Robeco gebruikt cookies om het websitebezoek te analyseren, om informatie via social media te kunnen delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door op akkoord te klikken of verder te gaan op deze site stemt u hiermee in. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

AKKOORD

Door verder te gaan heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies op deze website. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

Groei is niet hetzelfde als rendement!

Groei is niet hetzelfde als rendement!

25 aug 2017 | Visie415 views

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met maar liefst 1,5%. Dat is uitzonderlijk hoog. Deze eeuw groeide onze economie pas twee keer ook zo snel, aldus het persbericht van het CBS. Heel fijn natuurlijk, maar het betekent niet automatisch dat er op de beurs ook wat te verdienen valt. Hieronder kijk ik naar de relatie tussen economische groei en de beurs.

Jeroen  Blokland
Jeroen
Blokland
Fondsmanager Robeco ONE
groei-is-niet-hetzelfde-als-rendement-1.jpg
Selecteer zelf je beleggingsfondsen
Ontvang beleggingstips van experts
Wij doen de rest
Jouw kijk PLUS onze kennis
ONTDEK ROBECO PLUS
Robeco PLUS
Ontvang €25,- startgeld
Jouw kijk PLUS onze kennis
ONTDEK ROBECO PLUS
Robeco PLUS
Ontvang €25,- startgeld

Geen samenhang

In de grafiek hierboven is de Nederlandse BBP-groei in elk kalenderjaar sinds 1960 (horizontale as) afgezet tegen het rendement op Nederlandse aandelen (verticale as). Ik heb voor de vorm een lijntje door de puntenwolk getrokken, maar het beeld is duidelijk. Er is geen relatie tussen groei en rendement. Wat het groeitempo ook is, de beurzen kunnen net zo goed omlaag als omhoog gaan.

Nederland open economie

Een verklaring voor het ontbreken van enige samenhang tussen groei en rendement kan zijn dat Nederland een zeer open economie is. Ook in het afgelopen kwartaal groeiden de exporten harder dan de importen. Veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven halen het overgrote deel van hun omzet uit het buitenland, waardoor het Nederlandse groeicijfer minder relevant is voor de beursprestaties van die bedrijven.

Verenigde Staten

De praktijk leert echter, dat ook de samenhang tussen de beurs en de economische groei van een meer gesloten economie, zoals die van de Verenigde Staten, ver te zoeken is. Ook voor de VS geldt dat het verband tussen de BBP-groei en aandelenrendement nul is. De twee variabelen bewegen onafhankelijk van elkaar.

Lange termijn

Het gebrek aan samenhang kan komen doordat ik tot nu toe slechts een periode van één kalenderjaar bekijk. Misschien is dat te kort om een relatie te ontdekken. Daarom bekeek ik ook de relatie tussen groei en rendement over een horizon van 50 jaar. Dan volgen twee conclusies. De eerste is dat wanneer je de relatie tussen groei en rendement over een langere periode bekijkt, de samenhang iets toeneemt, maar - en dit is meteen de tweede conclusie - de relatie blijft zwak.

Blik vooruit

Op zich is de veronderstelling van een positieve relatie tussen groei en rendement niet zo gek. Sterkere groei betekent lagere werkloosheid en - in de regel althans - meer loongroei, wat leidt tot meer bestedingen en hogere bedrijfswinsten. Wat tot dusver in de analyse ontbreekt, is dat beleggers vooruitkijken. Leuk hoor, die 1,5% groei in het tweede kwartaal, maar het is kijken in een achteruitkijkspiegel. Half augustus wisten we pas wat de groei over de maanden april tot en met juni is geweest. Veel belangrijker is het wat de groei, en winsten van bedrijven, in de komende kwartalen gaan doen. Dat beleggers logischerwijze vooruitkijken, wordt bevestigd in de grafiek hieronder. Hierin is het rendement op Amerikaanse aandelen in enig kalenderjaar afgezet tegen de BBP-groei in het kalenderjaar erna. Gemiddeld schiet de onderlinge verbondenheid (de correlatie) omhoog.

groei-is-niet-hetzelfde-als-rendement-2.jpg

Anticiperen op volgend jaar

Om de cirkel rond te maken heb ik hetzelfde gedaan voor Nederland: dus het rendement per kalenderjaar afzetten tegen de BBP-groei het jaar erop, weer afgebeeld als puntenwolk. Uit de grafiek hieronder is af te leiden dat hier nu ook sprake is van een positieve samenhang. Beleggers anticiperen op de economische groei van volgend jaar.

groei-is-niet-hetzelfde-als-rendement-3.jpg

Conclusie

De economische groei in enig kalenderjaar zegt weinig over het aandelenrendement in datzelfde jaar. Voor beleggers is gerealiseerde groei, die met grote vertraging wordt gerapporteerd, niet van belang. Ook over een langere periode is de relatie zwak. Het is daarom best opvallend, dat er ook in veel beleggingsgerelateerde media uitzonderlijk veel aandacht is voor de economische groei.

Er is wel sprake van een duidelijke relatie tussen het rendement in een kalenderjaar en de groei in het jaar erna. Maar zoals de grafieken laten zien, is ook die relatie verre van perfect. Politieke risico’s, sentiment, waarderingen zijn maar enkele van de factoren die de relatie vertroebelen. Helaas staat economische groei niet gelijk aan rendement.

Onderwerpen gerelateerd aan dit artikel