Ken-uw-klant

Samen bestrijden we financiële criminaliteit

Fraude en financiering van terrorisme nemen toe in de wereld. Daarom wil de Nederlandse en Europese overheid dat alle aanbieders van financiële producten meehelpen in de bestrijding ervan. We leggen graag uit hoe wij dat samen met u doen.

Aangescherpt Ken-uw-klant-beleid

Als beleggingsinstelling heeft Robeco een poortwachtersfunctie in de strijd tegen financiële criminaliteit. Het is onze wettelijke en maatschappelijke taak om transacties te onderzoeken en de identiteit en persoonsgegevens van klanten te controleren. Het zogenoemde Ken-uw-klant-principe is een basisvoorwaarde binnen de financiële dienstverlening. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vastgesteld dat Robeco een aantal maatregelen moet nemen op dit gebied, gericht op het beperken en effectief beheersen van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering.

Onderweg naar beter

Er is reeds een aantal verbeteringen doorgevoerd en we gaan daarmee door tot we volledig voldoen aan de wetgeving. Zo worden bijvoorbeeld alle klanten de komende maanden benaderd met de vraag om hun gegevens te controleren en aan te vullen. Allemaal met het doel om onze klanten goed te kennen voor het beheersen van de risico’s die financiële dienstverlening met zich meebrengt.
Onderweg naar beter

Onze dienstverlening aan u blijft optimaal

We streven ernaar dat u geen tot weinig hinder gaat ondervinden aan deze Ken-uw-klant-activiteiten. En natuurlijk: ook nu werken onze fondsmanagers hard om uw beleggingen goed te beheren. Op dit moment (1 februari 2021) is er geen enkele indicatie van daadwerkelijke gevallen waarbij een Robecorekening is gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Onze dienstverlening aan u blijft optimaal

Samen veilig: wees alert!

Als u alle informatie heeft gelezen, bent u goed op de hoogte. Verder is het goed om te weten dat wij u met onze website een veilige omgeving bieden, met strikte veiligheidsmaatregelen. Ook adviseren wij u om de uitvoering van een transactie altijd goed te controleren en om alert te blijven op nepmails van bedrijven die zich voordoen als Robeco. ​

Lees meer over veiligheid

Bent u al door ons benaderd? 

Alle klanten zullen dit jaar worden benaderd met het verzoek om hun gegevens te controleren en/of aan te vullen. Zo zorgen we ervoor dat uw klantdossier compleet is en klopt. Dat doen wij gefaseerd via e-mail en Mededelingen in Mijn Robeco. In sommige gevallen nemen we ook telefonisch contact met u op. U hoeft dus pas in actie te komen als u een bericht met instructies heeft ontvangen.

Heeft u nu al vragen? Raadpleeg dan de Meest gestelde vragen en antwoorden.  

Meest gestelde vragen en antwoorden

  • Robeco wil en moet financiële criminaliteit voorkomen en heeft besloten om een aantal maatregelen te nemen ter verbetering van de processen op het gebied van het beheersen van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Concreet betekent dit dat we transacties onderzoeken en de identiteit en persoonsgegevens van klanten controleren.

  • Daar hebben we op dit moment geen enkele aanwijzing voor.

  • Robeco heeft reeds een aantal verbeteringen in haar processen doorgevoerd en gaat tijd investeren om klantdossiers en transacties op rekeningen te analyseren. Alle klanten worden de komende maanden benaderd met de vraag om gegevens te controleren of aan te vullen. Zo zorgen we ervoor dat alle klantdossiers compleet zijn en kloppen.

  • Onze dienstverlening aan bestaande klanten gaat gewoon ongewijzigd door en ook aan uw beleggingen verandert niets. Onze fondsmanagers blijven hard werken om uw beleggingen goed te beheren. U zult t.z.t. een bericht ontvangen met het verzoek om gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen. Dat doen wij gefaseerd via e-mail en Mededelingen in Mijn Robeco. In sommige gevallen nemen we ook telefonisch contact met u op. U hoeft dus pas in actie te komen als u een bericht met instructies heeft ontvangen.

  • Als u reeds klant bent bij Robeco, kunt u via de website voor u zelf gewoon een extra rekening openen.

  • Gezien de hoge operationele eisen met betrekking tot het klantonderzoek voor zakelijke klanten hebben wij vorig jaar al besloten om prioriteit te geven aan onze particuliere klanten. Dit besluit is onveranderd gebleven: er kunnen tijdelijk geen zakelijke rekeningen worden geopend. Ook niet door bestaande klanten.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten