ZZP: Zelfstandige Zonder Pensioenopbouw

| Pensioen

Een zzp-er is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw. Een groot deel van de zelfstandigen zet helemaal niets opzij voor de oude dag – en daarvoor hebben ze verschillende redenen.

  • Share

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen zzp-ers. Uit een recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam naar voren dat meer dan de helft van de zzp-ers helemaal niets doet aan hun pensioenvoorziening. Deze groep ontvangt dan na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen de AOW-uitkering. Die varieert afhankelijk van de persoonlijke situatie momenteel van ruim EUR 600 tot bijna EUR 1.400 netto per maand.

Ter vergelijking: volgens het CBS verdient een voltijd zzp-er gemiddeld ongeveer EUR 37.000 per jaar. Dat is ruim EUR 3.000 per maand (en 10% minder dan de gemiddelde voltijd Nederlander in loondienst). Om hetzelfde leven te kunnen blijven leiden na de AOW-leeftijd moet er dus door zzp-ers een aanzienlijke pensioenvoorziening worden opgebouwd.

Pensioenopbouw zzp-ers

Er zijn verschillende redenen waarom zzp-ers niets of nauwelijks iets doen aan de eigen pensioenopbouw. Uit de studie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt ook naar voren dat de pensioenopbouw van zzp-ers gevoelig is voor de economische situatie. In economisch mindere tijden houden veel zzp-ers geen geld over om voor de oude dag opzij te zetten. Ook speelt mee, dat zelfstandigen soms andere prioriteiten hebben dan hun pensioenvoorziening, zoals investeren in het eigen bedrijf. Ook kan het zijn dat zij de eigen woning als een oudedagsvoorziening beschouwen. Dan moet die eigen woning echter wel op enig moment te gelde worden gemaakt, lees: verkocht worden. En misschien wel niet op het gunstigste moment …

Uitstelgedrag

Behalve financiële factoren zijn er ook andere redenen waarom een aantal zzp-ers geen pensioen opbouwt. Vaak wordt gesteld dat de keuzes rondom de pensioenopbouw complex zijn en dat het lastig is om een goed beeld te krijgen van de inkomsten die zelfstandigen pas over een heel lange tijd nodig hebben. Dat schrikt zzp-ers af. Daarnaast vertonen veel zzp-ers uitstelgedrag en schuiven het regelen van hun pensioenvoorziening voor zich uit.

Vandaag nog aan de slag met je pensioen? Bekijk dan de informatie over Robeco LIFE: beleggen voor je pensioen.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten