Afrika is een werelddeel met een enorm potentieel, maar gaat nog gebukt onder een gebrek aan stabiliteit en gedaalde grondstoffenprijzen. Beleggers zijn daarom volgens Cornelis Vlooswijk, manager van het Robeco Afrika Fonds, niet erg positief over Afrika. Onterecht, want de vooruitzichten voor de langere termijn blijven gunstig, ook al zijn huidige verwachtingen laag.

Vlooswijk: “Die lage verwachtingen vertalen zich in een aantal landen in een lage waardering voor aandelen. In Nigeria is bijvoorbeeld de koers/winstverhouding van sommige bedrijven maar 2,5 en dat maakt die aandelen erg aantrekkelijk. Bovendien is het groeipotentieel van een aantal landen erg groot. Vanaf een laag verwachtingsniveau heb je natuurlijk meer kans op positieve verrassingen en koerswinst.”

Gunstige groeiprognose
De economische groei in Afrika is weliswaar afgenomen vanwege de tegenvallende vraag naar grondstoffen, maar Wereldbank en IMF verwachten dat de groei de eerstkomende jaren toch op een behoorlijk hoog niveau zal blijven, tussen de 4 en 5%.

Onaangename verrassing
In Zuid-Afrika werden beleggers op 10 december onaangenaam verrast door het plotselinge ontslag van de minister van financiën. Dat gaf een negatief signaal over de intentie van de overheid om de begrotingsdiscipline te handhaven en dat had beurs- en valuta-onrust tot gevolg. De schade werd beperkt door na een paar dagen alsnog een betrouwbare minister van financiën te benoemen.  

Per saldo zijn deze ontwikkelingen negatief, maar ze vormen geen aanleiding voor fondsmanager Vlooswijk om aandelen in Zuid-Afrika te verkopen. Aandelen zijn namelijk goedkoper geworden. Bovendien hebben veel Zuid-Afrikaanse bedrijven waarin hij met zijn fonds belegt, relatief weinig last van de gevolgen van politieke onrust, omdat zij buitenlandse dochterondernemingen hebben of een aanzienlijk deel van de productie exporteren.

Pensioenfondsen groeien
Een positieve ontwikkeling is ook dat pensioenfondsen in landen als Nigeria, Kenia en Ghana steeds groter worden. Vlooswijk: “Op dit moment beleggen ze slechts een klein deel van het geld in lokale aandelen. Ook al blijft dat percentage gelijk, dan nog zorgt de instroom voor meer vraag naar aandelen. En als ze ook nog een groter deel van hun geld in aandelen gaan beleggen, wordt dit effect nog versterkt. Tot slot is ook het ondernemersklimaat aan het verbeteren, omdat de overheden proberen de bureaucratie – een bekend probleem in Afrika - stelselmatig aan te pakken,” voegt Vlooswijk toe.

Grote bedrijven
Vlooswijk belegt met het Robeco Afrika Fonds, dat in 2008 werd opgericht, voornamelijk in grote bedrijven in Afrikaanse landen die relatief stabiel zijn: Zuid-Afrika, Nigeria en Kenia. Bijna de helft van zijn portefeuille bestaat uit bedrijven in Zuid-Afrika. En de belangrijkste sector waarin zijn fonds belegt, zijn de financiële instellingen, gevolgd door cyclische consumentengoederen (kleding, online media en e-commerce).
 
Niet te afhankelijk van de overheid
Hoe belegt Vlooswijk buiten Zuid-Afrika? “In die landen willen we niet te veel afhankelijk zijn van de overheid. Want stel dat je belegt in een grote elektriciteitsmaatschappij en de overheid stelt opeens een maximumprijs vast, dan heb je een probleem. Ook letten we uiteraard op de stabiliteit. Een relatief klein land als Botswana mag dan niet zo liquide zijn als belegging, maar het is heel stabiel en dat vind ik erg belangrijk. Belangrijker dan landen die meer liquide zijn, maar waar de stabiliteit een probleem vormt.”

Weinig wisselingen
Om de transactiekosten laag te houden, wordt er relatief weinig gewisseld in de portefeuille. Vlooswijk: “Dat is wel iets om trots op te zijn. We hebben een stabiele portefeuille die het ten opzichte van andere specifieke Afrikafondsen goed doet.”

Wilt u meer weten over het Robeco Afrika Fonds? Klik dan hier.

In dit artikel worden geen aanbevelingen gegeven om financiële instrumenten te kopen of verkopen.