Sparen

Roparco

  • Het spaarproduct van Robeco
  • Marktconforme rente
  • Altijd toegang tot je spaargeld

Roparco: Voor geld dat je tijdelijk niet belegt

Let op: Eind oktober stopt Roparco. Vanaf dan is elke Robecorekening namelijk automatisch een rekening waarmee je alleen nog kunt beleggen. Er kan dan geen geld meer op je rekening staan dat niet is belegd in Robecofondsen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Roparco is het spaarproduct op je Robeco beleggingsrekening. Door een deel van je inleg op Roparco te zetten, zorg je voor een betere spreidingsmix in je beleggingsportefeuille. Ook als je even helemaal niet wilt beleggen met je inleg, kun je je geld ‘parkeren’ op Roparco. Net als bij een spaarrekening verrekenen we rente over het bedrag dat op Roparco staat. En wil je je geld weer beleggen, dan kan dat op elk gewenst moment. Je spaartegoed op Roparco houd je aan bij de Rabobank. Je geld op Roparco wordt beschermd volgens het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Lees meer over het depositogarantiestelsel

Spaartegoed storten en opnemen

Als je een belegging verkoopt, komt de opbrengst automatisch op Roparco terecht. Je kunt er ook voor kiezen om direct geld op Roparco te zetten. Geld opnemen van Roparco kan op elk gewenst moment en zonder kosten.

Actuele rentes

Over het bedrag op Roparco verrekent Robeco automatisch rente. Bekijk de actuele rentetarieven, deze zijn variabel.

   
%
Kenmerken
Particuliere klanten
0,01%
over het saldo tot en met € 100.000
 
0,00%
over het saldodeel boven € 100.000
Zakelijke klanten
0,01%
over het saldodeel tot en met € 100.000

0,00%
over het saldodeel boven € 100.000 
Rentetarieven gelden vanaf 1 augustus 2022

Rentes per 25 oktober 2022

   
%
Kenmerken
Particuliere klanten
0,00%
over het gehele saldo
 


Zakelijke klanten
0,00%
over het gehele saldo


Goed om te weten

  • Je spaartegoed op Roparco wordt aangehouden bij de Rabobank.

  • De Rabobank betaalt al langere tijd negatieve rente over het geld dat zij moet onderbrengen bij de Europese Centrale Bank. De Rabobank zal tot 1 augustus 2022 een negatieve rente in rekening brengen voor klanten met een spaartegoed boven de EUR 100.000. Vanaf 1 augustus vervalt de negatieve rente.

  • Het is niet toegestaan om meerdere rekeningen op dezelfde naam te openen met als doel in een ander rentetarief te vallen. Heb je op dit moment meerdere rekeningen? Dan mag je die vooralsnog blijven aanhouden.

  • De negatieve rente wordt berekend over het spaarsaldo op Roparco. Over belegd vermogen berekenen we geen rente.

  • De negatieve rente wordt berekend per rekening ongeacht of dit een rekening op één of twee namen is. Heeft u een rekening op twee namen met een saldo van EUR 200.000? Dan krijgt u thans over EUR 100.000 een rentevergoeding van 0,01% en over EUR 100.000 wordt er tot 1 augustus 2022 een negatieve rente van 0,5% in rekening gebracht.

Blijf op de hoogte

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onze rente? Meld u aan voor de Robeco Rentemelder. Ga naar Mijn Robeco - Abonnementen.

Sparen of beleggen

Nu de spaarrente laag staat, kiezen veel mensen ervoor hun geld te beleggen. Of beleggen iets voor jou is, hangt af van wat je doelen zijn en hoeveel risico je bereid bent te nemen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet voorkomen bij sparen. Daarom is beleggen vooral geschikt voor de langere termijn, vanaf minimaal drie jaar. Heb je inzicht in je financiële situatie, geen schulden, een buffer voor onverwachte uitgaven, aan het eind van iedere maand geld over én kun je een bedrag opzijzetten voor een langere periode? Dan kan beleggen interessant zijn om vermogen op te bouwen. Beleggen levert historisch gezien op de langere termijn meer op dan sparen.

Vergelijk rendementen sparen en beleggen door de jaren heen

Slim beleggen

Bij Robeco bepaal je zelf waarom je wilt beleggen, wanneer je resultaat wilt zien en hoeveel risico je wilt nemen. Beleggen doe je om een doel te bereiken. Wanneer je dat doel wilt bereiken bepaalt hoe lang en met welk risico je een belegging aan kunt gaan. Hierbij geldt: hoe meer rendement je wilt behalen, des te hoger is het risico dat je bereid moet zijn om te nemen. En hoe langer je wilt beleggen, des te groter is de kans dat je een aantrekkelijk rendement behaalt. Maar onthoudt dat je belegging ook in waarde kan dalen. Dus beleg alleen met geld dat je over hebt en zorg dat je buiten jouw beleggingen om een buffer hebt voor onverwachte uitgaven.

Roparco en het depositogarantiestelsel

Roparco is een product van Rabobank. Roparco wordt alleen via Robeco aangeboden.

Sinds 1 januari 2016 is de structuur van de Rabobank veranderd. Alle lokale Rabobanken en Rabobank Nederland zijn samengegaan in één coöperatie met één bankvergunning. De wet bepaalt dat alle banken met een eigen bankvergunning deelnemen aan het depositogarantiestelsel (DGS). Het DGS garandeert dat je (een deel van) je betaal- en spaartegoed vergoed krijgt als je bank in de problemen komt. Als een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen, stelt De Nederlandsche Bank het DGS in werking. De Nederlandsche Bank voert de regeling uit.

Belangrijk om te weten

Heb je één of meer rekeningen bij de Rabobank? Dan telt je spaartegoed op Roparco mee in de hoogte van je tegoeden bij de Rabobank die onder het depositogarantiestelsel vallen.

Beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Daarom hoef je dit vermogen niet mee te nemen in de berekening voor het maximale vermogen dat onder de garantie valt.

Juridische voorwaarden

In de Voorwaarden Robecorekening is juridisch vastgelegd dat je je spaargeld bij de Coöperatieve Rabobank U.A. aanhoudt en dat het depositogarantiestelsel geldt. In deze voorwaarden vind je ook alle andere rechten en plichten terug die gelden voor jou, Robeco en de Rabobank.

Meer informatie

Wil je meer weten over het depositogarantiestelsel? Lees de uitgebreide toelichting inclusief rekenvoorbeelden.

Meer informatie depositogarantiestelsel

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten