Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda, ook in de beleggingswereld. Robeco vervult een voortrekkersrol in duurzaam beleggen en ziet dat de ontwikkelingen niet meer te stoppen zijn. Edith Siermann, CIO Fixed Income en Manager Sustainability Investing bij Robeco, voorspelt dat duurzaam beleggen binnen 5 jaar de normaalste zaak van de wereld is.

Het integreren van duurzaamheidscriteria in je beleggingsbeslissingen is volgens Robeco een ontwikkeling die niet te stoppen is. Wat betekent dat? Siermann: “Dat betekent dat we duurzaamheidsaspecten volledig meenemen in al onze beleggingsbeslissingen, in aandelen én obligaties, en dat het in onze analyses en beoordelingen een dagelijks onderwerp van discussie is.”

Niet te vergelijken
Hoe was dat 5 jaar geleden? “Dat was niet te vergelijken met nu. Je kon je toen niet indenken dat je een bedrijf ging spreken over hoe ze met water omgaan en of ze zich zorgen maken over de prijs van water. Nu spreken we bedrijven daar wel over, en we beoordelen ze er ook op. En dat doen we heel nadrukkelijk en heel consistent.”

Specialisten
Zijn daarvoor bij Robeco andere deskundigheden nodig dan voorheen? Siermann: “We hebben grote teams die gespecialiseerd zijn in duurzaamheid, die ook onze analisten helpen om die ontwikkelingen te begrijpen en te vertalen naar beleggingsbeslissingen”. Is dat iets wat je erbij doet en of is het integraal deel van de research van Robeco? “Nee, dat doe je er niet zomaar bij,“ stelt Siermann. “Het is inmiddels geïntegreerd in de wereld, dus je moet het ook integreren in je beleggingsbeslissingen. Je kunt het er niet los van zien.”

Drijvende kracht
Wat is voor Robeco dé drijvende kracht achter duurzaam beleggen? “Het is iets wat de klant, maar ook de maatschappij van ons verwacht. En wij verwachten duurzaamheid van de bedrijven waarin we beleggen.”

Niet te combineren?
Een probleem is vaak dat bedacht wordt dat financieel gewin en sociaal gewin niet te combineren zijn. Siermann: “Die twee kunnen best samengaan. Financieel gewin is wat klanten van ons verwachten. Ze huren ons in om rendement te maken. Als we beter geïnformeerd zijn over duurzaamheid en de belangrijkste ontwikkelingen op dat gebied, maken we betere beleggingsbeslissingen. Dat heeft ook weer gevolgen voor de maatschappij, het sociale gewin.”

Waar over 5 jaar?
Waar zijn we over 5 jaar in de financiële wereld  met duurzaam beleggen? “Ik denk dat het dan geen onderwerp van discussie meer is en dat het dan normaal is dat we rekening houden met duurzaamheid in ons beleggingsbeleid. Duurzaam beleggen is dan mainstream”, aldus Siermann.