Economische ontwikkelingen
De ogen van de wereld waren in juli vooral gericht op de brandhaarden in de wereld: Oekraïne en het conflict in de Gaza-strook. Hoewel de humanitaire gevolgen enorm zijn, hebben beide tot nu nog geen directe invloed op de economische ontwikkelingen.

Als de sancties tegen Rusland gaan doorwerken en het land bijvoorbeeld met een tegenreactie komt kan dit de Europese economieën schaden. Ons basisscenario is dat Rusland zal afzien van een invasie, wetende dat dat de nekslag zal zijn voor de toch al verzwakte economie. In dit scenario zien we geen reden om tot een aanpassing van ons beleid over te gaan. Mocht Rusland alsnog militair interveniëren, dan is dat voor ons aanleiding om ons beleid te herzien. Een ander risico is een uit de hand lopend conflict in het Midden-Oosten. Dit kan de olieproductie in gevaar brengen. Zo ver is het op dit moment nog niet.

De macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten  blijven positief. Afgelopen maand bijvoorbeeld kwam de groei van het Bruto Nationaal Product uit op 4%. Dit voedt de angst voor een renteverhoging, die bij deze sterke cijfers eerder zou kunnen komen dan verwacht. Aandelenmarkten reageerden negatief. Voorlopig is de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, eerst nog bezig met het afbouwen van het steunprogramma. De rente liep in de VS nauwelijks op.

Aandelenmarkten
Afgelopen maand werden de hoogste rendementen behaald in de opkomende markten. China was het meest gewild. Daar tegenover staat dat binnen de opkomende landen Rusland met ruim 8% daalde als gevolg van opgelopen spanningen in Oost-Oekraïne.

Binnen de ontwikkelde markten wist alleen Japan de maand positief af te sluiten. De Amerikaanse en Europese beurzen daalden. De Duitse beurs was hierbij een van de sterkste dalers en ook de Franse beurs stelde teleur.
Onroerendgoedaandelen presteerden ook deze maand weer goed, wat veel te maken heeft met de renteontwikkeling: een dalende rente is immers positief voor vastgoed.

Aandelen houden we nog steeds overwogen. We verwachten dat de economie in de VS verder aantrekt.. Ook Europa gaat verder op de route van het herstel, maar dit gaat wel met de nodige horten en stoten. Het vertrouwen in de economie neemt echter wel toe.

We hebben een voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde landen ten opzichte van opkomende landen. Echter, het gewicht in opkomende landen ligt ook iets hoger dan gemiddeld. Dit heeft vooral te maken met het positieve sentiment. De fundamenten zijn namelijk nog steeds broos.

Obligatiemarkten
Op de obligatiemarkten hebben we in juli een kentering gezien. High yield-obligaties, lange tijd de meest aantrekkelijke categorie binnen obligaties, kregen een extra tik aan het einde van de maand. De rente in Europa daalde ook afgelopen maand weer verder. De Duitse rente kwam tegen het eind van de maand zelfs uit op 1,11%, nog veel lager dan tijdens de financiële crisis in 2008. De rentedaling in Europa zorgde wel voor positieve rendementen bij Europese staatsobligaties.

Voor obligaties houden wij een minder dan een gemiddelde weging aan. We zijn iets minder enthousiast geworden over high yield-obligaties en hebben de positie in deze categorie daarom iets afgebouwd.
Voor staatsobligaties zijn we nog steeds niet positief. Binnen staatsobligaties hebben we een voorkeur voor de Zuid-Europese landen. Van obligaties uit bijvoorbeeld Spanje en Italië verwachten we dat de rentes nog verder zullen dalen ten opzichte van een stabiele of licht stijgende rente in Duitsland. Hierdoor komende Europese rentes dichter bij elkaar te liggen, zoals dat ook voor de financiële crisis het geval was. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we dat de rente vooral in de VS zal oplopen, als gevolg van de aantrekkende economie daar.


Asset mix
Aandelen+
Ontwikkelde markten=
Noord-Amerika=
Europa-
Pacific=
Opkomende markten+
Obligaties-
Staatsobligaties-
Bedrijfsobligaties-
High Yield-obligaties+


Voor een uitleg van de tekens, zie toelichting voorbeeldportefeuilles