Sinds 1 april jl. is onze dienstverlening aan u vernieuwd. Volledig online met een vernieuwde website en een vernieuwd administratief systeem. Naast de online dienstverlening is er voor u een beleggingsteam dat telefonische, inhoudelijke ondersteuning biedt bij alle beleggingsvragen.

Zoals vaker bij dit soort processen, kwamen er na 1 april onvoorziene zaken aan het licht. Ook hebben wij veel reacties en suggesties van u ontvangen, waar wij direct mee aan de slag zijn gegaan. Dit heeft tot een flink aantal verbeteringen geleid die inmiddels zijn doorgevoerd. Om er een paar te noemen:

  • Verbeterde afdrukmogelijkheden voor uw rekening- en opdrachtenoverzicht
  • Koersinformatie bij Favoriete Fondsen
  • Uw fondsenrekening kan met één druk op de knop omgezet worden in Robeco ONE
  • De bestpresterende fondsen in uw portefeuille worden getoond

De complete lijst van verbeteringen kunt u na uw bezoek aan de website vinden op de uitlogpagina onder:   

Verschillende verbetervoorstellen zijn nog in behandeling en hebben een langere doorlooptijd. Wij blijven u op de hoogte houden van de voortgang en tegelijkertijd moedigen wij u aan door te gaan met het geven van feedback.