Ook in mei sudderden de financiële markten een beetje door, zonder veel vuurwerk, maar wel met mooie rendementen. De beweeglijkheid van de markten bevindt zich in het algemeen op niveaus die we kennen van vóór de financiële crisis in 2008.

In Duitsland zakte de inflatie verder weg tot onder de 1% en ook elders in Europa is de inflatie laag. De Europese Centrale Bank verlaagde begin juni de belangrijkste herfinancieringsrente van 0,25% naar 0,15%. De depositorente werd verlaagd van 0% naar -0,1%, wat banken effectief zal ontmoedigen om overtollige reserves te stallen bij de ECB. Deze renteverlagingen kwamen overeen met de verwachtingen van de markt.

Het was de algemene opinie dat de economie van de VS de draad weer zou oppikken na de terugval in de cijfers als gevolg van het slechte winterweer. De economische cijfers die in mei werden gepubliceerd gaven aan dat dit inderdaad het geval is.

De situatie in Oekraïne is nog altijd gespannen, maar de Russische bemoeienis is de laatste maand iets minder opzichtig. Beleggers keerden alvast terug naar de Russische beurs. In China zijn er tekenen dat de economie stabiliseert, maar ook niet meer dan dat. De overheid zal waarschijnlijk extra moeten bijspringen om het officiële groeicijfer van 7,5% voor dit jaar te halen. Vooral in de onroerendgoedmarkt zijn er problemen.

Aandelen laten beste rendement zien
Hoewel obligaties ook een positief rendement behaalden, waren het vooral de aandelen die in de maand mei het beste rendement lieten zien. De stijging werd breed gedragen.

Binnen aandelen lieten alle sectoren en landen (op een enkel land na) een stijging zien. Het meest in trek was onroerendgoed, dat profiteerde van de rentedaling gedurende de maand mei. Europese aandelen behaalden een hoger rendement dan Amerikaanse aandelen.

Ook aandelen uit opkomende landen werden gezocht. Na de forse dalingen als gevolg van de spanningen in Oekraïne, was het nu de Russische beurs die het hardst steeg. Ook andere beurzen in opkomende landen, zoals India en China, eindigden met een forse plus. Alleen de Braziliaanse beurs sloot de maand mei negatief af.

Wereldwijd daalden de kapitaalmarktrentes. Het sterkst was dit effect in Europa, waar beleggers anticipeerden op stimulerende maatregelen van de Europese Centrale Bank. Obligaties uit opkomende landen stegen de afgelopen maand het sterkst. Opvallend is ook dat obligaties die rekening houden met de inflatieontwikkelingen, het in de VS de laatste tijd goed doen.

De euro werd afgelopen maand zwakker ten opzichte van de belangrijkste munten in de wereld. De olieprijs zat in de lift. Door de verminderde onzekerheid in de wereld moest goud zo’n 4% inleveren.

Vooruitblik
Obligaties houden wij voor minder dan een gemiddelde weging in de portefeuille. Daarbij hebben we binnen staatsobligaties een voorkeur voor de Zuid-Europese landen. Van obligaties uit bijvoorbeeld Spanje en Italië verwachten we dat de rentes nog verder zullen dalen ten opzichte van een stabiele of licht stijgende rente in Duitsland. Hierdoor komende Europese rentes dichter bij elkaar te liggen, zoals dat ook vóór de financiële crisis het geval was. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we dat de rente vooral in de VS zal oplopen, als gevolg van de aantrekkende economie daar. Binnen het obligatiegedeelte hebben we high yield-obligaties relatief zwaar gewogen.

Op aandelen hebben we nog steeds een accent in onze portefeuilles. We verwachten dat de economie in de VS verder aantrekt. Amerikaanse aandelen hebben we iets meer dan gemiddeld in de portefeuille. Japan hebben we extra aangezet in de portefeuille omdat we verwachten dat de Japanse overheid verdere maatregelen gaat nemen om de economie te stimuleren. Ook Europa gaat verder op de route van het herstel. Het Verenigd Koninkrijk draait goed en in continentaal Europa zien we het vertrouwen in een betere economie ook steeds verder toenemen.

Vanwege de economische onzekerheid in China en de onrust rondom Oekraïne, vinden we aandelen uit opkomende landen minder aantrekkelijk dan aandelen uit ontwikkelde markten. Wel hebben een voorkeur voor aandelen uit opkomende landen ten opzichte van obligaties uit opkomende landen.

Zowel in de verdeling over de vermogenscategorieën als in de regioverdeling zijn geen veranderingen doorgevoerd.

Asset mix
Aandelen+
Ontwikkelde markten=
Noord-Amerika=
Europa-
Pacific=
Opkomende markten=
Obligaties-
Staatsobligaties-
Bedrijfsobligaties-
High Yield-obligaties+


Toelichting
Hieronder ziet u drie voorbeeldportefeuilles. Dat zijn standaardverdelingen die we hebben gemaakt op basis van onze jarenlange beleggingsexpertise. Ze laten zien hoe u uw geld kunt verdelen als u een bepaald beleggingsdoel hebt.

maandvisie-juni-nog-steeds-accent-op-aandelen-1.jpg

Als u zelf een wereldwijde spreiding wilt aanbrengen, dan ziet een neutrale (=) verdeling er zo uit:

maandvisie-juni-nog-steeds-accent-op-aandelen-2.jpg
 
Dit is de verdeling binnen de Morgan Stanley Capital Markets Index, dé maatstaf (= benchmark)  voor wereldwijd gespreid beleggen. Maandelijks geven we u onze verwachtingen voor de verschillende regio’s. Is de verwachting voor Europa positief (+), dan zal een belegger meer dan 20% beleggen in die regio. En is de verwachting voor Noord-Amerika negatief (-) dan zal een belegger daar minder dan 52% beleggen. Negatief wil dus niet zeggen dat u niet in die regio moet beleggen. De verwachting voor het resultaat t.o.v. andere regio’s is alleen minder.

Vanwege de economische onzekerheid in China en de onrust rondom Oekraïne, vinden we aandelen uit opkomende landen minder aantrekkelijk dan aandelen uit ontwikkelde markten. Wel hebben een voorkeur voor aandelen uit opkomende landen ten opzichte van obligaties uit opkomende landen.