde minder bekende bedrijven) en ‘stars’ (een geconcentreerde portefeuille van circa 30 - 35 ondernemingen). Ook deze fondsen hebben over 2013 in absolute zin negatieve resultaten geboekt, maar minder negatief dan de opkomende markten in totaal hebben laten zien. Kijkt u voor meer informatie in onze fondsselector.