Wie genoeg heeft kan zijn rijkdom delen met anderen. Bijvoorbeeld met de kinderen. Maak wel een plan. Dit voorkomt problemen en zorgt vaak voor een belastingbesparing. Deel 1 in een serie artikelen over het overdragen van vermogen.

Wie vermogen wil nalaten aan zijn kinderen, hoeft daar in principe niets voor te doen. Het geld komt via de nalatenschap van de ouder meestal vanzelf bij hen terecht. Afhankelijk van de aanwezigheid van een testament vererven de bezittingen als de ouders gehuwd zijn, eerst naar de partner en daarna naar de kinderen. De kinderen betalen hier erfbelasting over. Het heeft echter diverse voordelen om bij leven al vermogen aan de kinderen over te dragen. Een belangrijk voordeel van dit zogenoemde schenken met de warme hand is uiteraard dat de ouder nog kan zien hoe het kind plezier heeft van de gift. Fiscaal gezien is bij leven schenken ook aantrekkelijk.
 
Liever kleine bedragen
De fiscale voordelen hangen samen met het progressieve karakter van de schenkbelasting; hoe groter de schenking, hoe hoger de belastingdruk. Bij een erfenis valt hier niet aan te ontkomen; de nalatenschap komt immers in één keer beschikbaar. Bij een schenking kan hier wel rekening mee worden gehouden. Door over een langere periode relatief kleine bedragen te schenken, betaalt de ontvanger relatief weinig belasting. Bovendien kan zo optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen. Jaarlijks kan een ouder 5.141 euro schenken zonder dat het kind hier schenkbelasting over hoeft te betalen. 
 
Extra vrijstelling
Naast de jaarlijkse vrijstelling kan er eenmalig een groter bedrag worden geschonken: 24.676 euro (2013). Dit bedrag is vrijgesteld van schenkbelasting voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar, maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar*. Vastleggen van de schenking in een akte bij de notaris is niet nodig. Wel moet het ontvangende kind aangifte doen. Die moet zijn ingediend binnen twee maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan. 
 
Schenken voor huis
De overheid wil ouders stimuleren om hun kinderen te steunen bij het betalen van een dure studie of de aankoop van een huis. Speciaal voor deze doelen is een speciale verhoogde vrijstelling in het leven geroepen. De eenmalige grote vrijstelling kan voor dit doel worden verhoogd tot 51.407 euro*. Het geld moet binnen drie jaar door het kind worden ingezet voor een dure studie van ten minste 20.000 euro per jaar of voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning. Houd daarbij wel rekening met de kosten van de notaris, het opstellen van een notariële akte is bij deze schenking namelijk verplicht.
Ouders die vóór 2010 al een bedrag schonken dat viel onder de gewone hoge vrijstelling, kunnen overigens nog steeds gebruikmaken van deze mogelijkheid. 26.732 euro kan dan belastingvrij worden geschonken voor studie of de eigen woning, mits het kind niet ouder is dan 40 jaar.
 
* Slechts van één van beide eenmalige vrijstellingen van 24.676 of 51.407 euro kan gebruik worden gemaakt. 
 
Bron: Rijksoverheid, cijfers 2013

Lees ook:
Deel 2 Schenken aan de kinderen, niet hun partner