Obligaties zijn allerminst saai. En er kunnen goede rendementen mee worden behaald. Daarnaast vervullen obligaties een belangrijke bufferfunctie in een portefeuille omdat er een lage samenhang (correlatie) is met andere beleggingscategorieën zoals aandelen en grondstoffen.

Veel mensen beleggen alleen in aandelen, maar in een goed gespreide beleggingsportefeuille horen ook obligaties thuis. Obligaties, leningen van overheden en bedrijven, zijn er in verschillende soorten. Deze soorten verschillen van elkaar door de eisen die men aan de kwaliteit stelt én door de marktomstandigheden. Dit laatste heeft te maken met de (bedrijfs-)economische omstandigheden, de looptijd van de obligaties, het renteniveau en de inflatie(verwachtingen).

Over het algemeen zijn de renteniveaus voor alle typen obligaties op dit moment relatief laag. Dat komt omdat wereldwijd de inflatie laag is, het economisch herstel nog pril is en de Centrale Banken jarenlang een beleid van ruim geld hebben gevoerd. Enerzijds om de financiële crises te kunnen beteugelen en anderzijds om de economieën te stimuleren. Dit beleid heeft geleid tot een scherpe daling van de rentetarieven, vooral voor landen met een relatief sterke economie.

Obligatiebeleggers zijn op zoek gegaan naar betere rendementen. Risicovollere obligatiesoorten (obligaties die een hogere rentevergoeding bieden dan staatsleningen) zijn zeer in trek en behaalden positieve rendementen. We zien daarom al langere tijd een switch van overheidsobligaties naar bedrijfsleningen en high yield.

Soorten obligaties kunnen in twee hoofdgroepen worden onderscheiden op basis van de kredietwaardigheid van de debiteur. De hoofdgroepen zijn in te delen naar kwaliteit, wat in dit verband gelijkstaat met kredietwaardigheid.

  • Investment grade: obligaties van sterke landen/overheden en (zeer) gezonde bedrijven
  • High yield: obligaties van landen en bedrijven met een lage(re) kredietwaardigheid
Twee Amerikaanse kredietbeoordelaars hebben een verdere onderverdeling ontwikkeld:

gevarieerd-beleggen-in-obligaties-tabel-1.jpg

Investment grade
Robeco Euro Government Bonds FHBelegt in obligaties die luiden in euro's, uitgegeven door EMU-landen. Beleggen in euro-staatsobligaties vraagt om actief beheer om landenrisico's en renterisico's het hoofd te bieden.
Robeco Investmentgrade Corporte Bonds CH
Belegt in obligaties van sterke, gezonde ondernemingen met uitzondering van de sector financiële dienstverlening. Uitsluitend obligaties luidende in Euro’s.
Robeco Financial Institutions Bonds CHBelegt voornamelijk in door financiële instellingen uitgegeven achtergestelde obligaties die luiden in euro
High Yield
Robeco High Yield Bonds CHBelegt wereldwijd in bedrijfsobligaties waarvan de ‘rating’ lager is dan BBB. Valutarisico’s zijn afgedekt naar de Euro.
Gemengd
Rorento FHBelegt wereldwijd in alle soorten obligaties met een sterk accent op veilige staatsleningen. Valutarisico’s zijn afgedekt naar de Euro.

Conclusie
In onze maandelijkse beleggingsvisie geven we aan voor welke obligatiecategorieën de vooruitzichten het meest aantrekkelijk zijn.

Verwachtingen
Uiteindelijk zullen markten, na jaren van financiële en economische malaise, weer terugkeren naar een normale situatie. Het kan wel nog heel wat jaren duren voor we terug zijn gekeerd naar de omstandigheden van vóór 2008. Normaal betekent niet ‘de grote cijfers’ of zelfs ‘double digits’ waar we aan verslaafd waren geraakt. Nee, normaal zijn de historische gemiddelden van 2,75% groei in de VS, 1,75% voor de Europese Unie, een rente van 5% en een inflatie van 3%.

vijf-obligatiefondsen-550px.jpg
* per 31 oktober 2014. De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Zie ook: Wat beleggers moeten weten over de obligatiemarkt