Het loont om met enige regelmaat uw verzekeringspakket onder de loep te nemen. De volgende vijf tips kunnen helpen om dit jaar te besparen op deze grote kostenpost.

Zorgpolis, autoverzekering, opstalverzekering, rechtsbijstandsverzekering ... Nederlanders geven duizenden euro's per jaar uit aan verzekeringen. Toch blijken in de praktijk lang niet alle verzekeringen zinvol.

1. Dek u alleen in tegen onbetaalbare kosten
Sommige verzekeringen zijn verplicht, zoals een zorgverzekering of een WA-verzekering voor autobezitters. Voor overige verzekeringen moet u zelf bepalen of deze de moeite waard zijn. Het is verstandig om u alleen in te dekken tegen kosten die u zelf niet of moeilijk kunt dragen. Een inboedelverzekering is bijvoorbeeld geen overbodige luxe als uw spullen bij een brand verloren gaan. Een uitvaartverzekering daarentegen is wellicht niet nodig, als u beschikt over een gevuld spaar- of beleggingspotje. Ook bij het nut van een tandartsverzekering kunt u vraagtekens zetten: voor vergoedingen geldt vaak een maximumbedrag, waardoor de meeste kosten alsnog voor uw rekening komen.
 
2. Let op uitsluitingen
Een verzekering heeft uiteraard alleen zin als u er bij schade ook met succes een beroep op kunt doen. Lees daarom goed de lijst met uitsluitingen door. Zo zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die niet uitkeren als u niet in staat bent om te werken vanwege een burn-out; een veel voorkomende aandoening. En veel dierenverzekeringen kennen een hele waslijst aan uitsluitingen: van inentingen en gebitsbehandelingen tot aangeboren afwijkingen, epidemische ziekten en dieetvoer.
 
3. Voorkom overlap
Check of verzekeringen elkaar niet overlappen. Een bekend voorbeeld is dekking voor medische kosten in het buitenland die boven het in Nederland gangbare tarief uitkomen. Heeft u zowel een reisverzekering met medische dekking als een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan loopt u het risico dubbel verzekerd te zijn en dus te veel te betalen. Een ander voorbeeld is een reisverzekering die pechhulp in het buitenland vergoedt, terwijl u al bent aangesloten bij de ANWB. Of een telefoonverzekering, terwijl technische defecten de eerste jaren vallen onder de normale garantieregeling en het toestel voor diefstal uit huis al is verzekerd via uw inboedelverzekering.
 
4.Houd regelmatig uw pakket tegen het licht
Veel mensen sluiten een verzekering af en kijken er vervolgens niet meer naar om. Toch is het verstandig om bij verlenging van uw verzekering altijd de polisvoorwaarden na te kijken. Soms worden deze aangepast.
Ook een verandering in uw persoonlijke situatie kan aanleiding zijn uw verzekeringen nog eens tegen het licht te houden. Controleer na een verbouwing of de opstalverzekering moet worden aangepast. Gaat u samenwonen of heeft u nieuwe meubels gekocht, kijk dan of de verzekerde waarde van uw inboedelverzekering moet worden opgehoogd. Heeft u namelijk schade en blijkt er sprake te zijn van onderverzekering, dan keert de verzekeraar niet de volledige schade uit.
Soms is er juist reden om de dekking te verlagen. Is voor een auto van enkele jaren oud nog steeds een all-risk verzekering nodig? En is een uitgebreide overlijdensrisicodekking op het leven van beide ouders nog steeds noodzakelijk als de kinderen al bijna het huis uit gaan?
 
5. Shoppen loont
Behalve bij veranderingen in uw persoonlijke situatie is het sowieso verstandig uw polissen elk jaar te vergelijken. Wellicht kunt u bij een andere verzekeraar terecht voor een vergelijkbare, maar goedkopere polis.