• Uitslag referendum VK verrast beleggers
  • Gevolgen en uitvoering Brexit nog onduidelijk
  • Weging aandelen terug, bedrijfsobligaties blijven favoriet

Ontwikkelingen op de financiële markten  
Het thema deze maand op de financiële markten was natuurlijk het ‘Brexit’-referendum. In de aanloop naar het referendum was er al de nodige beweeglijkheid op de beurzen. Er werd sterk gereageerd op opiniepeilingen, die eerst wezen op een ‘blijven’. Daarna sloeg de barometer uit naar ‘vertrek’, maar vlak voordat het referendum plaatsvond, leek ‘blijven’ de meest waarschijnlijke uitkomst.

Beleggers op het verkeerde been
Beleggers waren op een Bremain vooruitgelopen, zodat de klap op 24 juni vrij hard aankwam toen er toch voor vertrek uit de Europese Unie werd gestemd. Beleggers realiseerden zich snel dat de eerste reactie misschien wat overdreven was, waarop de financiële markten snel herstelden.

Vlucht naar zekerheid
Op de obligatiemarkt bewoog de rente aanvankelijk parallel aan de beweging op de aandelenbeurzen. Halverwege de maand daalde de toonaangevende Duitse tienjaarsrente onder de 0%, om daarna weer even boven water te komen. Na de uitslag van het Britse referendum dook de rente weer snel, naar een niveau van -0,12%, om daar tot op heden te blijven. De onzekerheid over het pad dat gevolgd gaat worden bij het vertrek van Groot-Brittannië - en of dit ook verdere gevolgen heeft voor de Europese Unie - zorgt voor een vlucht in obligaties met een zeer laag risico. Ook de rentes in bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk daalden deze maand scherp.
Als er een beleggingscategorie is die het goed doet bij onzekerheid, dan is dat goud. Deze maand steeg het edelmetaal met 8,5%.

Pond sterling lijdt zwaar verlies
Het Britse pond bewoog ook mee met de verwachtingen van de uitslag van het referendum, en daalde na de uitslag fors ten opzichte van andere valuta’s in de wereld. Ten opzichte van de euro leverde de Britse munt snel ruim 8% in. Het andere economische nieuws was deze maand eigenlijk niet relevant. De centrale banken in Amerika en in Japan hielden zich op de vlakte.

Aandelen
Toen eind juni de stofwolken waren opgetrokken, was het duidelijk dat de Europese aandelenbeurzen vrijwel allemaal hadden ingeleverd. Opmerkelijk genoeg steeg de Britse beurs met 4,7%. De aandelenbeurzen in de Eurozone moesten forse verliezen incasseren. In Nederland sloot de AEX-index de maand af met een verlies van -2,7%, wat vergeleken met Duitsland (-5,7%) en Italië (-9,5%) nog meeviel. In Italië bleek de bankensector onvoldoende gesaneerd en andere Europese banken hadden last van de negatieve reactie hierop.

Wachten op duidelijkheid
De aandelenmarkten zijn in de laatste dagen van juni snel hersteld van de schrik van een Britse uittreding uit de EU. De komende periode zal de wijze waarop de uittreding wordt afgewikkeld, belangrijk zijn voor het sentiment. Wij verwachten dat dit gepaard zal gaan met de nodige onzekerheid en beweeglijkheid van de aandelenmarkten.
We hebben er daarom voor gekozen om na de ‘opluchtingsrally’ na Brexit, het risico van de portefeuilles verder af te bouwen. We kunnen op dit moment namelijk moeilijk inschatten wat de effecten van Brexit op de middellange termijn zijn. Daarom zijn we minder positief geworden over Europese aandelen.
Voor Japan en de VS handhaven we een neutrale weging. Opkomende landen hebben door de negatievere visie op Europa - en de relatief aantrekkelijke waardering - een hoger gewicht gekregen, waarmee de lichte voorkeur die we hadden voor ontwikkelde landen weg is. Als we alle regiogewichten bij elkaar optellen, resteert er een gewicht voor aandelen dat iets lager ligt dan het langetermijngemiddelde. De kaspositie wordt hierdoor licht verhoogd.

Obligaties
Na de uitslag van het Britse referendum zijn de rentes van de kredietwaardige landen in Europa verder gedaald. De Duitse rente is zelfs negatief. Door de onzekerheid die Brexit met zich meebrengt, zullen veel beleggers kiezen voor zekerheid en in kredietwaardige landen blijven beleggen. Deze rentes blijven naar verwachting dus nog wel even op historisch lage niveaus. Vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) verwachten we geen extra stimulerende maatregelen op de korte termijn. Hoewel we denken dat rente op termijn gaat stijgen, zal het tempo waarin dat gebeurt niet al te hoog zijn. Voor staatsobligaties zijn we daarom minder positief. Voor de categorie obligaties als geheel handhaven we een lichte onderweging.

Bedrijfsobligaties blijven onze favoriete categorie
De ECB is in juni gestart met het aankopen van Europese bedrijfsobligaties. Hoewel de onrust in juni het positieve effect hiervan overschaduwde, verwachten we dat dit op termijn een gunstig effect heeft voor deze obligatiecategorie. Samen het high yield-obligaties geven wij deze obligatiecategorieën een hoger dan gemiddeld gewicht.