Obligaties hebben de naam saai te zijn, maar zijn dat allerminst. Ondanks de hoogte van de (markt)rente kunnen er aantrekkelijke rendementen mee worden behaald. Daarnaast vervullen obligaties een belangrijke bufferfunctie in een portefeuille omdat er een lage samenhang is met bijvoorbeeld aandelen.

In het kort:
  • Kans op aantrekkelijke rendementen, ongeacht de hoogte van de rente
  • Switch waarneembaar van overheidsobligaties naar bedrijfsleningen en high yield
  • Obligaties vervullen belangrijke bufferfunctie in portefeuille
Veel mensen beleggen alleen in aandelen, maar in een goed gespreide beleggingsportefeuille horen ook obligaties thuis. Obligaties, d.w.z. leningen van overheden en bedrijven, zijn er in verschillende soorten. Ze verschillen van elkaar door de kwaliteitskenmerken. Ook spelen de marktomstandigheden een rol. Daarbij kunnen we denken aan de (bedrijfs-)economische omstandigheden, de looptijd van de obligaties, het renteniveau en de inflatie(verwachtingen).

Twee hoofdgroepen
Obligaties kunnen we verdelen in twee hoofdgroepen. De indeling is gebaseerd op de kredietwaardigheid van een overheid of bedrijf dat de obligatie uitgeeft. De kredietwaardigheid bepaalt de kwaliteit van een obligatie.
  • Investment grade obligaties (ook wel credits genoemd): obligaties van sterke landen/overheden en (zeer) gezonde bedrijven
  • High yield obligaties: obligaties van landen en bedrijven met een lage(re) kredietwaardigheid
Renteniveaus relatief laag
Over het algemeen zijn de renteniveaus voor alle typen obligaties op dit moment laag. Dat komt omdat wereldwijd de inflatie nog laag is en de centrale banken jarenlang een beleid van ruim geld hebben gevoerd om de economieën te stimuleren. Dit beleid heeft geleid tot een scherpe daling van de rentetarieven, vooral voor landen met een relatief sterke economie.

Betere rendementen

Obligatiebeleggers zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar betere rendementen. Daarom was er een switch waarneembaar van overheidsobligaties naar bedrijfsleningen en high yield. Deze categorieën ondervonden veel steun van het opkoopbeleid van centrale banken. Dat was interessant voor beleggers: de rente daalde (of bleef laag) door dit beleid, en de kans op faillissementen nam niet toe door het economisch herstel. Hierdoor ging de kans op een hoger rendement niet gepaard met een hoger risico.

Eindelijk inflatiestijging

De inflatie is eindelijk weer aan het stijgen, vooral als gevolg van de verkiezingsoverwinning van Trump en diens plannen om de Amerikaanse economie te stimuleren door belastingverlagingen en investeringen in de infrastructuur). Daarom is ook de rente licht gestegen, al is het nog maar de vraag of - en zo ja, hoe veel - de rente nog verder zal stijgen. Veel hangt af van het beleid dat president Trump daadwerkelijk gaat voeren en hoeveel de Amerikaanse overheid daarvoor moet gaan lenen.

Airbag

Ongeacht de vooruitzichten functioneren obligaties binnen een beleggingsportefeuille altijd als een ‘airbag’: wanneer aandelen een mindere periode hebben, doen obligaties het meestal goed.  In een gebalanceerde portefeuille kunt u daarom niet zonder obligaties.

Spreiding

Ook voor de categorie obligatiefondsen binnen uw portefeuille zelf geldt dat spreiding over regio’s en sectoren verstandig is. Daarnaast worden obligatiefondsen bij Robeco actief beheerd, waarbij fondsmanagers inspelen op ontwikkelingen in de markt. Alleen zo kan gebruik worden gemaakt van de beweging van de rente en kunnen rendementskansen worden benut.

Bent u geïnteresseerd in beleggen in obligaties? Robeco biedt u een ruime keuze in obligatiefondsen. Bekijk in de Fondsselector de mogelijkheden.

Lees onze andere artikelen over rente