Werknemers gaan er vanuit dat de werkgever een aantal belangrijke financiële zaken goed voor hen regelt. Maar is dat ook zo? En biedt dit wel voldoende zekerheid? Drie belangrijke financiële risico’s op een rij.

Van oudsher bieden bedrijven hun medewerkers een aantal collectieve sociale regelingen. Bijvoorbeeld voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Veel daarvan zijn echter niet meer zo gul als in het verleden, een gevolg van bezuinigingen en overheidsmaatregelen. Belangrijk om rekening mee te houden voor werknemers. Check de risico’s en zorg zo nodig zelf voor aanvulling door sparen, beleggen of verzekeren.

Pensioen
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De werkgever betaalt een flink deel – meestal 2/3e van de pensioenpremie. Maar de stijgende kosten dwingen veel bedrijven de pensioenregeling te versoberen. Sommige pensioenfondsen moeten zelfs korten. Dit treft gepensioneerden, maar ook de werknemers. Die laatsten bouwen minder pensioen op. De pensioenuitkering is voor veel Nederlanders straks veel lager dan het laatstgenoten salaris. Mijnpensioenoverzicht.nl laat zien wat er is opgebouwd voor het pensioen. Met die kennis kan mogelijk nog zelf een pensioenaanvulling worden opgebouwd, door te sparen of te beleggen.

Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeluk of ziekte kan het inkomen op termijn flink dalen, ook bij medewerkers in loondienst. In de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid zorgt de werkgever voor inkomen. Veel werkgevers betalen 100 procent van het inkomen door, maar wettelijk is slechts 70 procent verplicht. Een flinke financiële buffer helpt om zo’n periode door te komen. De precieze afspraken over uitbetaling bij ziekte staan in de arbeidsovereenkomst en de eventuele CAO.

Nabestaandenuitkering
Wie deelneemt aan de pensioenregeling van zijn bedrijf, bouwt ook vaak een zogeheten nabestaandenpensioen op. Dit is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner als de werknemer voor de pensioendatum overlijdt. Deze uitkering bedraagt simpel gesteld 70 procent van pensioen. Het is belangrijk om te weten dat er twee soorten nabestaandenpensioen zijn: op opbouwbasis en op risicobasis. Bij eerstgenoemde wordt werkelijk een pot met geld opgebouwd. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis wordt slechts een jaarlijkse premie betaald om het risico van overlijden in een bepaald
jaar te verzekeren. Deze laatste vorm wordt uit kostenoverwegingen steeds meer gebruikt, maar herbergt een groot risico voor de werknemer. Wordt deze ontslagen of gaat hij uit dienst dan vervalt namelijk direct het nabestaandenpensioen. Wie zekerheid wil voor de partner verzekert zich zelf door middel van een aparte overlijdensrisicoverzekering.

Ontdek Robeco LIFE. Beleggen voor je pensioen