De koers van een aandeel is een momentopname. Toch bepaalt de aankoopkoers van een aandeel een belangrijk deel van het rendement van de belegger. Veel beleggers kijken daarom kritisch naar de huidige waardering van aandelen.

De koersen zijn in de afgelopen goede beursjaren flink opgelopen. De verwachting van onder andere Robeco-strategen is dat beleggers de komende jaren op minder hoge rendementen kunnen rekenen. Zijn aandelen dus te duur? Robeco’s chief investment officer Lukas Daalder geeft antwoord en plaatst de huidige aandelenkoersen in perspectief.

Geen substantiële daling
“Beleggers liepen de afgelopen jaren wat vooruit op de verwachte ondernemingswinsten”, zegt Lukas Daalder, chief investment officer van Robeco. “Dat kan niet eindeloos doorgaan.” Toch verwacht Daalder de komende tijd geen substantiële daling van de koersen. “Zeker niet na de correctie op de wereldwijde aandelenmarkten in oktober. De aandelenkoersen zullen zich meer in lijn met de gerealiseerde winsten van de onderliggende ondernemingen bewegen.” Hij wijst in dit verband op de verbeterde winstmarges van bedrijven, vooral in de Verenigde Staten. “Een sterke stimulans voor de bedrijfsresultaten is de lage olieprijs. Bedrijven zijn bovendien goed gepositioneerd voor het economisch herstel. Veel ondernemingen wisten hun schuldpositie al eerder tegen aantrekkelijke tarieven te herfinancieren.” Ook verwacht hij dat een al te sterke loonstijging zal uitblijven.

Meer signalen
Bij Robeco ziet men nog meer signalen die de huidige aandelenwaarderingen ondersteunen. Zo kopen veel beursgenoteerde ondernemingen, waaronder Coca-Cola en Apple, de eigen aandelen in op het huidige prijsniveau. Dit heeft een positief effect op de koersen en doet de winst per aandeel stijgen. Ook het relatief kleine deel particuliere beleggers in de markt wijst op een realistische waardering. Historisch gezien valt een snelle instroom van geld van particuliere beleggers doorgaans samen met een piek in aandelen. Daarvan is nog geen sprake, zegt Daalder. Veel particuliere beleggers aarzelen juist nog om in te stappen.

Buy and hold geen optie
Het team van Daalder kijkt bij de visie op de waarderingen ook naar de zogeheten Shiller P/E ratio. Een veelgebruikte ratio die waarderingen voor aandelen in perspectief zet. Simpel gesteld zet deze ratio de belangrijkste aandelenindices af tegen de gemiddelde winst die de afgelopen tien jaar door de beursgenoteerde bedrijven is behaald. Zo wordt een visie op de waarderingen niet vertroebeld door bijvoorbeeld economische cycli en tijdelijke schokken. Daalder legt uit dat, uitgaande van de Shiller P/E ratio, aandelen niet goedkoop zijn, maar ook zeker niet overgewaardeerd. Hij benadrukt wel de toegenomen volatiliteit op de aandelenmarkten. “Koersen zullen bewegelijker zijn dan beleggers gewend zijn in de afgelopen jaren. Tussentijdse dalingen bieden echter ook kansen om aandelen tegen aantrekkelijke tarieven te kopen.” Dat vraagt wel om het actief beheren of laten beheren van de beleggingsportefeuille. “Buy and hold is niet langer een optie”, concludeert Daalder.

Meer weten? Bekijk het online seminar met Lukas Daalder