Het pensioenstelsel verandert. Uw welverdiende pensioen bestond tot voor kort uit drie pijlers. Maar door de langere levensverwachting en de lage rente zijn extra bronnen nodig om voldoende pensioen te kunnen opbouwen. Wij onderscheiden vijf pensioenpijlers.

Laag 1 - Overheidspensioen

De AOW voorziet in een basispensioen voor iedere Nederlander. Wanneer krijgt u AOW? De leeftijdsgrens voor de AOW wordt komende jaren stap voor stap verhoogd naar 67 jaar.

aow

Laag 2 - Bedrijfspensioen

De meeste werknemers bouwen pensioen op bij de werkgever. De bijdrage van de werkgever neemt af en de pensioenopbouw daalt.

bedrijfspensioen

Laag 3 - Privépensioen

Door sparen, beleggen of verzekeren kunt u zelf pensioen opbouwen. Dit kan fiscaal minder voordelig zijn: de premie is alleen aftrekbaar bij een (fors) pensioentekort.

Privépensioen

Laag 4 - Nieuw: eigen huis

Een eigen huis wordt steeds vaker gezien als pensioenpijler. Een lage hypotheek betekent lagere woonlasten. Vaak is er al een deel afgelost, soms zelfs alles. Verkoop van de woning rond de pensioendatum is natuurlijk ook mogelijk.

Eigen huis

Laag 5 - Nieuw: inkomen

Deeltijdpensioen zal steeds vaker voorkomen. Werknemers werken – naast hun pensioen – parttime door of starten een eigen onderneming.

Inkomen

Privépensioen biedt mogelijkheden

De nieuwe pensioenpijlers zijn niet voor iedereen bereikbaar. Voor het simpel opbouwen van een comfortabel pensioen biedt vooral laag 3, het privépensioen, interessante mogelijkheden.