De wind in de rug van duurzame verandering

| Duurzaam

Eind juni werd Robeco ONE Duurzaam geïntroduceerd. Jeroen Blokland blikt terug op de afgelopen maanden en vertelt wat beleggers in de toekomst mogen verwachten.

  • Share
Robeco ONE Duurzaam

Beleg nu voor een betere toekomst zonder je rendement uit het oog te verliezen.

Bekijk ONE Duurzaam

Hoe kijk je terug op de eerste maanden van Robeco ONE Duurzaam?

Blokland: “Aan de ene kant is het heel vertrouwd om een gespreid fonds te beheren. We hebben al ruim zes jaar ervaring met de andere Robeco ONE-fondsen. Aan de andere kant zijn er wel degelijk verschillen met de traditionele aanpak. Onze verwachting is bijvoorbeeld dat 2019 een turbulent beursjaar wordt, waarbij de balans op aandelengebied verschuift van de Verenigde Staten naar opkomende markten. Daar zouden we bij de andere varianten van Robeco ONE op inspelen door de balans te verleggen van Amerikaanse aandelenfondsen naar fondsen die beleggen in opkomende landen. Bij Robeco ONE Duurzaam kan dat ook maar vraagt dat om een iets andere aanpak. We sturen het risicoprofiel van de portefeuille nu voornamelijk via het aanpassen van de gewichten van aandelen en obligaties. In de toekomst gaan we onze technieken verfijnen. Bij Robeco hebben we al 25 jaar ervaring met duurzaam beleggen, maar daar komen nog elke dag nieuwe inzichten bij.”

Welke beleggingsontwikkelingen trekken in duurzaam opzicht de aandacht?

Blokland: “Een deel van de portefeuille beleggen we in impact-fondsen van ons zusterbedrijf RobecoSAM. Deze fondsen beleggen in bedrijven die op bepaalde vlakken duurzame verandering op gang kunnen brengen. Op de lange termijn is dat een veelbelovende strategie, maar op korte termijn leidt dat soms tot wat grotere koersschommelingen van de impact-fondsen. Een goed voorbeeld is RobecoSAM Smart Energy. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe technieken worden schone energievormen zoals wind- en zonne-energie steeds goedkoper. Dit is echter een geleidelijk proces. Door de daling van de olieprijs met ruim 30% sinds begin oktober, komen de resultaten van alle energieproducenten onder druk te staan. Zowel bij alternatieve bronnen als fossiele brandstoffen. Dankzij de goede spreiding van Robeco ONE Duurzaam bleef het effect op het totale fondsrendement beperkt.”

Wat mogen beleggers in 2019 verwachten van Robeco ONE Duurzaam?

Blokland: “We houden uiteraard vast aan de duurzame koers die we hebben uitgezet. Voor een deel beleggen we in aandelen en obligaties van bedrijven en landen die op het vlak van duurzaamheid heel goed scoren. Daarnaast kiezen we via de RobecoSAM-impactfondsen heel gericht positie in ondernemingen met oplossingen die ervoor zorgen dat onze aarde een aangename plek blijft om te leven. Momenteel hebben we een iets grotere weging in aandelen. Een stijgende rente dreigt de rendementen van staats- en bedrijfsobligaties onder druk te zetten. Het mooie van de wijze waarop RobecoSAM belegt, is dat duurzaamheid gekoppeld wordt aan wat ze omschrijven als financial materiality. Er wordt heel gericht gekeken naar – en belegd aan de hand van - duurzame criteria die een duidelijke link hebben met financieel rendement. Bepaalde ontwikkelingen vormen vroeg of laat een aanjager voor de impactfondsen in onze portefeuille. Denk bijvoorbeeld aan de aandacht voor het terugdringen van Co2-uitstoot. Of de doorbraak van de elektrische auto, die steeds goedkoper wordt en waarvan steeds meer modellen op de markt komen. Op de langere termijn heeft Robeco ONE Duurzaam zo de wind in de rug van duurzame verandering.”

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten