Vertegenwoordiger toevoegen

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij een particuliere rekeninghouder; als wettelijk vertegenwoordiger, vruchtgebruiker, curator of bewindvoerder. Wanneer u deze verantwoordelijkheid heeft, helpen wij u dit administratief in orde te maken.

Hoe werkt het doorgeven van een nieuwe vertegenwoordiger of bevoegde?

Het doorgeven van een nieuwe vertegenwoordiger kan veilig en eenvoudig via onze website.

1. Verandering in de vertegenwoordiger melden
U kunt een verandering in de vertegenwoordiger op een Robecorekening aan ons melden via het formulier onderaan deze pagina.

2. Gegevens vertegenwoordiger of bevoegde doorgeven
Na ontvangst van de melding, ontvangt de nieuwe vertegenwoordiger een e-mail. In deze e-mail staat een link om het e-mailadres te bevestigen. Na het bevestigen van het e-mailadres, kunt u online uw persoonsgegevens aan ons doorgeven. Daarnaast dient u een aanvullend document aan te leveren waaruit blijkt dat u als vertegenwoordiger aan de Robecorekening mag worden toegevoegd.

3. U krijgt inzage in de Robecorekening(en)
Na ontvangst van de persoonsgegevens en een aanvullend document, controleren wij hetgeen toegestuurd op juistheid en verwerken dit in onze administratie. Hierna krijgt u inzage in de Robecorekening(en).

Veelgestelde vragen

 • Als aanvullend document accepteren wij één van de volgende documenten:

  • Een kopie van de geboorteakte, adoptieakte of gerechtelijke/geldige benoeming

  Uit het document moet blijken dat u:

  • Als wettelijk vertegenwoordiger op een kindrekening beschikt over het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige rekeninghouder bij Robeco;
  • Als bewindvoerder op een Robecorekening beschikt over een geldige benoeming door de rechtbank tot bewindvoerder over de rekeninghouder bij Robeco;
  • Als curator op een Robecorekening beschikt over een geldige benoeming tot curator door de rechtbank over de rekeninghouder bij Robeco;
  • Als gemachtigde op een Robecorekening beschikt over een geldige benoeming door de notaris, in een notariële volmacht of levenstestament, tot gemachtigde over de rekeninghouder bij Robeco;
  • Als vruchtgebruiker op een Robecorekening beschikt over een geldige benoeming door de notaris, in een testament of notariële akte, tot vruchtgebruiker van de Robecorekening.

 • Dit kunt u lezen in de e-mail die u ontvangt nadat u de melding heeft gemaakt via het formulier onderaan deze pagina.

 • Nee dit formulier is niet geschikt voor het wijzigen van vertegenwoordigers op zakelijke Robecorekeningen. Hier leest u hoe een vertegenwoordiger kan toevoegen op een zakelijke Robeco rekening.

 • Nee, dit formulier is alleen geschikt om een vertegenwoordiger of bevoegde toe te voegen aan de rekening. Een nieuwe rekeninghouder toevoegen doet u via rekeninginstellingen in uw Mijn Robeco omgeving. Meer informatie vindt u op onze rekeninghouders pagina.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten