‘Wereldwijd, gespreid beleggen op een manier die écht duurzaam is’

| Beleggen

Fondsmanager Jeroen Blokland van alles-in-één oplossing Robeco ONE Duurzaam combineert de zoektocht naar een bovengemiddeld rendement met die naar manieren om duurzame veranderingen in gang te zetten.

  • Share

Waarom introduceert Robeco een duurzame variant van Robeco ONE?

Blokland: “We merken dat klanten steeds meer oog hebben voor allerlei duurzame zaken. Ze willen dat er op een goede manier met het milieu en met mensen wordt omgesprongen. Dat verwachten ze ook van de bedrijven waar ze in beleggen. Robeco heeft al 25 jaar ervaring met duurzaam beleggen. De afgelopen jaren is ons aanbod duurzame fondsen gestaag gegroeid. Hierdoor is het nu mogelijk geworden om een alles-in-één oplossing te bouwen die goed gespreid is over verschillende regio’s en beleggingscategorieën.”

Wat mogen beleggers in Robeco ONE Duurzaam verwachten?

Blokland: “Dat we wereldwijd gespreid beleggen op een manier die écht duurzaam is. Dat duurzame karakter ontlenen we voor een deel aan beleggingen in fondsen die alleen aandelen of obligaties kopen van de meest duurzame bedrijven; ondernemingen die fatsoenlijk omgaan met het milieu, toeleveranciers en werknemers. Daarnaast bestaat een derde van de portefeuille uit de impactfondsen van RobecoSAM, die specifiek beleggen in ondernemingen die helpen bij het aanpakken van duurzame knelpunten zoals waterschaarste of de omschakeling naar schone energie.”

“RobecoSAM is ons Zwitsers zusterbedrijf dat volledig gespecialiseerd is in duurzaam beleggen en daar ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Daar maken wij overigens dankbaar gebruik van. Door de sterke focus van impactfondsen van RobecoSAM wijken de portefeuilles soms af van traditionele beursindices. Ondanks dat er wereldwijd belegd wordt, kunnen de rendementen van kwartaal tot kwartaal hierdoor misschien wat sterker fluctueren dan beleggers van Robeco ONE gewend zijn. Maar dat is het gevolg van onze keuze om via de impactfondsen echt te proberen om duurzame verandering op gang te brengen.”

Wat betekent de duurzame insteek voor het verwachte rendement?

Blokland: “Het is een misverstand dat duurzaam beleggen ten koste gaat van je rendement. Aan de hand van historische gegevens hebben we gekeken wat het rendement zou zijn geweest van Robeco ONE Duurzaam als het fonds al sinds 2012 had bestaan. In dat geval hadden we een rendement geboekt dat hoger was dan het marktgemiddelde. Het duurzame karakter is leidend bij het samenstellen van de portefeuille. Maar we hebben wel de mogelijkheid om bepaalde afwijkingen die ontstaan ten opzichte van een traditionele alles-in-één portefeuille als gevolg van onze beleggingen in de impactfondsen af te dekken. Op deze manier hebben we een heel mooie oplossing voor klanten die op een duurzame wijze heel gespreid willen beleggen, waarbij bovendien een rendement wordt nagestreefd dat hoger ligt dan het marktgemiddelde.”


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten