Veel woningbezitters lossen de laatste jaren extra af op hun hypotheek. Wanneer is dit verstandig?

De laatste jaren besluiten steeds meer huizenbezitters een deel van hun hypotheekschuld versneld af te lossen. Ze kunnen hiermee een restschuld voorkomen en de maandlasten drukken. Bovendien is de spaarrente nu zo laag, dat het voor veel mensen financieel gunstiger uitpakt om af te lossen.

Buffer
Of dit ook voor u geldt, hangt af van de situatie. Vervroegd aflossen is alleen een optie als u het geld werkelijk kunt missen. Geld dat in stenen zit, kunt u namelijk niet aanwenden voor andere doeleinden. Zorg er daarom voor dat u een buffer overhoudt die hoog genoeg is voor bekostiging van eventuele tegenvallers, zoals inkomensverlies door werkloosheid of onvoorziene uitgaven, zoals een kapotte hr-ketel. Maar ook voor geplande toekomstige grote uitgaven: de studie van de kinderen bijvoorbeeld.
Hanteer een ruime marge, want als u later een lening moet afsluiten wegens geldgebrek, betaalt u aanzienlijk meer rente, die bovendien niet aftrekbaar is. In dit artikel leest u hoeveel u ongeveer nodig heeft als appeltje voor de dorst.

Rekensom
Heeft u geld over, dan is het zaak om uit te zoeken of extra aflossen netto meer oplevert dan sparen of beleggen. Bereken eerst hoeveel hypotheekrente u jaarlijks betaalt. Trek hier het eigenwoningforfait (meestal 0,6 procent van de WOZ-waarde) vanaf en de hypotheekrente-aftrek. Wat overblijft, is de netto-rentelast. Hoe lager het belastingtarief, des te rendabeler vervroegd aflossen doorgaans is.
Bereken vervolgens uw netto-spaarinkomsten. Hoeveel rente ontvangt u en wat blijft hiervan over, na eventuele aftrek van 1,2 procent vermogensrendementsheffing?
De volgende stap is uitrekenen wat u overhoudt als u met spaargeld extra aflost. U bespaart vermogensrendementsheffing en betaalt minder hypotheekrente, maar loopt ook rente-aftrek mis. Bij een lage spaarrente is aflossen vaak voordeliger. Beleggen levert op langere termijn doorgaans meer op, maar het rendement is niet gegarandeerd. Lees meer.

Boeterente
Als aflossen voordeliger voor u is, check dan hoeveel u per kalanderjaar boetevrij mag aflossen. Dit is meestal 10 procent van de oorspronkelijke hypotheeklening. Bij overschrijdingen wordt een forse boete in rekening gebracht. Er zijn overigens ook banken die onder voorwaarden geen boeterente hanteren. U kunt ook wachten tot uw rentevaste periode is afgelopen. Meestal kunt u dan kosteloos en onbeperkt aflossen.

Verwacht u te gaan verhuizen naar een nieuwe koopwoning, houd dan rekening met de bijleenregeling. Deze houdt in dat u de overwaarde van uw oude huis moet investeren in de nieuwe woning. Lost u vervroegd af, dan daalt de eigenwoningschuld en stijgt de overwaarde. Als u dit geld vervolgens in andere zaken steekt dan in de nieuwe hypotheek, ontvangt u over dat gedeelte geen hypotheekrente-aftrek meer.

Spaarhypotheek
Heeft u een hypotheek waarbij u pas aan het eind van de looptijd aflost, zoals een spaarhypotheek, dan is het meestal verstandiger om extra geld in de spaarpot te storten, in plaats van af te lossen. U krijgt dan over dit spaardeel dezelfde hoge rente als op de hypotheekschuld, u bouwt meer op en kunt bovendien hypotheekrente volledig blijven aftrekken. Informeer wel naar de fiscale spelregels.

Tot slot speelt het gevoel een rol. Sommige mensen vinden het prettig om minder schuld te hebben, terwijl anderen juist hechten aan de flexibiliteit van een spaar- of een beleggingsrekening.