Aandelenbeleggers zijn angstig en dat heeft geleid tot een overreactie op de markten, zegt Lukas Daalder van Robeco. Want het zijn irrationele elementen die de angst aanjagen. Daalder acht het zeer onwaarschijnlijk dat we dit jaar in een recessie belanden.

In het kort:
  • Problemen op de Chinese beurs hebben weinig gevolgen voor westerse aandelen
  • Lagere olieprijs heeft veel positieve kanten, zoals meer koopkracht
  • Markt voor risicovollere obligaties werkt niet meer als een economische barometer
  • Rust bewaren: recessie in 2016 zeer onwaarschijnlijk
Volgens Daalder combineren beleggers drie factoren: de instorting van de Chinese aandelen, de overtuiging dat de aanhoudende daling van de olieprijs negatief uitwerkt en de aanname dat de markt voor risicovollere obligaties fungeert als barometer voor een wereldwijde recessie.

Beperkte gevolgen
Maar deze drie zaken hebben elk maar beperkte gevolgen voor de economische vooruitzichten en ze leiden tot overreacties, stelt Daalder. "Beleggers willen op dit moment risico uitschakelen, primair vanwege de situatie in China", zegt Daalder. “We begrijpen dat de eerste handelsdag in China niet iets was om vrolijk van te worden, maar we vinden het een stuk lastiger te verklaren waarom de aandelen in de week daarna ook vanwege de situatie in China bleven dalen."

Klassieke bubbel
Daalder: "In China is sprake van een klassieke bubbel die bezig is leeg te lopen. Maar er is geen besmetting van de rest van de wereld, wat wel het geval zou zijn bij de Amerikaanse of Europese markt door hun onderlinge verwevenheid. Chinese aandelen zijn grotendeels in handen van een binnenlandse beleggers en dus wordt de pijn van de verliezen buiten China niet gevoeld."

Lagere olieprijs heeft ook voordelen
Daalder noemt de lagere olieprijs als het tweede irrationele element. Beleggers denken namelijk dat dit wijst op een haperende vraag en daarmee op economische verzwakking. "Zelfs al zou de vraag naar olie dalen, dan betekent dat nog niet dat de wereldeconomie verzwakt”, aldus Daalder. “Die daling kan ook worden veroorzaakt door extreem warm winterweer op het westelijk halfrond (El Niño) of de structurele verschuiving naar zonne-energie.”

Kostenbesparing
“Wat ontbreekt is de positieve kant van de lage olieprijs: een grote kostenbesparing voor zowel consumenten als producenten, met als gevolg een stijging van het besteedbare inkomen en een verbetering van de marges."

Waarschuwingssignaal?
Een derde factor die op de markten drukt, is de verzwakking van de high-yieldmarkt (die voor risicovollere obligaties) en het idee dat dit een soort industriële barometer is. “In de huidige omgeving van lage rentes gaat dat niet op”, stelt Daalder. “De rente is in het hele spectrum gedaald. High yield levert nu een negatief rendement op, maar dat zegt weinig over de richting van de economie."

En hoe nu verder?
"Het lot van de ontwikkelde aandelenmarkten ligt niet in de handen van China, maar van de VS", aldus Daalder. “We moeten gewoon de rust bewaren. Nu het er zo goed uitziet voor de Amerikaanse consument, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat we in 2016 in een recessie belanden. We blijven een voorkeur houden voor aandelen."