De euro is het afgelopen halfjaar in waarde gedaald en daar profiteren veel Nederlandse multinationals van. Welke impact hebben valutaschommelingen op de kwartaalcijfers? En hoe kunnen beleggers valutarisico's indammen?

Wie belegt in aandelen van bedrijven die buiten Europa actief zijn, belegt indirect ook in valuta. Een waardestijging of -daling van de Europese munt, vertaalt zich namelijk direct in lagere of hogere resultaten.
In het eerste kwartaal zagen veel ondernemingen hun omzet en winst dalen, vanwege een hoge koers van de euro ten opzichte van veel andere valuta. Vooral bedrijven die in de eurozone produceren en hun producten naar bijvoorbeeld de VS en opkomende markten exporteren, waren de dupe. Zij zagen hun kosten door de dure euro oplopen, hun concurrentiepositie verslechteren, terwijl de opbrengsten in lager gewaardeerde valuta daalden.

Rugwind
Inmiddels zijn de rollen omgedraaid: afgelopen voorjaar heeft de Europese munt een daling ingezet. "Nederlandse bedrijven zien de tegenwind draaien naar rugwind. De slachtoffers van begin dit jaar zijn nu winnaars", zegt Christian Vondenbusch, beheerder van Robeco Hollands Bezit. Dit fonds belegt in Nederlandse bedrijven, waaronder veel multinationals. Dit is volgens hem ook merkbaar op de beurs: "De interesse in Europese aandelen neemt toe."
Vondenbusch zegt dat hij de valutaontwikkelingen op langere termijn niet kan voorspellen en hier dus ook niet zijn voordeel mee kan doen. Maar voor de korte termijn vormen valutaschommelingen wel een factor waarmee hij rekening houdt. Hij probeert de risico's zoveel mogelijk in te dammen en geeft deze drie tips:

1. Let op transactierisico’s
"We kijken waar ondernemingen hun kosten en opbrengsten vandaan halen. Dit moet zoveel mogelijk in evenwicht zijn. Een bedrijf dat de productie in de eurozone concentreert, maar de omzet uit andere regio's haalt, is extra kwetsbaar voor valutaschommelingen."

2. Beoordeel de pricing power
“De zogeheten pricing power is de mate waarin een onderneming in staat is om de nadelen van een afzwakkende munt te compenseren door de prijzen te verhogen. Een bedrijf als Heineken is hier goed toe in staat, in opkomende markten. Het is een sterk merk, dat erg gewild is bij consumenten. Maar er zijn ook bedrijven die zich dat minder goed kunnen permitteren, bijvoorbeeld omdat er veel lokale concurrentie is."

3. Zorg voor spreiding
“Diversificatie van de omzet is erg belangrijk. Door als bedrijf zowel in opkomende markten als in de Verenigde Staten actief te zijn, blijven de plussen en minnen door valutaschommelingen op langere termijn ongeveer gelijk. Heineken daarentegen is sterk afhankelijk van Afrika en Latijns Amerika en daardoor kwetsbaarder."

Ook spreiding binnen de beleggingsportefeuille is een must, vindt Vondenbusch. "Kies bedrijven die in verschillende landen actief zijn. Dat maakt je minder kwetsbaar voor valutaschommelingen."