Sparen lijkt een risicoloze manier van vermogensopbouw. Maar is dat wel zo? De kans om uw inleg te verliezen is klein, maar u loopt met de huidige rentestand wel het risico om uw doel niet te behalen.

De gemiddeld spaarrente is volgens vergelijkingssite Geld.nl vorige maand gezakt naar 1,35 procent: een historisch dieptepunt. Dat is uiteraard slecht nieuws voor spaarders. Zij bouwen na aftrek van 1,2 procent vermogensbelasting en de inflatie vrijwel geen vermogen meer op. Wie denkt dat sparen een risicoloze manier is om vermogen op te bouwen, komt dan ook bedrogen uit. Het risico om uw inleg kwijt te raken is nihil, zolang er minder dan 100.000 euro op uw rekening staat: dankzij het depositogarantiestelsel krijgt u uw tegoed terug, mocht de bank failliet gaan. Maar met de huidige rentestand lopen spaarders wel het risico dat zij hun doel niet op tijd halen.

Meer risico
Dreigt dit scenario voor u, dan rest eigenlijk maar één optie, zegt Jeroen Blokland, portefeuillemanager bij Robeco: iets meer risico nemen, door te beleggen. Dit leidt naar verwachting wel tot een hoger rendement. "Over een periode van vijf jaar of langer levert beleggen in aandelen meestal meer op dan sparen", zegt Blokland. "Hoe langer de horizon, hoe kleiner de kans dat je met sparen meer opbouwt dan met beleggen."
Hij heeft de rendementen van aandelen ten opzichte van spaarrekeningen sinds 1930 bekeken, steeds verdeeld over tijdspannen van vijftien jaar. "In 64 van de 69 periodes leverden aandelen meer op dan een spaarrekening. Zelfs tussen 1990 en 2014, waarin twee beurscrises plaatsvonden, was beleggen rendabeler."

Blokland bagatelliseert hiermee niet de risico's die aan beleggen kleven. "Zelfs de veiligste belegging, bijvoorbeeld in Duitse staatsobligaties, brengt enig risico met zich mee", erkent hij.

Spreiden
Maar er zijn volgens hem wel manieren om beleggingsrisico's in te dammen. "Beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen, reageren vaak verschillend op marktbewegingen. Met een goede spreiding over deze categorieën loopt u minder risico." Ook binnen één beleggingscategorie is het verstandig om te mixen.
Daarnaast kunt u uw portefeuille in de loop van de tijd aanpassen, door in het begin meer in aandelen te beleggen en als de datum dat u het geld nodig denkt te hebben dichterbij komt over te stappen naar veiliger beleggingen, zoals staatsobligaties. Dit kan via speciaal hiervoor ontwikkelde producten, zoals lifecycle beleggingsfondsen. Maar ook via Robeco ONE, waarbij u kosteloos kunt switchen van de offensieve naar een defensievere variant.

Gespreid instappen
Verder kunt u het risico op koersdalingen verlagen door gespreid in te leggen, in plaats van het hele bedrag in één keer. "De timing van instappen kan het eindrendement enorm beïnvloeden. Wie aan de vooravond van de crisis in 2008 zijn hele vermogen in aandelen had geïnvesteerd, had de verliezen niet snel meer kunnen inlopen", zegt Blokland. "Gespreid instappen levert gemiddeld wel een iets lager rendement op, maar daar staat wel een duidelijk lager risico tegenover."

Meer weten? Bekijk de video over spreiden.

Uiteraard dient u er rekening mee te houden dat aan beleggen kosten zijn verbonden.