De totale uitgaven voor een studie van  vier jaar zijn ongeveer 50.000 euro en de verwachting is niet dat studeren in de toekomst goedkoper wordt. Per 1 september a.s. bijvoorbeeld verdwijnt de basisbeurs en krijgen we te maken met het leenstelsel.  77 % van de ouders heeft dan ook een spaarrekening voor zijn kind, vaak bestemd voor die dure studie.*) Vier manieren om een studiepotje op te bouwen.

Beleggen
Historisch gezien groeit een vermogen via beleggen sneller aan dan via sparen. Heeft u inzicht in uw inkomsten en uitgaven, houdt u maandelijks geld over, heeft u een buffer voor onvoorziene uitgaven en bent u bereid risico te nemen met uw vermogen om een beter rendement te kunnen behalen dan met sparen? Dan kunt u er over denken om te gaan beleggen. Als u vroeg begint is uw beleggingshorizon ook voldoende om eventuele verliezen op te vangen. U kunt een . U bent dan gemachtigde op die rekening. Zodra uw kind meerderjarig is, wordt het eigenaar van de rekening én van het geld dat erop staat.

Spaarrekening op eigen naam
U kunt een spaarrekening openen op eigen naam en de stortingen die u daarop doet voorziet u van de omschrijving “sparen (klein)kind.” Zo houdt u volledige zeggenschap over het geld, ook als het kind achttien wordt. In juridische zin is geen sprake van een schenking. Schenkingsrecht is pas verschuldigd op het moment dat het spaargeld naar het (klein)kind wordt overgemaakt. Daarbij gelden overigens vrijstellingen, die verschillend van hoogte en van aard kunnen zijn.

Spaarrekening op naam van het kind
Veel banken bieden een bepaalde vorm van kindersparen aan: spaarrekeningen waarbij het kind pas zeggenschap over het geld krijgt wanneer het achttien geworden is. Maar dan kan uw kind er ook mee doen wat het wil. Tot die tijd beheren de ouders het vermogen. Het vermogen boven de vrijstelling wordt belast met de forfaitaire rendementsheffing en de ouders betalen ook eventuele vermogensbelasting (box 3) voor het kind.

Studieverzekering
Met een studieverzekering betaalt u maandelijks premie aan een verzekeraar, die een studiefonds beheert. Met een deel van de premie betaalt u de kosten van de verzekeraar. Met deze kapitaalverzekering bouwt u een gegarandeerd vermogen op. Het geld staat wel vast: u kunt het niet tussentijds een andere bestemming geven. De verzekering kan niet of alleen tegen hoge kosten beëindigd of afgekocht kan worden.

*) Bron: Nibud

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.