De portefeuille van een beleggingsfonds komt niet zomaar tot stand. Fondsbeheerders zijn dagelijks bezig om informatie te scannen en te vertalen in beleggingsbeslissingen. Paul van der Worp, obligatiefondsbeheerder bij Robeco, schetst een gemiddelde werkdag.

Paul van der Worp is portfoliomanager in het fixed income team en beheerder van Robeco All Strategy Euro Bonds, dat belegt in Europese staats- en bedrijfsobligaties. Zijn werkdag ziet als volgt uit:

7.00 uur: Werkontbijt
De werkdag van Van der Worp begint al aan de ontbijttafel. Daar bekijkt hij alvast het laatste nieuws en de ontwikkelingen in Azië en de VS van de afgelopen nacht op zijn smartphone.

8.30 uur: Op kantoor
Voor de meest complete informatie, moet hij echter op kantoor zijn. Daar beschikt hij over het professionele informatie- en handelssysteem Bloomberg. "Als een spons absorbeer ik de hele dag alle belangrijke informatie. Hoe ontwikkelt de Duitse rente zich? Komen de macro-economische cijfers overeen met onze langetermijnvisie? Hoe staan de aandelenmarkten en de valutakoersen er voor? Zo ontstaat een totaalbeeld van de markt en de wereldwijde ontwikkelingen.”

9.30 uur: Kennisuitwisseling met collega's
Behalve uit kennis vergaren, bestaat zijn werk ook voor een belangrijk deel uit kennis delen. Zo gaan alle portfoliomanagers binnen de obligatieafdeling tweemaal per week met elkaar om de tafel. Om ook gebruik te kunnen maken van de expertise van collega's in andere marktsegmenten, zoals de aandelenmarkten, komen elke maand alle fondsmanagers bijeen.

10.30 uur: Teamoverleg
Elke dag overleggen de drie leden van het fixed income allocatieteam met elkaar. Zij evalueren van elke portefeuille de posities, risico's en resultaten en bespreken of er aanpassingen in de portefeuilles nodig zijn. Eventuele aanpassingen worden in een ordersysteem gezet. Een ondersteunend team controleert of het strookt met de richtlijnen van de portefeuille en formuleert een opdracht. Tot slot gaat de trading desk over tot aan- of verkoop van obligaties.

13.00 uur: In gesprek met klanten
"Onze klanten staan centraal. Voor hen wil ik goede resultaten neerzetten en verantwoording afleggen. Een groot deel van mijn werk bestaat dan ook uit gesprekken met klanten. Dit zijn zowel institutionele partijen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, als particuliere beleggers."

14.30 uur: Overleg met risicomanagers
Voor een goed overzicht van de directe en indirecte risico’s hebben de fondsbeheerders nauw contact met risicomanagers, die alle portefeuilles monitoren. "Ze kaarten bijvoorbeeld aan dat een aanzienlijke positie in Italiaanse staatsobligaties een grote bijdrage levert aan het totale risico."

15.30 uur: Thema-overleg
Soms heeft Van der Worp ook tussendoor vergaderingen over een bepaald thema, zoals Brazilië. "We zetten dan alle plus- en minpunten op een rij en concluderen vervolgens of het een interessante obligatiemarkt is om in te beleggen en wat het valutarisico is."

16.30 uur: Situatie in de VS bekijken
De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank geeft een toelichting over het monetaire beleid. Van der Worp volgt de presentatie via Bloomberg om signalen op te vangen of het monetair beleid gewijzigd zal worden. De voorzitter bevestigt het beeld van het herstel van de Amerikaanse economie en suggereert impliciet dat de rente op termijn verhoogd zal worden. "Goede informatie voor de discussie de komende tijd", concludeert Van der Worp.